OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

So sánh các loại tài khoản

Micro
Tùy chọn phổ biến nhất
KHUYẾN NGHỊ CHO:
Nhà giao dịch
nhập môn
dành cho khoản đầu tư nhỏ
PRO
KHUYẾN NGHỊ CHO:
Nhà giao dịch kinh nghiệm
dành cho mức chênh lệch thấp nhất và chi phí giao dịch ít hơn
ECN
KHUYẾN NGHỊ CHO:
NHÀ GIAO DỊCH ĐANG TIẾN BỘ
dành cho định giá minh bạch hơn
Micro
Tùy chọn phổ biến nhất
KHUYẾN NGHỊ CHO:
Nhà giao dịch
nhập môn
dành cho khoản đầu tư nhỏ
PRO
KHUYẾN NGHỊ CHO:
Nhà giao dịch kinh nghiệm
dành cho mức chênh lệch thấp nhất và chi phí giao dịch ít hơn
ECN
KHUYẾN NGHỊ CHO:
NHÀ GIAO DỊCH ĐANG TIẾN BỘ
dành cho định giá minh bạch hơn
mt4
Micro
mt5
PRO
ct
ECN
Mức chênh lệch
Thả nổi, từ 0,4 pip
Cố định, từ 2 pip.
Đọc thêm
Thả nổi, từ 0,2 pip Thả nổi, từ 0 pip
Phí hoa hồng/Kê giá chênh lệch
Không phí hoa hồng, không kê giá Không phí hoa hồng, không kê giá Không kê giá, không phí hoa hồng
Ký quỹ khuyến nghị
100 USD 500 USD 100 USD
Công cụ
28 cặp tiền tệ + vàng và bạc
+ 4 chỉ số + 3 tiền điện tử
28 cặp tiền tệ + 4 kim loại + 2 năng lượng + 10 chỉ số + 3 tiền điện tử 28 cặp tiền tệ + vàng và bạc
Đòn bẩy
Lên đến 1:500 cho các loại tiền tệ 1:200 cho kim loại
1:50 cho chỉ số
1:2 cho tiền điện tử
Lên đến 1:200 cho các loại tiền tệ
1:100 cho kim loại và năng lượng
1:50 cho chỉ số
1:2 cho tiền điện tử
Lên đến 1:500 cho các loại tiền tệ 1:200 cho kim loại
Khối lượng tối thiểu
0.01 lot
Khối lượng tối đa
Không giới hạn
Vào lệnh
Khớp lệnh sau chưa đầy 0,1 giây
Độ chính xác
5 chữ số
Tiền tệ ký gửi
USD hoặc EUR
Mức báo động số dư tiền ký quỹ/ngưng giao dịch
25% / 15% 45% / 30% 25% / 15%
Lệnh bảo toàn rủi ro (Hedging)
yes yes yes
Lướt sóng
yes yes yes
Chuyên viên tư vấn
yes yes yes
Phí qua đêm
Tùy chọn Không phí qua đêm Không phí qua đêm
phí hoa hồng qua đêm
Phí qua đêm/phí hoa hồng phí qua đêm Phí 3 ngày Phí cuối tuần
Giao dịch CFD
yes yes no
Giao dịch tiền điện tử
no yes no


Start livechat