OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Ctrader weekly
DEMO CONTEST

cTrader DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
  • 8 Jul 2019
     
Tham gia vòng tiếp theo!
100 nhà giao dịch đã đăng ký

VÒNG 123

ĐĂNG KÝ
27 May 2019 - 10 Jun 2019 (EET)
Thời gian
10 Jun 2019 - 15 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất viewvd
Vietnam
+$147 501.00 +14 650.10 %
Giải nhì yezid7
Tunisia
+$61 686.60 +6 068.66 %
Giải ba PentholJumbo
Indonesia
+$48 975.90 +4 797.59 %
Giải tư sunny8
Pakistan
+$42 279.72 +4 127.97 %
Giải năm Tomato
Indonesia
+$35 502.94 +3 450.29 %

VÒNG 122

ĐĂNG KÝ
13 May 2019 - 27 May 2019 (EET)
Thời gian
27 May 2019 - 1 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất SetiaBuana
Indonesia
+$38 035.25 +3 703.53 %
Giải nhì godhoy
Indonesia
+$36 616.67 +3 561.67 %
Giải ba S4y4ng
Indonesia
+$36 428.11 +3 542.81 %
Giải tư noniwati79
Indonesia
+$22 252.00 +2 125.20 %
Giải năm Cemplin13
Indonesia
+$21 620.32 +2 062.03 %

VÒNG 121

ĐĂNG KÝ
29 Apr 2019 - 13 May 2019 (EET)
Thời gian
13 May 2019 - 18 May 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất NickFx
Uzbekistan
+$125 448.20 +12 444.82 %
Giải nhì pardalfx
Portugal
+$110 281.53 +10 928.15 %
Giải ba Kribo99
Indonesia
+$101 783.50 +10 078.35 %
Giải tư Apart_GLV
Indonesia
+$70 836.25 +6 983.63 %
Giải năm Herri
Indonesia
+$64 373.71 +6 337.37 %

VÒNG 120

ĐĂNG KÝ
15 Apr 2019 - 29 Apr 2019 (EET)
Thời gian
29 Apr 2019 - 4 May 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ranafx
Bangladesh
+$75 765.36 +7 476.54 %
Giải nhì NengPutri
Indonesia
+$37 923.50 +3 692.35 %
Giải ba Nature
Indonesia
+$37 557.50 +3 655.75 %
Giải tư Kempleng
Indonesia
+$31 475.62 +3 047.56 %
Giải năm zulu1982
Malaysia
+$26 606.54 +2 560.65 %

VÒNG 119

ĐĂNG KÝ
1 Apr 2019 - 15 Apr 2019 (EET)
Thời gian
15 Apr 2019 - 20 Apr 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất DIE-END
Indonesia
+$69 408.51 +6 840.85 %
Giải nhì godhoy
Indonesia
+$22 855.53 +2 185.55 %
Giải ba Arun005
India
+$19 978.37 +1 897.84 %
Giải tư gulamAli
Pakistan
+$18 271.25 +1 727.13 %
Giải năm Mostafahamdy
Egypt
+$16 269.04 +1 526.90 %

VÒNG 118

ĐĂNG KÝ
18 Mar 2019 - 1 Apr 2019 (EET)
Thời gian
1 Apr 2019 - 6 Apr 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Simbok
Indonesia
+$41 403.00 +4 040.30 %
Giải nhì Galsondy
Indonesia
+$26 747.50 +2 574.75 %
Giải ba omarch
Tunisia
+$25 497.64 +2 449.76 %
Giải tư YPing
China
+$22 570.70 +2 157.07 %
Giải năm Bundaa
Indonesia
+$20 573.84 +1 957.38 %

VÒNG 117

ĐĂNG KÝ
4 Mar 2019 - 18 Mar 2019 (EET)
Thời gian
18 Mar 2019 - 23 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Mugen
Indonesia
+$86 368.11 +8 536.81 %
Giải nhì Kakawibowo
Indonesia
+$83 015.14 +8 201.51 %
Giải ba Catur_setiandi
Indonesia
+$45 714.23 +4 471.42 %
Giải tư ForeveR
Indonesia
+$42 858.00 +4 185.80 %
Giải năm zaheerpk31
Pakistan
+$34 703.49 +3 370.35 %

VÒNG 116

ĐĂNG KÝ
18 Feb 2019 - 4 Mar 2019 (EET)
Thời gian
4 Mar 2019 - 9 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất YPing
China
+$79 068.57 +7 806.86 %
Giải nhì hajidk
Bangladesh
+$78 924.05 +7 792.41 %
Giải ba SumberKencono
Indonesia
+$73 762.00 +7 276.20 %
Giải tư asaris
Latvia
+$71 866.00 +7 086.60 %
Giải năm Widyanita
Indonesia
+$52 459.11 +5 145.91 %

VÒNG 115

ĐĂNG KÝ
4 Feb 2019 - 18 Feb 2019 (EET)
Thời gian
18 Feb 2019 - 23 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất pargo
Algeria
+$72 786.54 +7 178.65 %
Giải nhì ZhangC
China
+$63 453.40 +6 245.34 %
Giải ba okan
Indonesia
+$41 218.33 +4 021.83 %
Giải tư Weelly
Indonesia
+$36 084.95 +3 508.50 %
Giải năm Makaroni
Indonesia
+$35 028.00 +3 402.80 %

VÒNG 114

ĐĂNG KÝ
21 Jan 2019 - 4 Feb 2019 (EET)
Thời gian
4 Feb 2019 - 9 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất shobra
Egypt
+$40 867.12 +3 986.71 %
Giải nhì Apart_GLV
Indonesia
+$39 563.95 +3 856.40 %
Giải ba waranty
Indonesia
+$36 571.00 +3 557.10 %
Giải tư Xenia
Indonesia
+$35 787.23 +3 478.72 %
Giải năm accord79
Indonesia
+$24 101.88 +2 310.19 %

VÒNG 113

ĐĂNG KÝ
7 Jan 2019 - 21 Jan 2019 (EET)
Thời gian
21 Jan 2019 - 26 Jan 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Weelly
Indonesia
+$59 272.00 +5 827.20 %
Giải nhì Sapiii
Indonesia
+$42 731.69 +4 173.17 %
Giải ba murzik1992
Uzbekistan
+$42 059.35 +4 105.94 %
Giải tư Aku69
Malaysia
+$38 211.51 +3 721.15 %
Giải năm Blackki
Indonesia
+$21 290.42 +2 029.04 %

VÒNG 112

ĐĂNG KÝ
24 Dec 2018 - 7 Jan 2019 (EET)
Thời gian
7 Jan 2019 - 12 Jan 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cincinhati
Indonesia
+$52 215.00 +5 121.50 %
Giải nhì tariqfx
Pakistan
+$45 125.05 +4 412.51 %
Giải ba Cardinal
Indonesia
+$42 546.94 +4 154.69 %
Giải tư shreeahir
India
+$32 350.35 +3 135.04 %
Giải năm TukangCukur
Indonesia
+$20 740.50 +1 974.05 %

VÒNG 111

ĐĂNG KÝ
10 Dec 2018 - 24 Dec 2018 (EET)
Thời gian
24 Dec 2018 - 29 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Kribo99
Indonesia
+$97 576.00 +9 657.60 %
Giải nhì Polce-Jo
Indonesia
+$42 068.93 +4 106.89 %
Giải ba Sewu_Kutho
Indonesia
+$21 737.90 +2 073.79 %
Giải tư Watu_Karung
Indonesia
+$15 745.35 +1 474.54 %
Giải năm Sri_ratu
Indonesia
+$14 951.59 +1 395.16 %

VÒNG 110

ĐĂNG KÝ
26 Nov 2018 - 10 Dec 2018 (EET)
Thời gian
10 Dec 2018 - 15 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Keros
Slovakia
+$117 827.08 +11 682.71 %
Giải nhì madoerafx
Indonesia
+$95 501.13 +9 450.11 %
Giải ba EFFIEL
Indonesia
+$62 289.81 +6 128.98 %
Giải tư alamgirsyed
Bangladesh
+$52 857.96 +5 185.80 %
Giải năm Lestari_Joss
Indonesia
+$39 177.69 +3 817.77 %

VÒNG 109

ĐĂNG KÝ
12 Nov 2018 - 26 Nov 2018 (EET)
Thời gian
26 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Okejoss
Indonesia
+$38 181.45 +3 718.15 %
Giải nhì Nichola
Indonesia
+$35 406.69 +3 440.67 %
Giải ba EFFIEL
Indonesia
+$33 001.00 +3 200.10 %
Giải tư SyemCone
Indonesia
+$18 356.38 +1 735.64 %
Giải năm Donyfiet
Indonesia
+$13 155.00 +1 215.50 %

VÒNG 108

ĐĂNG KÝ
29 Oct 2018 - 12 Nov 2018 (EET)
Thời gian
12 Nov 2018 - 17 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Malay
Indonesia
+$42 278.80 +4 127.88 %
Giải nhì Lamborgini
Indonesia
+$39 692.94 +3 869.29 %
Giải ba Elang_perkasa
Indonesia
+$37 828.50 +3 682.85 %
Giải tư EsWAwan
Indonesia
+$32 139.04 +3 113.90 %
Giải năm Almeera
Indonesia
+$20 295.55 +1 929.56 %

VÒNG 107

ĐĂNG KÝ
15 Oct 2018 - 29 Oct 2018 (EET)
Thời gian
29 Oct 2018 - 3 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Zahiyya
Indonesia
+$57 833.50 +5 683.35 %
Giải nhì GelUt
Indonesia
+$50 915.50 +4 991.55 %
Giải ba Hlabz
South Africa
+$43 721.74 +4 272.17 %
Giải tư remifasol
Indonesia
+$31 035.50 +3 003.55 %
Giải năm Desember_Ceria
Indonesia
+$21 449.96 +2 045.00 %

VÒNG 106

ĐĂNG KÝ
1 Oct 2018 - 15 Oct 2018 (EET)
Thời gian
15 Oct 2018 - 20 Oct 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Budiaja
Indonesia
+$78 126.00 +7 712.60 %
Giải nhì SutariOK
Indonesia
+$64 992.50 +6 399.25 %
Giải ba RoyS
Indonesia
+$45 936.87 +4 493.69 %
Giải tư Kuta_Bali
Indonesia
+$43 233.82 +4 223.38 %
Giải năm Nur_aeni
Indonesia
+$31 115.92 +3 011.59 %

VÒNG 105

ĐĂNG KÝ
17 Sep 2018 - 1 Oct 2018 (EET)
Thời gian
1 Oct 2018 - 6 Oct 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất EFFORT
Indonesia
+$31 533.05 +3 053.31 %
Giải nhì Bedhill
Indonesia
+$30 760.00 +2 976.00 %
Giải ba Sebongkahberlian
Indonesia
+$24 549.50 +2 354.95 %
Giải tư Babat
Indonesia
+$22 679.16 +2 167.92 %
Giải năm Kuta_Bali
Indonesia
+$21 496.50 +2 049.65 %

VÒNG 104

ĐĂNG KÝ
3 Sep 2018 - 17 Sep 2018 (EET)
Thời gian
17 Sep 2018 - 22 Sep 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất SetiaBuana
Indonesia
+$47 218.83 +4 621.88 %
Giải nhì Maju_mapan
Indonesia
+$42 617.00 +4 161.70 %
Giải ba SutariOK
Indonesia
+$34 874.22 +3 387.42 %
Giải tư Sihombing
Indonesia
+$28 264.25 +2 726.43 %
Giải năm nidhalfx
Tunisia
+$24 128.52 +2 312.85 %

VÒNG 103

ĐĂNG KÝ
20 Aug 2018 - 3 Sep 2018 (EET)
Thời gian
3 Sep 2018 - 8 Sep 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cemoro1000
Indonesia
+$33 266.89 +3 226.69 %
Giải nhì BenjaminFrank
Indonesia
+$29 578.92 +2 857.89 %
Giải ba Jokotarub
Indonesia
+$25 103.72 +2 410.37 %
Giải tư Kik_KUk
Indonesia
+$19 865.63 +1 886.56 %
Giải năm Yoiyoi
Indonesia
+$16 884.53 +1 588.45 %

VÒNG 102

ĐĂNG KÝ
6 Aug 2018 - 20 Aug 2018 (EET)
Thời gian
20 Aug 2018 - 25 Aug 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Blackki
Indonesia
+$72 900.64 +7 430.06 %
Giải nhì gilbz
Philippines
+$72 101.36 +7 110.14 %
Giải ba NginguBebek
Indonesia
+$60 431.27 +5 943.13 %
Giải tư purwasky
Indonesia
+$24 556.30 +2 355.63 %
Giải năm kiki-phua
Indonesia
+$16 791.70 +1 579.17 %

VÒNG 101

ĐĂNG KÝ
23 Jul 2018 - 6 Aug 2018 (EET)
Thời gian
6 Aug 2018 - 11 Aug 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kukri
Pakistan
+$43 996.97 +4 299.70 %
Giải nhì Nyemarang
Indonesia
+$40 653.50 +3 965.35 %
Giải ba BenjaminFrank
Indonesia
+$33 414.19 +3 241.42 %
Giải tư mutawali
Indonesia
+$28 358.53 +2 735.85 %
Giải năm Lamborgini
Indonesia
+$27 461.80 +2 646.18 %

VÒNG 100

ĐĂNG KÝ
9 Jul 2018 - 23 Jul 2018 (EET)
Thời gian
23 Jul 2018 - 28 Jul 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Bugel1220
Indonesia
+$66 100.40 +6 510.04 %
Giải nhì Tuguijo
Indonesia
+$42 940.75 +4 194.08 %
Giải ba Bagcorner
Indonesia
+$42 031.05 +4 103.11 %
Giải tư Sw25
Indonesia
+$31 252.39 +3 025.24 %
Giải năm Ronny79
Indonesia
+$27 698.00 +2 669.80 %

VÒNG 99

ĐĂNG KÝ
25 Jun 2018 - 9 Jul 2018 (EET)
Thời gian
9 Jul 2018 - 14 Jul 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Lestari_Joss
Indonesia
+$36 863.27 +3 586.33 %
Giải nhì AmjadDhobi
Pakistan
+$31 757.03 +3 075.70 %
Giải ba NawangWulan
Indonesia
+$27 109.37 +2 610.94 %
Giải tư Amelyss
Indonesia
+$23 653.00 +2 265.30 %
Giải năm aqik
Indonesia
+$23 323.24 +2 232.32 %

VÒNG 98

ĐĂNG KÝ
11 Jun 2018 - 25 Jun 2018 (EET)
Thời gian
25 Jun 2018 - 30 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Viavalensia
Indonesia
+$38 917.80 +3 791.78 %
Giải nhì Ov4
Indonesia
+$21 364.79 +2 036.48 %
Giải ba PlaThong
Thailand
+$15 904.41 +1 490.44 %
Giải tư dushyant
India
+$13 502.60 +1 250.26 %
Giải năm alifullah
Indonesia
+$8 291.05 +729.11 %

VÒNG 97

ĐĂNG KÝ
28 May 2018 - 11 Jun 2018 (EET)
Thời gian
11 Jun 2018 - 16 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất dilawar
Pakistan
+$65 821.23 +6 482.12 %
Giải nhì Cemoro1000
Indonesia
+$65 416.60 +6 441.66 %
Giải ba NengLiza
Indonesia
+$52 463.41 +5 146.34 %
Giải tư HITS
Indonesia
+$30 930.47 +2 993.05 %
Giải năm wareh
Indonesia
+$12 182.00 +1 118.20 %

VÒNG 96

ĐĂNG KÝ
14 May 2018 - 28 May 2018 (EET)
Thời gian
28 May 2018 - 2 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất KurniaH
Indonesia
+$82 595.58 +8 159.56 %
Giải nhì rashidiqbal
Pakistan
+$52 306.91 +5 130.69 %
Giải ba boubakeur
Algeria
+$49 537.34 +5 153.76 %
Giải tư Ov4
Indonesia
+$31 909.00 +3 150.90 %
Giải năm Donyfiet
Indonesia
+$20 033.92 +1 903.39 %

VÒNG 95

ĐĂNG KÝ
30 Apr 2018 - 14 May 2018 (EET)
Thời gian
14 May 2018 - 19 May 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Tukiyem
Indonesia
+$48 880.66 +4 788.07 %
Giải nhì Mytha
Indonesia
+$45 843.64 +4 484.36 %
Giải ba 1050msi
Indonesia
+$42 490.22 +4 149.02 %
Giải tư naresh8000pk
Pakistan
+$42 143.50 +4 114.35 %
Giải năm welur1125
Poland
+$23 378.00 +2 237.80 %

VÒNG 94

ĐĂNG KÝ
16 Apr 2018 - 30 Apr 2018 (EET)
Thời gian
30 Apr 2018 - 5 May 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Rawis
Indonesia
+$53 650.56 +5 265.06 %
Giải nhì chinasea
China
+$41 462.76 +4 046.28 %
Giải ba Cincinhati
Indonesia
+$40 209.08 +3 920.91 %
Giải tư TheBlues
Indonesia
+$30 016.08 +2 901.61 %
Giải năm bangyoos
Indonesia
+$27 101.49 +2 610.15 %

VÒNG 93

ĐĂNG KÝ
2 Apr 2018 - 16 Apr 2018 (EET)
Thời gian
16 Apr 2018 - 21 Apr 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất asaris
Latvia
+$104 404.01 +10 340.40 %
Giải nhì sriwiyatno
Indonesia
+$61 544.35 +6 054.44 %
Giải ba Nur_aeni
Indonesia
+$60 917.39 +5 991.74 %
Giải tư Bie0101
Indonesia
+$42 647.50 +4 164.75 %
Giải năm suparminpesat
Indonesia
+$29 573.73 +2 857.37 %

VÒNG 92

ĐĂNG KÝ
19 Mar 2018 - 2 Apr 2018 (EET)
Thời gian
2 Apr 2018 - 7 Apr 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Mugen
Indonesia
+$51 454.05 +5 045.41 %
Giải nhì aqik
Indonesia
+$40 898.38 +3 989.84 %
Giải ba JimsHoney
Indonesia
+$37 894.17 +3 689.42 %
Giải tư Joss11
Indonesia
+$19 490.42 +1 849.04 %
Giải năm indra21s
Indonesia
+$15 505.49 +1 450.55 %

VÒNG 91

ĐĂNG KÝ
5 Mar 2018 - 19 Mar 2018 (EET)
Thời gian
19 Mar 2018 - 24 Mar 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Markimin
Indonesia
+$42 144.50 +4 114.45 %
Giải nhì BaksoNampan
Indonesia
+$39 476.92 +3 847.69 %
Giải ba AxisIrit
Indonesia
+$33 250.28 +3 225.03 %
Giải tư mrfox
Egypt
+$14 957.93 +1 395.79 %
Giải năm arad
Indonesia
+$8 742.19 +774.22 %

VÒNG 90

ĐĂNG KÝ
19 Feb 2018 - 5 Mar 2018 (EET)
Thời gian
5 Mar 2018 - 10 Mar 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất boubakeur
Algeria
+$92 167.84 +9 116.78 %
Giải nhì Bie0101
Indonesia
+$77 773.96 +7 677.40 %
Giải ba NinjaIjo
Indonesia
+$28 888.90 +2 788.89 %
Giải tư Jilbab_Merah
Indonesia
+$26 937.99 +2 593.80 %
Giải năm ajmakbar
Pakistan
+$26 290.70 +2 529.07 %

VÒNG 89

ĐĂNG KÝ
5 Feb 2018 - 19 Feb 2018 (EET)
Thời gian
19 Feb 2018 - 24 Feb 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cemoro1000
Indonesia
+$47 888.11 +4 688.81 %
Giải nhì LekSutar
Indonesia
+$42 525.91 +4 152.59 %
Giải ba betri
Indonesia
+$39 292.37 +3 829.24 %
Giải tư suparminpesat
Indonesia
+$24 201.82 +2 320.18 %
Giải năm AndromaXM3Y
Indonesia
+$15 279.37 +1 427.94 %

VÒNG 88

ĐĂNG KÝ
22 Jan 2018 - 5 Feb 2018 (EET)
Thời gian
5 Feb 2018 - 10 Feb 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Smpatisakti
Indonesia
+$88 171.24 +8 717.12 %
Giải nhì Firstly
Indonesia
+$34 660.81 +3 366.08 %
Giải ba jebakumar
India
+$12 515.37 +1 151.54 %
Giải tư Roisah
Indonesia
+$11 123.69 +1 012.37 %
Giải năm aburajab2006
Indonesia
+$4 613.74 +361.37 %

VÒNG 87

ĐĂNG KÝ
8 Jan 2018 - 22 Jan 2018 (EET)
Thời gian
22 Jan 2018 - 27 Jan 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Rinjaani
Indonesia
+$64 573.29 +6 357.33 %
Giải nhì Millions
Indonesia
+$43 388.80 +4 238.88 %
Giải ba welur1125
Poland
+$21 229.00 +2 022.90 %
Giải tư rabiasarwer
Pakistan
+$9 990.39 +899.04 %
Giải năm awiepasee
Indonesia
+$5 601.46 +460.15 %

VÒNG 86

ĐĂNG KÝ
18 Dec 2017 - 8 Jan 2018 (EET)
Thời gian
8 Jan 2018 - 13 Jan 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất viewvd
Vietnam
+$91 372.65 +9 037.27 %
Giải nhì rafsaan
Bangladesh
+$72 754.21 +7 175.42 %
Giải ba LissaLaund
Indonesia
+$66 171.61 +6 517.16 %
Giải tư Astanti
Indonesia
+$54 229.13 +5 322.91 %
Giải năm Rodes
Indonesia
+$52 883.21 +5 188.32 %

VÒNG 85

ĐĂNG KÝ
4 Dec 2017 - 18 Dec 2017 (EET)
Thời gian
18 Dec 2017 - 23 Dec 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Naik100
Indonesia
+$30 019.37 +2 901.94 %
Giải nhì Raja_Lele
Indonesia
+$21 638.50 +2 063.85 %
Giải ba Kuatati
Indonesia
+$20 443.93 +1 944.39 %
Giải tư HOANGNG
Vietnam
+$14 610.20 +1 361.02 %
Giải năm shreeahir
India
+$11 660.01 +1 066.00 %

VÒNG 84

ĐĂNG KÝ
20 Nov 2017 - 4 Dec 2017 (EET)
Thời gian
4 Dec 2017 - 9 Dec 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất DIE-END
Indonesia
+$52 833.43 +5 183.34 %
Giải nhì HajraBegum
Pakistan
+$45 558.38 +4 455.84 %
Giải ba susanmencret
Indonesia
+$42 551.80 +4 155.18 %
Giải tư Cleodyzza
Indonesia
+$42 209.17 +4 120.92 %
Giải năm miwon
Indonesia
+$37 274.86 +3 627.49 %

VÒNG 83

ĐĂNG KÝ
6 Nov 2017 - 20 Nov 2017 (EET)
Thời gian
20 Nov 2017 - 25 Nov 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kembangjambu
Indonesia
+$31 160.97 +3 016.10 %
Giải nhì jarwo007
Indonesia
+$26 541.07 +2 554.11 %
Giải ba bolpitik
Indonesia
+$20 077.53 +1 907.75 %
Giải tư Venz
Indonesia
+$18 351.42 +1 735.14 %
Giải năm sinbad
Indonesia
+$16 595.72 +1 559.57 %

VÒNG 82

ĐĂNG KÝ
23 Oct 2017 - 6 Nov 2017 (EET)
Thời gian
6 Nov 2017 - 11 Nov 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất MP-01
Thailand
+$45 406.03 +4 440.60 %
Giải nhì gonisg1
Bangladesh
+$42 363.58 +4 136.36 %
Giải ba BudiKondang
Indonesia
+$42 342.55 +4 134.26 %
Giải tư zarafx
Indonesia
+$40 975.29 +3 997.53 %
Giải năm adeahliforex
Indonesia
+$37 085.69 +3 608.57 %

VÒNG 81

ĐĂNG KÝ
9 Oct 2017 - 23 Oct 2017 (EET)
Thời gian
23 Oct 2017 - 28 Oct 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Tuguijo
Indonesia
+$49 367.17 +4 836.72 %
Giải nhì dodolkentang
Indonesia
+$48 226.70 +4 722.67 %
Giải ba TahirAbbas
Pakistan
+$31 988.79 +3 098.88 %
Giải tư cemplok
Indonesia
+$31 181.04 +3 018.10 %
Giải năm Mauuungg
Indonesia
+$25 040.37 +2 404.04 %

VÒNG 80

ĐĂNG KÝ
25 Sep 2017 - 9 Oct 2017 (EET)
Thời gian
9 Oct 2017 - 14 Oct 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất myace
Indonesia
+$56 762.93 +5 576.29 %
Giải nhì SumintenEdan
Indonesia
+$35 391.34 +3 439.13 %
Giải ba suparminpesat
Indonesia
+$31 270.86 +3 027.09 %
Giải tư booster
Indonesia
+$31 240.80 +3 024.08 %
Giải năm yuniantoFX
Indonesia
+$29 986.63 +2 898.66 %

VÒNG 79

ĐĂNG KÝ
11 Sep 2017 - 25 Sep 2017 (EET)
Thời gian
25 Sep 2017 - 30 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất PELI_cilik
Indonesia
+$25 777.21 +2 477.72 %
Giải nhì SilvesterST
Indonesia
+$24 231.37 +2 323.14 %
Giải ba ahmad00
Indonesia
+$21 736.22 +2 073.62 %
Giải tư BolaMingming
Indonesia
+$20 583.38 +1 958.34 %
Giải năm Randhawa
Pakistan
+$11 319.69 +1 031.97 %

VÒNG 78

ĐĂNG KÝ
28 Aug 2017 - 11 Sep 2017 (EET)
Thời gian
11 Sep 2017 - 16 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Makaroni
Indonesia
+$44 704.94 +4 370.49 %
Giải nhì rullyeka
Indonesia
+$40 220.21 +3 922.02 %
Giải ba tareq14
Sweden
+$8 027.00 +702.70 %
Giải tư kukang
Brunei
+$6 294.30 +529.43 %
Giải năm kiki-phua
Indonesia
+$5 429.57 +442.96 %

VÒNG 77

ĐĂNG KÝ
14 Aug 2017 - 28 Aug 2017 (EET)
Thời gian
28 Aug 2017 - 2 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất TahirAbbas
Pakistan
+$44 935.16 +4 393.52 %
Giải nhì ROY80AN10
Malaysia
+$39 457.22 +3 845.72 %
Giải ba murzik1992
Uzbekistan
+$33 252.25 +3 225.23 %
Giải tư purnomoFX
Indonesia
+$27 351.56 +2 635.16 %
Giải năm Cung92
Indonesia
+$24 728.81 +2 372.88 %

VÒNG 76

ĐĂNG KÝ
31 Jul 2017 - 14 Aug 2017 (EET)
Thời gian
14 Aug 2017 - 19 Aug 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất babarsultan
Pakistan
+$33 539.12 +3 253.91 %
Giải nhì alex701
Ukraine
+$14 018.17 +1 301.82 %
Giải ba oleg1979
Ukraine
+$13 960.00 +1 296.00 %
Giải tư king11
Egypt
+$12 018.67 +1 101.87 %
Giải năm MENDEMSEMER
Indonesia
+$10 913.53 +991.35 %

VÒNG 75

ĐĂNG KÝ
17 Jul 2017 - 31 Jul 2017 (EET)
Thời gian
31 Jul 2017 - 5 Aug 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất tradefx
Algeria
+$44 854.26 +4 385.43 %
Giải nhì rafsaan
Bangladesh
+$42 895.27 +4 189.53 %
Giải ba Humayoon
Pakistan
+$34 334.56 +3 333.46 %
Giải tư ilsor1959
Malaysia
+$31 424.36 +3 042.44 %
Giải năm querzy
France
+$30 708.29 +2 970.83 %

VÒNG 74

ĐĂNG KÝ
3 Jul 2017 - 17 Jul 2017 (EET)
Thời gian
17 Jul 2017 - 22 Jul 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất gkmbg
Bulgaria
+$14 184.00 +1 318.40 %
Giải nhì cumilla8
Bangladesh
+$11 733.22 +1 073.32 %
Giải ba aminox009
Algeria
+$8 987.53 +798.75 %
Giải tư HafidRahim28
Indonesia
+$8 534.97 +753.50 %
Giải năm sunny8
Pakistan
+$6 883.15 +588.32 %

VÒNG 73

ĐĂNG KÝ
19 Jun 2017 - 3 Jul 2017 (EET)
Thời gian
3 Jul 2017 - 8 Jul 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Gaegai98
Germany
+$35 522.96 +3 452.30 %
Giải nhì cevsmile
Indonesia
+$24 283.02 +2 328.30 %
Giải ba Njot
Indonesia
+$13 454.37 +1 245.44 %
Giải tư arad
Indonesia
+$8 938.31 +793.83 %
Giải năm Ruddinry
Indonesia
+$7 626.51 +662.65 %

VÒNG 72

ĐĂNG KÝ
5 Jun 2017 - 19 Jun 2017 (EET)
Thời gian
19 Jun 2017 - 24 Jun 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất TakerHat
Bangladesh
+$32 289.90 +3 128.99 %
Giải nhì ASAS
Pakistan
+$32 265.42 +3 126.54 %
Giải ba Poernomo
Indonesia
+$26 622.01 +2 562.20 %
Giải tư moniyu
Bangladesh
+$26 386.95 +2 538.70 %
Giải năm B-Rex
Indonesia
+$19 020.80 +1 802.08 %

VÒNG 71

ĐĂNG KÝ
22 May 2017 - 5 Jun 2017 (EET)
Thời gian
5 Jun 2017 - 10 Jun 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất WillyBanky
Nigeria
+$103 418.97 +10 241.90 %
Giải nhì Ridlo18
Indonesia
+$42 759.87 +4 175.99 %
Giải ba DIE-END
Indonesia
+$30 375.89 +2 937.59 %
Giải tư HTMT
Vietnam
+$18 684.06 +1 768.41 %
Giải năm Hadiyanto
Indonesia
+$18 281.45 +1 728.15 %

VÒNG 70

ĐĂNG KÝ
8 May 2017 - 22 May 2017 (EET)
Thời gian
22 May 2017 - 27 May 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất shobra
Egypt
+$26 800.03 +2 580.00 %
Giải nhì tradefx
Algeria
+$21 363.31 +2 036.33 %
Giải ba Badai
Indonesia
+$11 191.84 +1 019.18 %
Giải tư IbanWarrior
Brunei
+$10 128.69 +912.87 %
Giải năm sakr
Ukraine
+$5 331.35 +433.14 %

VÒNG 69

ĐĂNG KÝ
24 Apr 2017 - 8 May 2017 (EET)
Thời gian
8 May 2017 - 13 May 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Sunil2010
Bangladesh
+$23 201.09 +2 220.11 %
Giải nhì MariaS
Pakistan
+$18 450.62 +1 745.06 %
Giải ba QingChen
China
+$12 117.07 +1 111.71 %
Giải tư Donyfiet
Indonesia
+$8 761.36 +776.14 %
Giải năm paejoofx
Pakistan
+$8 750.64 +775.06 %

VÒNG 68

ĐĂNG KÝ
10 Apr 2017 - 24 Apr 2017 (EET)
Thời gian
24 Apr 2017 - 29 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất dewor
Indonesia
+$202 746.60 +20 174.66 %
Giải nhì vanhal510
Ukraine
+$18 094.08 +1 709.41 %
Giải ba yuni13
Indonesia
+$14 196.82 +1 319.68 %
Giải tư REMOOO
Egypt
+$12 523.55 +1 152.36 %
Giải năm Skywalkerccy
Malaysia
+$9 505.94 +850.59 %

VÒNG 67

ĐĂNG KÝ
27 Mar 2017 - 10 Apr 2017 (EET)
Thời gian
10 Apr 2017 - 15 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất sajidaziz
Pakistan
+$20 524.24 +1 952.42 %
Giải nhì FRONT
Indonesia
+$15 087.84 +1 408.78 %
Giải ba SharjeelDGK
Pakistan
+$12 249.88 +1 124.99 %
Giải tư hanijay
Morocco
+$10 663.25 +966.33 %
Giải năm arkadiy12
Ukraine
+$8 806.68 +780.67 %

VÒNG 66

ĐĂNG KÝ
13 Mar 2017 - 27 Mar 2017 (EET)
Thời gian
27 Mar 2017 - 1 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất pardalfx
Portugal
+$42 210.05 +4 121.01 %
Giải nhì saira
Bangladesh
+$19 245.14 +1 824.51 %
Giải ba count
Bangladesh
+$18 003.32 +1 700.33 %
Giải tư sakr
Ukraine
+$17 390.34 +1 639.03 %
Giải năm maxja
Jamaica
+$17 044.17 +1 604.42 %

VÒNG 65

ĐĂNG KÝ
27 Feb 2017 - 13 Mar 2017 (EET)
Thời gian
13 Mar 2017 - 18 Mar 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất azuy
Indonesia
+$58 968.32 +5 796.83 %
Giải nhì pandi007
United Arab Emirates
+$45 060.64 +4 406.06 %
Giải ba tornis
Latvia
+$34 144.98 +3 314.50 %
Giải tư Bux
Pakistan
+$33 584.45 +3 258.45 %
Giải năm janggutpanjang
Indonesia
+$19 258.29 +1 825.83 %

VÒNG 64

ĐĂNG KÝ
13 Feb 2017 - 27 Feb 2017 (EET)
Thời gian
27 Feb 2017 - 4 Mar 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Ilkin_2016
Azerbaijan
+$24 960.27 +2 396.03 %
Giải nhì abidour
Algeria
+$16 206.86 +1 520.69 %
Giải ba paisal00
Indonesia
+$12 468.34 +1 146.83 %
Giải tư maxja
Jamaica
+$5 815.50 +481.55 %
Giải năm X-Melon
Indonesia
+$5 114.96 +411.50 %

VÒNG 63

ĐĂNG KÝ
30 Jan 2017 - 13 Feb 2017 (EET)
Thời gian
13 Feb 2017 - 18 Feb 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Bond007
Indonesia
+$33 177.68 +3 217.77 %
Giải nhì Sungha
Indonesia
+$24 753.24 +2 375.32 %
Giải ba ihsankhan
Pakistan
+$22 326.28 +2 132.63 %
Giải tư shoogie
Indonesia
+$13 580.28 +1 258.03 %
Giải năm saktikaoca
Indonesia
+$11 927.00 +1 092.70 %

VÒNG 62

ĐĂNG KÝ
16 Jan 2017 - 30 Jan 2017 (EET)
Thời gian
30 Jan 2017 - 4 Feb 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ShoaibAmeer
Pakistan
+$30 035.82 +2 903.58 %
Giải nhì DeKo123
Macedonia
+$21 947.80 +2 094.78 %
Giải ba alatea
Indonesia
+$20 785.43 +1 978.54 %
Giải tư rodrigol
Brazil
+$20 456.70 +1 945.67 %
Giải năm pit12345
Pakistan
+$5 581.69 +458.17 %

VÒNG 61

ĐĂNG KÝ
2 Jan 2017 - 16 Jan 2017 (EET)
Thời gian
16 Jan 2017 - 21 Jan 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất bajinganforex
Indonesia
+$20 130.29 +1 913.03 %
Giải nhì yuni13
Indonesia
+$18 532.07 +1 753.21 %
Giải ba rsh15
Uzbekistan
+$18 002.45 +1 700.25 %
Giải tư lovelyy
Bangladesh
+$17 565.54 +1 656.55 %
Giải năm oleg1979
Ukraine
+$15 365.00 +1 436.50 %

VÒNG 60

ĐĂNG KÝ
19 Dec 2016 - 2 Jan 2017 (EET)
Thời gian
2 Jan 2017 - 7 Jan 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất A_HAKIM
Bangladesh
+$43 542.70 +4 254.27 %
Giải nhì babarsultan
Pakistan
+$9 081.04 +808.10 %
Giải ba Qadimah159
South Africa
+$5 157.42 +415.74 %
Giải tư gzeid
Indonesia
+$4 041.34 +304.13 %
Giải năm praroo
India
+$3 542.24 +254.22 %

VÒNG 59

ĐĂNG KÝ
5 Dec 2016 - 19 Dec 2016 (EET)
Thời gian
19 Dec 2016 - 24 Dec 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất mouaadbbk
Algeria
+$13 892.52 +1 289.25 %
Giải nhì jangezzkhan
Pakistan
+$13 815.37 +1 281.54 %
Giải ba sumarlan00
Indonesia
+$12 835.01 +1 183.50 %
Giải tư ranjish
Pakistan
+$12 744.06 +1 174.41 %
Giải năm HTMT
Vietnam
+$8 642.22 +764.22 %

VÒNG 58

ĐĂNG KÝ
21 Nov 2016 - 5 Dec 2016 (EET)
Thời gian
5 Dec 2016 - 10 Dec 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất godhoy
Indonesia
+$48 231.41 +4 723.14 %
Giải nhì Masdaru
Indonesia
+$14 160.82 +1 316.08 %
Giải ba kokokok
Bangladesh
+$13 632.72 +1 263.27 %
Giải tư vitz
Indonesia
+$11 149.87 +1 014.99 %
Giải năm tanker
Italy
+$8 364.52 +736.45 %

VÒNG 57

ĐĂNG KÝ
7 Nov 2016 - 21 Nov 2016 (EET)
Thời gian
21 Nov 2016 - 26 Nov 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất nishaddali
Pakistan
+$42 959.72 +4 195.97 %
Giải nhì Cupcake2
Pakistan
+$37 663.62 +3 666.36 %
Giải ba sutis
Indonesia
+$23 094.65 +2 209.47 %
Giải tư kiyayagung
Indonesia
+$15 583.63 +1 458.36 %
Giải năm ihsankhan
Pakistan
+$13 255.52 +1 225.55 %

VÒNG 56

ĐĂNG KÝ
24 Oct 2016 - 7 Nov 2016 (EET)
Thời gian
7 Nov 2016 - 12 Nov 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất misran12
Indonesia
+$95 323.24 +9 432.32 %
Giải nhì ekabudi
Indonesia
+$86 495.51 +8 549.55 %
Giải ba Rajindersingh
India
+$22 260.61 +2 126.06 %
Giải tư ZhangC
China
+$20 375.03 +1 937.50 %
Giải năm ruwanta
Sri Lanka
+$20 176.00 +1 917.60 %

VÒNG 55

ĐĂNG KÝ
10 Oct 2016 - 24 Oct 2016 (EET)
Thời gian
24 Oct 2016 - 29 Oct 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất khuhun
Bangladesh
+$32 931.58 +3 193.16 %
Giải nhì MadaryForex
Bangladesh
+$24 624.12 +2 362.41 %
Giải ba ahmad00
Indonesia
+$24 105.72 +2 310.57 %
Giải tư davfin
Indonesia
+$22 459.75 +2 145.98 %
Giải năm tornis
Latvia
+$21 724.37 +2 072.44 %

VÒNG 54

ĐĂNG KÝ
26 Sep 2016 - 10 Oct 2016 (EET)
Thời gian
10 Oct 2016 - 15 Oct 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất arab
Poland
+$23 328.35 +1 928.55 %
Giải nhì sakr
Ukraine
+$11 810.90 +973.72 %
Giải ba hanafibatam
Indonesia
+$10 800.66 +904.71 %
Giải tư DGChengang
China
+$8 781.31 +736.32 %
Giải năm yasuhei225
Japan
+$7 475.62 +647.56 %

VÒNG 53

ĐĂNG KÝ
12 Sep 2016 - 26 Sep 2016 (EET)
Thời gian
26 Sep 2016 - 1 Oct 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất bdjo99
Indonesia
+$40 722.70 +3 441.10 %
Giải nhì sutini00
Indonesia
+$34 426.11 +3 029.65 %
Giải ba misran12
Indonesia
+$30 118.81 +2 701.75 %
Giải tư mahmoud3
Egypt
+$24 071.47 +2 192.52 %
Giải năm praroo
India
+$13 226.35 +1 190.38 %

VÒNG 52

ĐĂNG KÝ
29 Aug 2016 - 12 Sep 2016 (EET)
Thời gian
12 Sep 2016 - 17 Sep 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Tabish
Pakistan
+$28 379.26 +2 367.76 %
Giải nhì aminox009
Algeria
+$24 916.83 +2 165.17 %
Giải ba Reyrum
Indonesia
+$20 372.05 +1 795.07 %
Giải tư jana242
Pakistan
+$16 399.70 +1 461.88 %
Giải năm imals
Indonesia
+$15 096.63 +1 372.84 %

VÒNG 51

ĐĂNG KÝ
15 Aug 2016 - 29 Aug 2016 (EET)
Thời gian
29 Aug 2016 - 3 Sep 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Indocondromowo
Indonesia
+$39 370.30 +3 323.50 %
Giải nhì dioneaguiar
Brazil
+$32 696.50 +2 872.41 %
Giải ba umar00
Indonesia
+$18 967.95 +1 664.46 %
Giải tư wilsonT
Vietnam
+$17 004.84 +1 519.51 %
Giải năm jana242
Pakistan
+$14 598.17 +1 324.21 %

VÒNG 50

ĐĂNG KÝ
1 Aug 2016 - 15 Aug 2016 (EET)
Thời gian
15 Aug 2016 - 20 Aug 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Donyfiet
Indonesia
+$45 228.76 +3 832.94 %
Giải nhì rizikhan13
Pakistan
+$28 656.55 +2 505.14 %
Giải ba indigo74
Uzbekistan
+$17 223.78 +1 502.21 %
Giải tư kiru
India
+$16 355.92 +1 457.71 %
Giải năm yuni13
Indonesia
+$14 456.66 +1 310.41 %

VÒNG 49

ĐĂNG KÝ
18 Jul 2016 - 1 Aug 2016 (EET)
Thời gian
1 Aug 2016 - 6 Aug 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất DIE-END
Indonesia
+$60 539.24 +5 953.92 %
Giải nhì DeKo123
Macedonia
+$42 977.30 +4 197.73 %
Giải ba Sachin34
India
+$33 418.73 +3 241.87 %
Giải tư Maachifx
Morocco
+$23 181.24 +2 218.12 %
Giải năm bosu
Vietnam
+$19 843.47 +1 884.35 %

VÒNG 48

ĐĂNG KÝ
4 Jul 2016 - 18 Jul 2016 (EET)
Thời gian
18 Jul 2016 - 23 Jul 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ahsan1
Bangladesh
+$26 326.67 +2 532.67 %
Giải nhì somad00
Indonesia
+$18 988.85 +1 798.89 %
Giải ba yasuhei225
Japan
+$18 930.99 +1 793.10 %
Giải tư ekabagus
Indonesia
+$15 508.35 +1 450.84 %
Giải năm mmmdidindindin
Indonesia
+$13 243.56 +1 224.36 %

VÒNG 47

ĐĂNG KÝ
20 Jun 2016 - 4 Jul 2016 (EET)
Thời gian
4 Jul 2016 - 9 Jul 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất FRONT
Indonesia
+$86 150.00 +8 515.00 %
Giải nhì MALAKA1
Bangladesh
+$77 082.54 +7 608.25 %
Giải ba zhafira
Indonesia
+$53 956.34 +5 295.63 %
Giải tư Ridlo18
Indonesia
+$47 170.18 +4 617.02 %
Giải năm mnurrrwahab
Indonesia
+$42 573.49 +4 157.35 %

VÒNG 46

ĐĂNG KÝ
6 Jun 2016 - 20 Jun 2016 (EET)
Thời gian
20 Jun 2016 - 25 Jun 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất mahmoud3
Egypt
+$27 010.30 +2 601.03 %
Giải nhì sumarlan00
Indonesia
+$26 737.02 +2 573.70 %
Giải ba kalambe
Indonesia
+$25 000.02 +2 400.00 %
Giải tư oranggila
Indonesia
+$21 699.81 +2 069.98 %
Giải năm octa1688
Indonesia
+$14 907.91 +1 390.79 %

VÒNG 45

ĐĂNG KÝ
23 May 2016 - 6 Jun 2016 (EET)
Thời gian
6 Jun 2016 - 11 Jun 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất yezid
Tunisia
+$33 138.47 +3 213.85 %
Giải nhì yoe99
Indonesia
+$13 328.26 +1 232.83 %
Giải ba Satya_Salira
Indonesia
+$11 628.68 +1 062.87 %
Giải tư arkadiy12
Ukraine
+$9 205.10 +820.51 %
Giải năm BARUN
Indonesia
+$8 240.55 +724.06 %

VÒNG 44

ĐĂNG KÝ
9 May 2016 - 23 May 2016 (EET)
Thời gian
23 May 2016 - 28 May 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Bossofboss
Bangladesh
+$28 290.95 +2 729.10 %
Giải nhì mahmoud3
Egypt
+$18 022.65 +1 702.27 %
Giải ba andika_ciss
Indonesia
+$17 651.34 +1 665.13 %
Giải tư Sindbad76
Uzbekistan
+$15 203.53 +1 420.35 %
Giải năm Kinky
Indonesia
+$15 166.00 +1 416.60 %

VÒNG 43

ĐĂNG KÝ
25 Apr 2016 - 9 May 2016 (EET)
Thời gian
9 May 2016 - 14 May 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Humayl
Pakistan
+$46 228.52 +4 522.85 %
Giải nhì Jakeface
Indonesia
+$33 482.11 +3 248.21 %
Giải ba indah
Indonesia
+$27 486.11 +2 648.61 %
Giải tư sunny8
Pakistan
+$17 128.96 +1 612.90 %
Giải năm nogael_77
Egypt
+$10 884.21 +988.42 %

VÒNG 42

ĐĂNG KÝ
11 Apr 2016 - 25 Apr 2016 (EET)
Thời gian
25 Apr 2016 - 30 Apr 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Nurochman21
Indonesia
+$1 071 946.93 +107 094.69 %
Giải nhì soer79
Indonesia
+$45 675.73 +4 467.57 %
Giải ba syaifuddin
Indonesia
+$33 880.42 +3 288.04 %
Giải tư DeKo123
Macedonia
+$19 349.89 +1 834.99 %
Giải năm nrestrepo
Colombia
+$10 586.49 +958.65 %

VÒNG 41

ĐĂNG KÝ
28 Mar 2016 - 11 Apr 2016 (EET)
Thời gian
11 Apr 2016 - 16 Apr 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất yhuudy
Indonesia
+$72 070.73 +7 107.07 %
Giải nhì Alonedevils
Indonesia
+$71 982.70 +7 098.27 %
Giải ba shaz
Malaysia
+$65 385.32 +6 438.53 %
Giải tư Bridizen
South Africa
+$37 868.27 +3 686.83 %
Giải năm subagyo99
Indonesia
+$20 765.51 +1 976.55 %

VÒNG 40

ĐĂNG KÝ
14 Mar 2016 - 28 Mar 2016 (EET)
Thời gian
28 Mar 2016 - 2 Apr 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất unfair
Indonesia
+$76 524.25 +7 552.43 %
Giải nhì avis
Indonesia
+$23 174.56 +2 217.46 %
Giải ba muhammad-ayyub
Indonesia
+$16 255.24 +1 525.52 %
Giải tư manghasan
Indonesia
+$1 167.15 +16.72 %
Giải năm aris0501
Indonesia
+$1 000.00 +0.00 %

VÒNG 39

ĐĂNG KÝ
29 Feb 2016 - 14 Mar 2016 (EET)
Thời gian
14 Mar 2016 - 19 Mar 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất bens
Indonesia
+$80 319.30 +7 931.93 %
Giải nhì pktrader007
Pakistan
+$20 078.13 +1 907.81 %
Giải ba DeKo123
Macedonia
+$14 062.79 +1 306.28 %
Giải tư Zeppelin
Ukraine
+$10 481.02 +948.10 %
Giải năm benyIndo
Indonesia
+$7 885.60 +688.56 %

VÒNG 38

ĐĂNG KÝ
15 Feb 2016 - 29 Feb 2016 (EET)
Thời gian
29 Feb 2016 - 5 Mar 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất KurniaH
Indonesia
+$45 181.00 +4 418.10 %
Giải nhì ahlaludin
Indonesia
+$35 291.58 +3 429.16 %
Giải ba Bejo99
Indonesia
+$27 192.33 +2 619.23 %
Giải tư Gsers
Indonesia
+$17 534.73 +1 653.47 %
Giải năm Reyrum
Indonesia
+$4 793.61 +379.36 %

VÒNG 37

ĐĂNG KÝ
1 Feb 2016 - 15 Feb 2016 (EET)
Thời gian
15 Feb 2016 - 20 Feb 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất elhadi
Algeria
+$61 333.50 +6 033.35 %
Giải nhì kiru
India
+$35 249.06 +3 424.91 %
Giải ba HTMT
Vietnam
+$22 618.23 +2 161.82 %
Giải tư Didik
Indonesia
+$21 588.46 +2 058.85 %
Giải năm carpi4
Kenya
+$7 319.57 +631.96 %

VÒNG 36

ĐĂNG KÝ
18 Jan 2016 - 1 Feb 2016 (EET)
Thời gian
1 Feb 2016 - 6 Feb 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất 7asriatfx
Algeria
+$12 466.55 +1 146.66 %
Giải nhì ahmad00
Indonesia
+$10 840.87 +984.09 %
Giải ba adingg
Indonesia
+$9 186.09 +818.61 %
Giải tư SALLAM
Yemen
+$8 086.98 +708.70 %
Giải năm numpanglewat
Indonesia
+$2 598.76 +159.88 %

VÒNG 35

ĐĂNG KÝ
4 Jan 2016 - 18 Jan 2016 (EET)
Thời gian
18 Jan 2016 - 23 Jan 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất tanker
Italy
+$20 281.75 +1 928.18 %
Giải nhì aanfxtsm
Indonesia
+$17 933.00 +1 693.30 %
Giải ba zicoR20
Algeria
+$17 554.67 +1 655.47 %
Giải tư westline
Indonesia
+$15 475.40 +1 447.54 %
Giải năm AlGerino
Algeria
+$15 074.53 +1 407.45 %

VÒNG 34

ĐĂNG KÝ
21 Dec 2015 - 4 Jan 2016 (EET)
Thời gian
4 Jan 2016 - 9 Jan 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất azuy
Indonesia
+$47 702.67 +4 670.27 %
Giải nhì irine
Indonesia
+$15 031.07 +1 403.11 %
Giải ba alex1732
Ukraine
+$8 223.70 +722.37 %
Giải tư Iesus
Greece
+$7 955.18 +695.52 %
Giải năm abdulocfx
Indonesia
+$3 202.35 +220.24 %

VÒNG 33

ĐĂNG KÝ
7 Dec 2015 - 21 Dec 2015 (EET)
Thời gian
21 Dec 2015 - 26 Dec 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất jhonpiter
Indonesia
+$32 632.20 +3 163.22 %
Giải nhì chatgafx
Bangladesh
+$26 598.81 +2 559.88 %
Giải ba tronitron1
Spain
+$13 833.62 +1 283.36 %
Giải tư makaveli
Algeria
+$12 787.07 +1 178.71 %
Giải năm mahana
Indonesia
+$8 521.00 +752.10 %

VÒNG 32

ĐĂNG KÝ
23 Nov 2015 - 7 Dec 2015 (EET)
Thời gian
7 Dec 2015 - 12 Dec 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất alienforce16
Kenya
+$43 360.49 +4 236.05 %
Giải nhì Diaromdiana
Indonesia
+$34 689.98 +3 369.00 %
Giải ba rizall
Indonesia
+$23 567.86 +2 256.79 %
Giải tư sakr
Ukraine
+$10 216.72 +921.67 %
Giải năm mbokdarmi
Indonesia
+$9 640.72 +864.07 %

VÒNG 31

ĐĂNG KÝ
9 Nov 2015 - 23 Nov 2015 (EET)
Thời gian
23 Nov 2015 - 28 Nov 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất wongbukur
Indonesia
+$48 263.36 +4 726.34 %
Giải nhì ochamada
Indonesia
+$16 495.66 +1 549.57 %
Giải ba alex701
Ukraine
+$15 219.00 +1 421.90 %
Giải tư lynceu
Indonesia
+$14 773.27 +1 377.33 %
Giải năm Bridizen
South Africa
+$14 623.19 +1 362.32 %

VÒNG 30

ĐĂNG KÝ
26 Oct 2015 - 9 Nov 2015 (EET)
Thời gian
9 Nov 2015 - 14 Nov 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất jun1or
Indonesia
+$41 808.45 +4 080.85 %
Giải nhì Awbie
Indonesia
+$16 062.90 +1 506.29 %
Giải ba Givi
Ukraine
+$26 833.94 +2 583.39 %
Giải tư cak_im
Indonesia
+$24 678.94 +2 367.89 %
Giải năm King3534
Bangladesh
+$17 102.84 +1 610.28 %

VÒNG 29

ĐĂNG KÝ
12 Oct 2015 - 26 Oct 2015 (EET)
Thời gian
26 Oct 2015 - 31 Oct 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Dead-1
Indonesia
+$43 294.54 +4 229.45 %
Giải nhì cak_im
Indonesia
+$37 347.24 +3 634.72 %
Giải ba asel14
Indonesia
+$36 949.00 +3 594.90 %
Giải tư venkateswara
India
+$32 444.82 +3 144.48 %
Giải năm ratulisti
Indonesia
+$31 967.92 +3 096.79 %

VÒNG 28

ĐĂNG KÝ
28 Sep 2015 - 12 Oct 2015 (EET)
Thời gian
12 Oct 2015 - 17 Oct 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất asel14