OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Từ thiện

2015 – 2016 Tổ chức Thể thao Bali

OctaFX tự hào hỗ trợ Tổ chức Thể thao Bali, chăm sóc các vận động viên khuyết tật tại Bali và Đông Indonesia. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được sự quyết đoán và sức mạnh qua thể thao. Và chúng tôi rất vui được hỗ trợ BSF giúp người khuyết tật thay đổi cuộc đời.
Tìm hiểu thêm

Start livechat