OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Tại sao chọn chúng tôi

Kiếm nhiều tiền hơn với điều kiện giao dịch của chúng tôi

Nhà môi giới khác
Mở giao dịch | Mức chênh lệch
Bởi vì chúng tôi có mức chênh lệch thấp nhất trong ngành
0.4 pip -$12
2.5 pip -$75
Mở giao dịch | Thực hiện lệnh (thay đổi giá)
Mua/Bán cho giá bạn thấy với thực hiện lệnh nhanh nhất
-$0 Không độ trễ
-$150 Độ trễ 1 giây Thay đổi đến 5 pip
Mở giao dịch trong 2 đêm | Phí qua đêm
Không tốn phí qua đêm cho các lệnh qua đêm
Không tốn phí qua đêm -$0
-2 pip -$60
Đóng giao dịch | Mức chênh lệch
Có, chúng tôi vẫn có mức chênh lệch tốt nhất
0.5 pip -$15
2.7 pip -$81
Đóng giao dịch | Trượt giá
97,5% lệnh được thực hiện mà không có trượt giá
Không có trượt giá -$0
~5 pip -$150
Lợi nhuận lệnh
30 pip +$900
Rút tiền | Hoa hồng rút tiền
Chúng tôi không tính phí hoa hồng khi nạp và rút tiền
Không tốn phí hoa hồng -$0
-2% -$9.6
Lợi nhuận của bạn
Nhà môi giới khác
$873
$374.4

Bắt đầu kiếm nhiều tiền hơn với OctaFX ngay bây giờ

Mở tài khoản giao dịch
Lợi nhuận của bạn với OctaFX
Nhà môi giới khác
Mức chênh lệch
0.4 pip
-$12
2.5 pip
-$75
Thực hiện lệnh (thay đổi giá)
Không độ trễ
-$0
Độ trễ 1 giây Thay đổi đến 5 pip
-$150
Phí qua đêm
Không tốn phí qua đêm
-$0
2 pip
-$60
Mức chênh lệch
0.5 pip
-$15
2.7 pip
-$81
Trượt giá
Không có trượt giá
-$0
~5 pip
-$150
Lợi nhuận lệnh
30 pip
+$900
30 pip
+$900
Rút tiền
Không tốn phí hoa hồng
-$0
2%
-$9.6

Tại sao chọn chúng tôi

Kiếm nhiều tiền hơn với điều kiện giao dịch của chúng tôi

Cuộn xuống
Mở giao dịch
Mức chênh lệch
Bởi vì chúng tôi có mức chênh lệch thấp nhất trong ngành
Mở giao dịch
Thực hiện lệnh (thay đổi giá)
Mua/Bán cho giá bạn thấy với thực hiện lệnh nhanh nhất
Mở giao dịch trong 2 đêm
Phí qua đêm
Không tốn phí qua đêm cho các lệnh qua đêm
Đóng giao dịch
Mức chênh lệch
Có, chúng tôi vẫn có mức chênh lệch tốt nhất
Đóng giao dịch
Trượt giá
97,5% lệnh được thực hiện mà không có trượt giá
Lợi nhuận lệnh
Lợi nhuận lệnh
30 pip +$900
Rút tiền
Hoa hồng rút tiền
Chúng tôi không tính phí hoa hồng khi nạp và rút tiền

Bắt đầu kiếm nhiều tiền hơn với OctaFX ngay bây giờ

Mở tài khoản giao dịch
Start livechat