OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Tin tức công ty và lịch giao dịch - nhà môi giới OctaFX
Những thay đổi trong lịch giao dịch trong ngày lễ quốc gia của Anh và Châu Âu, vào ngày 1 tháng 5 năm 2019

OctaFX xin thông báo với bạn về những thay đổi lịch giao dịch vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. Thứ tư, ngày 1 tháng 5, hoạt động giao dịch các công cụ FRA40, EUSTX50, GER30 sẽ bị đóng. Thứ Hai, ngày 6 tháng 5, hoạt động giao dịch các công cụ UK100 sẽ bị đóng
trading-schedule trading-schedule-changes
Đọc thêmLoad more
Start livechat