OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Tin tức công ty và lịch giao dịch - nhà môi giới OctaFX
Back

OctaFX Copytrading: chỉ trả tiền khi khoản đầu tư của bạn gia tăng

Chúng tôi đã giới thiệu một loại hoa hồng mới cho dịch vụ sao chép giao dịch—chia sẻ doanh thu. Nó được xác định như là tỷ lệ phần trăm của thu nhập trên khoản đầu tư của bạn. Khi bạn sao chép Nhà giao dịch Chuyên gia, người tính phí chia sẻ doanh thu, bạn sẽ chỉ phải trả hoa hồng nếu khoản đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận, và số tiền của nó sẽ không bao giờ vượt quá thu nhập của bạn.

Điều này có nghĩa là nếu Nhà giao dịch Chuyên gia mà bạn đầu tư theo không làm tốt lắm, và khoản đầu tư của bạn không gia tăng, bạn sẽ không phải trả bất cứ thứ gì.  Nhưng nếu Nhà giao dịch Chuyên gia mà bạn đầu tư theo tạo ra lợi nhuận lớn (và khoản đầu tư của bạn cũng vậy), số tiền hoa hồng sẽ gia tăng.

Các Nhà giao dịch Chuyên gia có thể đặt mức chia sẻ doanh thu từ 1% đến 50%. Nếu Nhà giao dịch Chuyên gia quyết định thay đổi mức chia sẻ, những điều kiện mới này sẽ chỉ áp dụng cho những Người sao chép mới. Những người đã sao chép giao dịch của Nhà giao dịch Chuyên gia sẽ trả hoa hồng mà họ đăng ký ban đầu.

Khi tạo Tài khoản Nhà giao dịch Chuyên gia, các nhà giao dịch có thể chọn giữa hai loại hoa hồng để tính cho người đầu tư theo của mình. Loại đầu tiên (tính theo mỗi lô) được tính phí cho mỗi lô được giao dịch bởi Người sao chép và được tính bằng đồng đô la Mỹ. Loại mới (chia sẻ doanh thu) là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của Người sao chép. Loại hoa hồng nhắc đến sau có khả năng mang lại nhiều hoa hồng hơn cho Nhà giao dịch Chuyên gia thực sự thành công.

improvements

Những người thắng cuộc trong Vòng 1 của cuộc thi Supercharged 2: đây mới chỉ là sự khởi đầu

Vòng đầu tiên của Cuộc thi trên Tài khoản Thực mang tên Supercharged 2 đã kết thúc. Chúng tôi đã liên hệ với những người thắng cuộc và đề nghị họ chia sẻ cảm xúc của mình với chúng tôi và đưa ra một vài lời khuyên về cách để thành công cho những người tham gia khác.
Đọc thêm Previous

Lịch giao dịch ngày Lễ tạ ơn Hoa Kỳ của OctaFX

Chúng tôi xin thông báo lịch giao dịch của một số công cụ giao dịch từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018. Vui lòng cân nhắc lịch sau đây khi lên kế hoạch giao dịch của bạn.
Đọc thêm Next
Start livechat