OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Tài khoản
và điều kiện

Tất cả những gì bạn cần làm là làm cho việc giao dịch của bạn
hiệu quả về mặt chi phí

Nhận thêm gấp đôi lợi nhuận
với

Chênh lệch thấp nhất
Trong ngành

Mở các giao dịch cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu

Không phải trả phí qua đêm

Tăng cường sự tự tin trong giao dịch
với

Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm

Mua hoặc bán
với giá mà bạn nhìn thấy với

Khớp lệnh nhanh nhất
Không có trượt giá

Giảm thiểu chi phí giao dịch
với

Miễn phí hoa hồng

Trên giao dịch nạp tiền

Trên giao dịch rút tiền

Trên giao dịch
đổi tiền

Chọn các công cụ cho
nhu cầu giao dịch

So sánh các loại tài khoản
Micro

Đòn bẩy tối đa

Nạp từ 50 USD

Mở Tài khoản Siêu nhỏ
Pro

Chênh lệch thấp nhất

Giao dịch CFD

Mở Tài khoản Chuyên nghiệp
ECN

Không có chi phí cộng thêm

Tiếp cận thanh khoản

Mở tài khoản ECN
Micro

Đòn bẩy tối đa

Nạp từ 50 USD

Pro

Chênh lệch thấp nhất

Giao dịch CFD

ECN

Không có chi phí cộng thêm

Tiếp cận thanh khoản

Start livechat