OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Ctrader weekly
DEMO CONTEST

cTrader DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
  • 27 Jul 2020
     
Tham gia vòng tiếp theo!
212 nhà giao dịch đã đăng ký

VÒNG 151

ĐĂNG KÝ
15 Jun 2020 - 29 Jun 2020 (EET)
Thời gian
29 Jun 2020 - 4 Jul 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất S4smiiii
Indonesia
+$45 269.40 +4 426.94 %
Giải nhì Krishnababu
India
+$43 176.56 +4 217.66 %
Giải ba Arumania
Indonesia
+$39 208.20 +3 820.82 %
Giải tư kamatchou18
Algeria
+$37 898.20 +3 689.82 %
Giải năm Siti_atiati
Indonesia
+$28 226.21 +2 722.62 %

VÒNG 150

ĐĂNG KÝ
1 Jun 2020 - 15 Jun 2020 (EET)
Thời gian
15 Jun 2020 - 20 Jun 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất BleW4hh
Indonesia
+$65 304.80 +6 430.48 %
Giải nhì MeisyaJoss
Indonesia
+$39 502.80 +3 850.28 %
Giải ba Deden_sur
Indonesia
+$39 467.40 +3 846.74 %
Giải tư f3beiant
Indonesia
+$31 851.53 +3 085.15 %
Giải năm dineshkharat
India
+$24 926.34 +2 392.63 %

VÒNG 149

ĐĂNG KÝ
18 May 2020 - 1 Jun 2020 (EET)
Thời gian
1 Jun 2020 - 6 Jun 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất RaffayMuhammad
Pakistan
+$104 096.00 +10 309.60 %
Giải nhì ihinq
Indonesia
+$85 034.80 +8 403.48 %
Giải ba Murid1982
Indonesia
+$83 762.82 +8 276.28 %
Giải tư NawangWulan
Indonesia
+$70 447.60 +6 944.76 %
Giải năm Agro_Java
Indonesia
+$67 617.70 +6 661.77 %

VÒNG 148

ĐĂNG KÝ
4 May 2020 - 18 May 2020 (EET)
Thời gian
18 May 2020 - 23 May 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Heru_nawa
Indonesia
+$68 367.60 +6 736.76 %
Giải nhì Brownis
Indonesia
+$44 696.81 +4 369.68 %
Giải ba amoeba01
Indonesia
+$43 130.00 +4 213.00 %
Giải tư jalalm
Jordan
+$34 188.75 +3 318.88 %
Giải năm ccldcc
India
+$18 766.31 +1 776.63 %

VÒNG 147

ĐĂNG KÝ
20 Apr 2020 - 4 May 2020 (EET)
Thời gian
4 May 2020 - 9 May 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất RaJodho
Indonesia
+$54 221.30 +5 322.13 %
Giải nhì UkaUka
Indonesia
+$39 429.70 +3 842.97 %
Giải ba Nova_novi
Indonesia
+$38 009.80 +3 700.98 %
Giải tư DeKo123
Macedonia
+$26 091.27 +2 509.13 %
Giải năm Moeh_CahTegal
Indonesia
+$23 150.96 +2 215.10 %

VÒNG 146

ĐĂNG KÝ
6 Apr 2020 - 20 Apr 2020 (EET)
Thời gian
20 Apr 2020 - 25 Apr 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất MB63
Pakistan
+$62 122.55 +6 112.26 %
Giải nhì Nenina
Indonesia
+$44 259.60 +4 325.96 %
Giải ba Beras_Kencur
Indonesia
+$38 238.80 +3 723.88 %
Giải tư Aniis
Indonesia
+$37 874.75 +3 687.48 %
Giải năm Sri_ratu
Indonesia
+$37 797.70 +3 679.77 %

VÒNG 145

ĐĂNG KÝ
23 Mar 2020 - 6 Apr 2020 (EET)
Thời gian
6 Apr 2020 - 11 Apr 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất EEE_Dorr
Indonesia
+$37 345.00 +3 634.50 %
Giải nhì Kempleng
Indonesia
+$37 133.00 +3 613.30 %
Giải ba Ferifx
Indonesia
+$36 402.00 +3 540.20 %
Giải tư Damn1
India
+$34 931.74 +3 393.17 %
Giải năm miloud22
Algeria
+$32 121.56 +3 112.16 %

VÒNG 144

ĐĂNG KÝ
9 Mar 2020 - 23 Mar 2020 (EET)
Thời gian
23 Mar 2020 - 28 Mar 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Faris_a
Indonesia
+$136 676.35 +13 567.64 %
Giải nhì herijpank
Indonesia
+$77 928.66 +7 692.87 %
Giải ba Lekyan
Indonesia
+$70 062.40 +6 906.24 %
Giải tư remifasol
Indonesia
+$50 934.40 +4 993.44 %
Giải năm Mukarim
Indonesia
+$11 554.82 +1 055.48 %

VÒNG 143

ĐĂNG KÝ
24 Feb 2020 - 9 Mar 2020 (EET)
Thời gian
9 Mar 2020 - 14 Mar 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Mupy
Angola
+$131 805.79 +13 080.58 %
Giải nhì G-star
Indonesia
+$74 405.87 +7 340.59 %
Giải ba Nur_aeni
Indonesia
+$33 080.53 +3 208.05 %
Giải tư Arshadali
Pakistan
+$28 841.54 +2 784.15 %
Giải năm hassan89
Indonesia
+$26 431.57 +2 543.16 %

VÒNG 142

ĐĂNG KÝ
10 Feb 2020 - 24 Feb 2020 (EET)
Thời gian
24 Feb 2020 - 29 Feb 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cardinal
Indonesia
+$68 596.53 +6 759.65 %
Giải nhì Rakeshku
India
+$68 032.28 +6 703.23 %
Giải ba Nur_maidah
Indonesia
+$53 127.48 +5 212.75 %
Giải tư PipsCatcher
Pakistan
+$22 158.50 +2 115.85 %
Giải năm tulalit71
Indonesia
+$18 146.35 +1 714.64 %

VÒNG 141

ĐĂNG KÝ
27 Jan 2020 - 10 Feb 2020 (EET)
Thời gian
10 Feb 2020 - 15 Feb 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Titip_kangen
Indonesia
+$35 928.55 +3 492.86 %
Giải nhì GELI_Ga
Indonesia
+$33 996.00 +3 299.60 %
Giải ba Vijaykant
India
+$32 442.92 +3 144.29 %
Giải tư Koro_Koro
Indonesia
+$32 109.88 +3 110.99 %
Giải năm Raja_Lele
Indonesia
+$29 983.87 +2 898.39 %

VÒNG 140

ĐĂNG KÝ
13 Jan 2020 - 27 Jan 2020 (EET)
Thời gian
27 Jan 2020 - 1 Feb 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Koro_Koro
Indonesia
+$58 647.80 +5 764.78 %
Giải nhì Assingh
India
+$41 070.14 +4 007.01 %
Giải ba Sprite
Indonesia
+$38 731.80 +3 773.18 %
Giải tư BOSSVINCE
South Africa
+$6 954.56 +595.46 %
Giải năm Mulyono48
Indonesia
+$4 448.07 +344.81 %

VÒNG 139

ĐĂNG KÝ
30 Dec 2019 - 13 Jan 2020 (EET)
Thời gian
13 Jan 2020 - 18 Jan 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Kanumata
India
+$40 535.90 +3 953.59 %
Giải nhì Peanuts
Indonesia
+$37 367.80 +3 636.78 %
Giải ba Rame_Rame
Indonesia
+$19 301.22 +1 830.12 %
Giải tư Mr_Bose
India
+$18 753.13 +1 775.31 %
Giải năm Fakhri07
Indonesia
+$13 772.92 +1 277.29 %

VÒNG 138

ĐĂNG KÝ
16 Dec 2019 - 30 Dec 2019 (EET)
Thời gian
30 Dec 2019 - 4 Jan 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Enjejen
Indonesia
+$39 143.60 +3 814.36 %
Giải nhì boubakeur
Algeria
+$28 803.00 +2 780.30 %
Giải ba Livinaa
Indonesia
+$28 454.40 +2 745.44 %
Giải tư Pandhawa
Indonesia
+$26 162.05 +2 516.21 %
Giải năm Vijaykant
India
+$22 103.71 +2 110.37 %

VÒNG 137

ĐĂNG KÝ
2 Dec 2019 - 16 Dec 2019 (EET)
Thời gian
16 Dec 2019 - 21 Dec 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Joss11
Indonesia
+$38 727.50 +3 772.75 %
Giải nhì Mugen
Indonesia
+$37 939.20 +3 693.92 %
Giải ba T0y0
Indonesia
+$31 718.99 +3 071.90 %
Giải tư Cummink
Indonesia
+$15 525.00 +1 452.50 %
Giải năm MieNamie
Malaysia
+$14 818.42 +1 381.84 %

VÒNG 136

ĐĂNG KÝ
18 Nov 2019 - 2 Dec 2019 (EET)
Thời gian
2 Dec 2019 - 7 Dec 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất NadirAbbas
Pakistan
+$77 573.00 +7 657.30 %
Giải nhì Makaroni
Indonesia
+$61 617.05 +6 061.71 %
Giải ba Negi
Malaysia
+$44 386.41 +4 338.64 %
Giải tư Rogi
Indonesia
+$43 457.00 +4 245.70 %
Giải năm Mer_ra
Indonesia
+$38 469.70 +3 746.97 %

VÒNG 135

ĐĂNG KÝ
4 Nov 2019 - 18 Nov 2019 (EET)
Thời gian
18 Nov 2019 - 23 Nov 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Pilog
Indonesia
+$35 147.66 +3 414.77 %
Giải nhì Febryanto
Indonesia
+$28 635.32 +2 763.53 %
Giải ba Agro_Jaya
Indonesia
+$17 646.43 +1 664.64 %
Giải tư Bagcorner
Indonesia
+$11 575.30 +1 057.53 %
Giải năm FXLan
China
+$8 885.15 +788.52 %

VÒNG 134

ĐĂNG KÝ
21 Oct 2019 - 4 Nov 2019 (EET)
Thời gian
4 Nov 2019 - 9 Nov 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất JJForexAcademy
Nigeria
+$73 902.76 +7 290.28 %
Giải nhì NSS
Indonesia
+$63 620.58 +6 262.06 %
Giải ba Ira_Wibowo
Indonesia
+$35 600.86 +3 460.09 %
Giải tư Teessy
Indonesia
+$27 518.80 +2 651.88 %
Giải năm Sial
Pakistan
+$23 144.36 +2 214.44 %

VÒNG 133

ĐĂNG KÝ
7 Oct 2019 - 21 Oct 2019 (EET)
Thời gian
21 Oct 2019 - 26 Oct 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Winnie
Indonesia
+$40 012.23 +3 901.22 %
Giải nhì Kad4L
Indonesia
+$38 313.84 +3 731.38 %
Giải ba Hayuuuahhh
Indonesia
+$36 723.26 +3 572.33 %
Giải tư CompaQ
Indonesia
+$20 398.15 +1 939.82 %
Giải năm S4y4ng
Indonesia
+$9 099.96 +810.00 %

VÒNG 132

ĐĂNG KÝ
30 Sep 2019 - 7 Oct 2019 (EET)
Thời gian
7 Oct 2019 - 12 Oct 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Roro_mendut
Indonesia
+$38 726.84 +3 772.68 %
Giải nhì SiyaM
South Africa
+$37 374.80 +3 637.48 %
Giải ba GoldHVS
Indonesia
+$37 075.45 +3 607.55 %
Giải tư Matsunichi
Indonesia
+$36 888.70 +3 588.87 %
Giải năm HDMI
Indonesia
+$35 750.70 +3 475.07 %

VÒNG 131

ĐĂNG KÝ
16 Sep 2019 - 30 Sep 2019 (EET)
Thời gian
30 Sep 2019 - 5 Oct 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất enveer
Indonesia
+$76 428.36 +7 542.84 %
Giải nhì Joop1
Indonesia
+$66 256.58 +6 525.66 %
Giải ba Ng3beL
Indonesia
+$65 682.34 +6 468.23 %
Giải tư diran
Indonesia
+$32 389.45 +3 138.95 %
Giải năm andyss
Indonesia
+$7 711.00 +671.10 %

VÒNG 130

ĐĂNG KÝ
2 Sep 2019 - 16 Sep 2019 (EET)
Thời gian
16 Sep 2019 - 21 Sep 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất AndokoFX
Indonesia
+$41 283.50 +4 028.35 %
Giải nhì Albumin
Indonesia
+$37 075.41 +3 607.54 %
Giải ba gundol
Indonesia
+$34 735.30 +3 373.53 %
Giải tư Asmasoho
Indonesia
+$28 075.06 +2 707.51 %
Giải năm Saravan
India
+$20 900.60 +1 990.06 %

VÒNG 129

ĐĂNG KÝ
19 Aug 2019 - 2 Sep 2019 (EET)
Thời gian
2 Sep 2019 - 7 Sep 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất adie23
Indonesia
+$152 435.93 +15 143.59 %
Giải nhì bezzzbash
Ukraine
+$71 602.20 +7 060.22 %
Giải ba Rinjaani
Indonesia
+$69 367.93 +6 836.79 %
Giải tư Buah_Naga
Indonesia
+$53 899.89 +5 289.99 %
Giải năm Dianfirm
Indonesia
+$44 570.99 +4 357.10 %

VÒNG 128

ĐĂNG KÝ
5 Aug 2019 - 19 Aug 2019 (EET)
Thời gian
19 Aug 2019 - 24 Aug 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Joss11
Indonesia
+$65 602.29 +6 460.23 %
Giải nhì mahmoud3
Egypt
+$48 360.57 +4 736.06 %
Giải ba Mbahgundul
Indonesia
+$31 719.60 +3 071.96 %
Giải tư Javed_sumo
Bangladesh
+$20 718.21 +1 971.82 %
Giải năm RoroAyu
Indonesia
+$19 224.21 +1 822.42 %

VÒNG 127

ĐĂNG KÝ
22 Jul 2019 - 5 Aug 2019 (EET)
Thời gian
5 Aug 2019 - 10 Aug 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất tornis
Latvia
+$54 002.87 +5 300.29 %
Giải nhì muhammadbilaltaj
Pakistan
+$27 228.49 +2 622.85 %
Giải ba Dankruzty66
Indonesia
+$4 781.07 +378.11 %
Giải tư Borhan4539
Bangladesh
+$4 300.00 +330.00 %
Giải năm Fh77
Indonesia
+$4 231.62 +323.16 %

VÒNG 126

ĐĂNG KÝ
8 Jul 2019 - 22 Jul 2019 (EET)
Thời gian
22 Jul 2019 - 27 Jul 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất godhoy
Indonesia
+$39 854.12 +3 885.41 %
Giải nhì Larashati
Indonesia
+$38 436.50 +3 743.65 %
Giải ba AFFA
Indonesia
+$31 776.71 +3 077.67 %
Giải tư haroongoku
Pakistan
+$24 078.31 +2 307.83 %
Giải năm U_u_khasanah
Indonesia
+$22 727.50 +2 172.75 %

VÒNG 125

ĐĂNG KÝ
24 Jun 2019 - 8 Jul 2019 (EET)
Thời gian
8 Jul 2019 - 13 Jul 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Simbok
Indonesia
+$38 139.01 +3 713.90 %
Giải nhì KESpon
Indonesia
+$36 138.90 +3 513.89 %
Giải ba Tomato
Indonesia
+$29 792.75 +2 879.28 %
Giải tư rijan
Indonesia
+$21 702.67 +2 070.27 %
Giải năm Desember_Ceria
Indonesia
+$20 573.01 +1 957.30 %

VÒNG 124

ĐĂNG KÝ
10 Jun 2019 - 24 Jun 2019 (EET)
Thời gian
24 Jun 2019 - 29 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Nagasantun
Indonesia
+$36 888.10 +3 588.81 %
Giải nhì Hayuuuahhh
Indonesia
+$30 299.40 +2 929.94 %
Giải ba jebakumar
India
+$30 075.81 +2 907.58 %
Giải tư High_Class
Indonesia
+$25 172.96 +2 417.30 %
Giải năm razahi
Bangladesh
+$18 950.32 +1 795.03 %

VÒNG 123

ĐĂNG KÝ
27 May 2019 - 10 Jun 2019 (EET)
Thời gian
10 Jun 2019 - 15 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất viewvd
Vietnam
+$147 501.00 +14 650.10 %
Giải nhì yezid7
Tunisia
+$61 686.60 +6 068.66 %
Giải ba PentholJumbo
Indonesia
+$48 975.90 +4 797.59 %
Giải tư sunny8
Pakistan
+$42 279.72 +4 127.97 %
Giải năm Tomato
Indonesia
+$35 502.94 +3 450.29 %

VÒNG 122

ĐĂNG KÝ
13 May 2019 - 27 May 2019 (EET)
Thời gian
27 May 2019 - 1 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất SetiaBuana
Indonesia
+$38 035.25 +3 703.53 %
Giải nhì godhoy
Indonesia
+$36 616.67 +3 561.67 %
Giải ba S4y4ng
Indonesia
+$36 428.11 +3 542.81 %
Giải tư noniwati79
Indonesia
+$22 252.00 +2 125.20 %
Giải năm Cemplin13
Indonesia
+$21 620.32 +2 062.03 %

VÒNG 121

ĐĂNG KÝ
29 Apr 2019 - 13 May 2019 (EET)
Thời gian
13 May 2019 - 18 May 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất NickFx
Uzbekistan
+$125 448.20 +12 444.82 %
Giải nhì pardalfx
Portugal
+$110 281.53 +10 928.15 %
Giải ba Kribo99
Indonesia
+$101 783.50 +10 078.35 %
Giải tư Apart_GLV
Indonesia
+$70 836.25 +6 983.63 %
Giải năm Herri
Indonesia
+$64 373.71 +6 337.37 %

VÒNG 120

ĐĂNG KÝ
15 Apr 2019 - 29 Apr 2019 (EET)
Thời gian
29 Apr 2019 - 4 May 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ranafx
Bangladesh
+$75 765.36 +7 476.54 %
Giải nhì NengPutri
Indonesia
+$37 923.50 +3 692.35 %
Giải ba Nature
Indonesia
+$37 557.50 +3 655.75 %
Giải tư Kempleng
Indonesia
+$31 475.62 +3 047.56 %
Giải năm zulu1982
Malaysia
+$26 606.54 +2 560.65 %

VÒNG 119

ĐĂNG KÝ
1 Apr 2019 - 15 Apr 2019 (EET)
Thời gian
15 Apr 2019 - 20 Apr 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất DIE-END
Indonesia
+$69 408.51 +6 840.85 %
Giải nhì godhoy
Indonesia
+$22 855.53 +2 185.55 %
Giải ba Arun005
India
+$19 978.37 +1 897.84 %
Giải tư gulamAli
Pakistan
+$18 271.25 +1 727.13 %
Giải năm Mostafahamdy
Egypt
+$16 269.04 +1 526.90 %

VÒNG 118

ĐĂNG KÝ
18 Mar 2019 - 1 Apr 2019 (EET)
Thời gian
1 Apr 2019 - 6 Apr 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Simbok
Indonesia
+$41 403.00 +4 040.30 %
Giải nhì Galsondy
Indonesia
+$26 747.50 +2 574.75 %
Giải ba omarch
Tunisia
+$25 497.64 +2 449.76 %
Giải tư YPing
China
+$22 570.70 +2 157.07 %
Giải năm Bundaa
Indonesia
+$20 573.84 +1 957.38 %

VÒNG 117

ĐĂNG KÝ
4 Mar 2019 - 18 Mar 2019 (EET)
Thời gian
18 Mar 2019 - 23 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Mugen
Indonesia
+$86 368.11 +8 536.81 %
Giải nhì Kakawibowo
Indonesia
+$83 015.14 +8 201.51 %
Giải ba Catur_setiandi
Indonesia
+$45 714.23 +4 471.42 %
Giải tư ForeveR
Indonesia
+$42 858.00 +4 185.80 %
Giải năm zaheerpk31
Pakistan
+$34 703.49 +3 370.35 %

VÒNG 116

ĐĂNG KÝ
18 Feb 2019 - 4 Mar 2019 (EET)
Thời gian
4 Mar 2019 - 9 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất YPing
China
+$79 068.57 +7 806.86 %
Giải nhì hajidk
Bangladesh
+$78 924.05 +7 792.41 %
Giải ba SumberKencono
Indonesia
+$73 762.00 +7 276.20 %
Giải tư asaris
Latvia
+$71 866.00 +7 086.60 %
Giải năm Widyanita
Indonesia
+$52 459.11 +5 145.91 %

VÒNG 115

ĐĂNG KÝ
4 Feb 2019 - 18 Feb 2019 (EET)
Thời gian
18 Feb 2019 - 23 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất pargo
Algeria
+$72 786.54 +7 178.65 %
Giải nhì ZhangC
China
+$63 453.40 +6 245.34 %
Giải ba okan
Indonesia
+$41 218.33 +4 021.83 %
Giải tư Weelly
Indonesia
+$36 084.95 +3 508.50 %
Giải năm Makaroni
Indonesia
+$35 028.00 +3 402.80 %

VÒNG 114

ĐĂNG KÝ
21 Jan 2019 - 4 Feb 2019 (EET)
Thời gian
4 Feb 2019 - 9 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất shobra
Egypt
+$40 867.12 +3 986.71 %
Giải nhì Apart_GLV
Indonesia
+$39 563.95 +3 856.40 %
Giải ba waranty
Indonesia
+$36 571.00 +3 557.10 %
Giải tư Xenia
Indonesia
+$35 787.23 +3 478.72 %
Giải năm accord79
Indonesia
+$24 101.88 +2 310.19 %

VÒNG 113

ĐĂNG KÝ
7 Jan 2019 - 21 Jan 2019 (EET)
Thời gian
21 Jan 2019 - 26 Jan 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Weelly
Indonesia
+$59 272.00 +5 827.20 %
Giải nhì Sapiii
Indonesia
+$42 731.69 +4 173.17 %
Giải ba murzik1992
Uzbekistan
+$42 059.35 +4 105.94 %
Giải tư Aku69
Malaysia
+$38 211.51 +3 721.15 %
Giải năm Blackki
Indonesia
+$21 290.42 +2 029.04 %

VÒNG 112

ĐĂNG KÝ
24 Dec 2018 - 7 Jan 2019 (EET)
Thời gian
7 Jan 2019 - 12 Jan 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cincinhati
Indonesia
+$52 215.00 +5 121.50 %
Giải nhì tariqfx
Pakistan
+$45 125.05 +4 412.51 %
Giải ba Cardinal
Indonesia
+$42 546.94 +4 154.69 %
Giải tư shreeahir
India
+$32 350.35 +3 135.04 %
Giải năm TukangCukur
Indonesia
+$20 740.50 +1 974.05 %

VÒNG 111

ĐĂNG KÝ
10 Dec 2018 - 24 Dec 2018 (EET)
Thời gian
24 Dec 2018 - 29 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Kribo99
Indonesia
+$97 576.00 +9 657.60 %
Giải nhì Polce-Jo
Indonesia
+$42 068.93 +4 106.89 %
Giải ba Sewu_Kutho
Indonesia
+$21 737.90 +2 073.79 %
Giải tư Watu_Karung
Indonesia
+$15 745.35 +1 474.54 %
Giải năm Sri_ratu
Indonesia
+$14 951.59 +1 395.16 %

VÒNG 110

ĐĂNG KÝ
26 Nov 2018 - 10 Dec 2018 (EET)
Thời gian
10 Dec 2018 - 15 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Keros
Slovakia
+$117 827.08 +11 682.71 %
Giải nhì madoerafx
Indonesia
+$95 501.13 +9 450.11 %
Giải ba EFFIEL
Indonesia
+$62 289.81 +6 128.98 %
Giải tư alamgirsyed
Bangladesh
+$52 857.96 +5 185.80 %
Giải năm Lestari_Joss
Indonesia
+$39 177.69 +3 817.77 %

VÒNG 109

ĐĂNG KÝ
12 Nov 2018 - 26 Nov 2018 (EET)
Thời gian
26 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Okejoss
Indonesia
+$38 181.45 +3 718.15 %
Giải nhì Nichola
Indonesia
+$35 406.69 +3 440.67 %
Giải ba EFFIEL
Indonesia
+$33 001.00 +3 200.10 %
Giải tư SyemCone
Indonesia
+$18 356.38 +1 735.64 %
Giải năm Donyfiet
Indonesia
+$13 155.00 +1 215.50 %

VÒNG 108

ĐĂNG KÝ
29 Oct 2018 - 12 Nov 2018 (EET)
Thời gian
12 Nov 2018 - 17 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Malay
Indonesia
+$42 278.80 +4 127.88 %
Giải nhì Lamborgini
Indonesia
+$39 692.94 +3 869.29 %
Giải ba Elang_perkasa
Indonesia
+$37 828.50 +3 682.85 %
Giải tư EsWAwan
Indonesia
+$32 139.04 +3 113.90 %
Giải năm Almeera
Indonesia
+$20 295.55 +1 929.56 %

VÒNG 107

ĐĂNG KÝ
15 Oct 2018 - 29 Oct 2018 (EET)
Thời gian
29 Oct 2018 - 3 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Zahiyya
Indonesia
+$57 833.50 +5 683.35 %
Giải nhì GelUt
Indonesia
+$50 915.50 +4 991.55 %
Giải ba Hlabz
South Africa
+$43 721.74 +4 272.17 %
Giải tư remifasol
Indonesia
+$31 035.50 +3 003.55 %
Giải năm Desember_Ceria
Indonesia
+$21 449.96 +2 045.00 %

VÒNG 106

ĐĂNG KÝ
1 Oct 2018 - 15 Oct 2018 (EET)
Thời gian
15 Oct 2018 - 20 Oct 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Budiaja
Indonesia
+$78 126.00 +7 712.60 %
Giải nhì SutariOK
Indonesia
+$64 992.50 +6 399.25 %
Giải ba RoyS
Indonesia
+$45 936.87 +4 493.69 %
Giải tư Kuta_Bali
Indonesia
+$43 233.82 +4 223.38 %
Giải năm Nur_aeni
Indonesia
+$31 115.92 +3 011.59 %

VÒNG 105

ĐĂNG KÝ
17 Sep 2018 - 1 Oct 2018 (EET)
Thời gian
1 Oct 2018 - 6 Oct 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất EFFORT
Indonesia
+$31 533.05 +3 053.31 %
Giải nhì Bedhill
Indonesia
+$30 760.00 +2 976.00 %
Giải ba Sebongkahberlian
Indonesia
+$24 549.50 +2 354.95 %
Giải tư Babat
Indonesia
+$22 679.16 +2 167.92 %
Giải năm Kuta_Bali
Indonesia
+$21 496.50 +2 049.65 %

VÒNG 104

ĐĂNG KÝ
3 Sep 2018 - 17 Sep 2018 (EET)
Thời gian
17 Sep 2018 - 22 Sep 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất SetiaBuana
Indonesia
+$47 218.83 +4 621.88 %
Giải nhì Maju_mapan
Indonesia
+$42 617.00 +4 161.70 %
Giải ba SutariOK
Indonesia
+$34 874.22 +3 387.42 %
Giải tư Sihombing
Indonesia
+$28 264.25 +2 726.43 %
Giải năm nidhalfx
Tunisia
+$24 128.52 +2 312.85 %

VÒNG 103

ĐĂNG KÝ
20 Aug 2018 - 3 Sep 2018 (EET)
Thời gian
3 Sep 2018 - 8 Sep 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cemoro1000
Indonesia
+$33 266.89 +3 226.69 %
Giải nhì BenjaminFrank
Indonesia
+$29 578.92 +2 857.89 %
Giải ba Jokotarub
Indonesia
+$25 103.72 +2 410.37 %
Giải tư Kik_KUk
Indonesia
+$19 865.63 +1 886.56 %
Giải năm Yoiyoi
Indonesia
+$16 884.53 +1 588.45 %

VÒNG 102

ĐĂNG KÝ
6 Aug 2018 - 20 Aug 2018 (EET)
Thời gian
20 Aug 2018 - 25 Aug 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Blackki
Indonesia
+$72 900.64 +7 430.06 %
Giải nhì gilbz
Philippines
+$72 101.36 +7 110.14 %
Giải ba NginguBebek
Indonesia
+$60 431.27 +5 943.13 %
Giải tư purwasky
Indonesia
+$24 556.30 +2 355.63 %
Giải năm kiki-phua
Indonesia
+$16 791.70 +1 579.17 %

VÒNG 101

ĐĂNG KÝ
23 Jul 2018 - 6 Aug 2018 (EET)
Thời gian
6 Aug 2018 - 11 Aug 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kukri
Pakistan
+$43 996.97 +4 299.70 %
Giải nhì Nyemarang
Indonesia
+$40 653.50 +3 965.35 %
Giải ba BenjaminFrank
Indonesia
+$33 414.19 +3 241.42 %
Giải tư mutawali
Indonesia
+$28 358.53 +2 735.85 %
Giải năm Lamborgini
Indonesia
+$27 461.80 +2 646.18 %

VÒNG 100

ĐĂNG KÝ
9 Jul 2018 - 23 Jul 2018 (EET)
Thời gian
23 Jul 2018 - 28 Jul 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Bugel1220
Indonesia
+$66 100.40 +6 510.04 %
Giải nhì Tuguijo
Indonesia
+$42 940.75 +4 194.08 %
Giải ba Bagcorner
Indonesia
+$42 031.05 +4 103.11 %
Giải tư Sw25
Indonesia
+$31 252.39 +3 025.24 %
Giải năm Ronny79
Indonesia
+$27 698.00 +2 669.80 %

VÒNG 99

ĐĂNG KÝ
25 Jun 2018 - 9 Jul 2018 (EET)
Thời gian
9 Jul 2018 - 14 Jul 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Lestari_Joss
Indonesia
+$36 863.27 +3 586.33 %
Giải nhì AmjadDhobi
Pakistan
+$31 757.03 +3 075.70 %
Giải ba NawangWulan
Indonesia
+$27 109.37 +2 610.94 %
Giải tư Amelyss
Indonesia
+$23 653.00 +2 265.30 %
Giải năm aqik
Indonesia
+$23 323.24 +2 232.32 %

VÒNG 98

ĐĂNG KÝ
11 Jun 2018 - 25 Jun 2018 (EET)
Thời gian
25 Jun 2018 - 30 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Viavalensia
Indonesia
+$38 917.80 +3 791.78 %
Giải nhì Ov4
Indonesia
+$21 364.79 +2 036.48 %
Giải ba PlaThong
Thailand
+$15 904.41 +1 490.44 %
Giải tư dushyant
India
+$13 502.60 +1 250.26 %
Giải năm alifullah
Indonesia
+$8 291.05 +729.11 %

VÒNG 97

ĐĂNG KÝ
28 May 2018 - 11 Jun 2018 (EET)
Thời gian
11 Jun 2018 - 16 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất dilawar
Pakistan
+$65 821.23 +6 482.12 %
Giải nhì Cemoro1000
Indonesia
+$65 416.60 +6 441.66 %
Giải ba NengLiza
Indonesia
+$52 463.41 +5 146.34 %
Giải tư HITS
Indonesia
+$30 930.47 +2 993.05 %
Giải năm wareh
Indonesia
+$12 182.00 +1 118.20 %

VÒNG 96

ĐĂNG KÝ
14 May 2018 - 28 May 2018 (EET)
Thời gian
28 May 2018 - 2 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất KurniaH
Indonesia
+$82 595.58 +8 159.56 %
Giải nhì rashidiqbal
Pakistan
+$52 306.91 +5 130.69 %
Giải ba boubakeur
Algeria
+$49 537.34 +5 153.76 %
Giải tư Ov4
Indonesia
+$31 909.00 +3 150.90 %
Giải năm Donyfiet
Indonesia
+$20 033.92 +1 903.39 %

VÒNG 95

ĐĂNG KÝ
30 Apr 2018 - 14 May 2018 (EET)
Thời gian
14 May 2018 - 19 May 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Tukiyem
Indonesia
+$48 880.66 +4 788.07 %
Giải nhì Mytha
Indonesia
+$45 843.64 +4 484.36 %
Giải ba 1050msi
Indonesia
+$42 490.22 +4 149.02 %
Giải tư naresh8000pk
Pakistan
+$42 143.50 +4 114.35 %
Giải năm welur1125
Poland
+$23 378.00 +2 237.80 %

VÒNG 94

ĐĂNG KÝ
16 Apr 2018 - 30 Apr 2018 (EET)
Thời gian
30 Apr 2018 - 5 May 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Rawis
Indonesia
+$53 650.56 +5 265.06 %
Giải nhì chinasea
China
+$41 462.76 +4 046.28 %
Giải ba Cincinhati
Indonesia
+$40 209.08 +3 920.91 %
Giải tư TheBlues
Indonesia
+$30 016.08 +2 901.61 %
Giải năm bangyoos
Indonesia
+$27 101.49 +2 610.15 %

VÒNG 93

ĐĂNG KÝ
2 Apr 2018 - 16 Apr 2018 (EET)
Thời gian
16 Apr 2018 - 21 Apr 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất asaris
Latvia
+$104 404.01 +10 340.40 %
Giải nhì sriwiyatno
Indonesia
+$61 544.35 +6 054.44 %
Giải ba Nur_aeni
Indonesia
+$60 917.39 +5 991.74 %
Giải tư Bie0101
Indonesia
+$42 647.50 +4 164.75 %
Giải năm suparminpesat
Indonesia
+$29 573.73 +2 857.37 %

VÒNG 92

ĐĂNG KÝ
19 Mar 2018 - 2 Apr 2018 (EET)
Thời gian
2 Apr 2018 - 7 Apr 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Mugen
Indonesia
+$51 454.05 +5 045.41 %
Giải nhì aqik
Indonesia
+$40 898.38 +3 989.84 %
Giải ba JimsHoney
Indonesia
+$37 894.17 +3 689.42 %
Giải tư Joss11
Indonesia
+$19 490.42 +1 849.04 %
Giải năm indra21s
Indonesia
+$15 505.49 +1 450.55 %

VÒNG 91

ĐĂNG KÝ
5 Mar 2018 - 19 Mar 2018 (EET)
Thời gian
19 Mar 2018 - 24 Mar 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Markimin
Indonesia
+$42 144.50 +4 114.45 %
Giải nhì BaksoNampan
Indonesia
+$39 476.92 +3 847.69 %
Giải ba AxisIrit
Indonesia
+$33 250.28 +3 225.03 %
Giải tư mrfox
Egypt
+$14 957.93 +1 395.79 %
Giải năm arad
Indonesia
+$8 742.19 +774.22 %

VÒNG 90

ĐĂNG KÝ
19 Feb 2018 - 5 Mar 2018 (EET)
Thời gian
5 Mar 2018 - 10 Mar 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất boubakeur
Algeria
+$92 167.84 +9 116.78 %
Giải nhì Bie0101
Indonesia
+$77 773.96 +7 677.40 %
Giải ba NinjaIjo
Indonesia
+$28 888.90 +2 788.89 %
Giải tư Jilbab_Merah
Indonesia
+$26 937.99 +2 593.80 %
Giải năm ajmakbar
Pakistan
+$26 290.70 +2 529.07 %

VÒNG 89

ĐĂNG KÝ
5 Feb 2018 - 19 Feb 2018 (EET)
Thời gian
19 Feb 2018 - 24 Feb 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Cemoro1000
Indonesia
+$47 888.11 +4 688.81 %
Giải nhì LekSutar
Indonesia
+$42 525.91 +4 152.59 %
Giải ba betri
Indonesia
+$39 292.37 +3 829.24 %
Giải tư suparminpesat
Indonesia
+$24 201.82 +2 320.18 %
Giải năm AndromaXM3Y
Indonesia
+$15 279.37 +1 427.94 %

VÒNG 88

ĐĂNG KÝ
22 Jan 2018 - 5 Feb 2018 (EET)
Thời gian
5 Feb 2018 - 10 Feb 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Smpatisakti
Indonesia
+$88 171.24 +8 717.12 %
Giải nhì Firstly
Indonesia
+$34 660.81 +3 366.08 %
Giải ba jebakumar
India
+$12 515.37 +1 151.54 %
Giải tư Roisah
Indonesia
+$11 123.69 +1 012.37 %
Giải năm aburajab2006
Indonesia
+$4 613.74 +361.37 %

VÒNG 87

ĐĂNG KÝ
8 Jan 2018 - 22 Jan 2018 (EET)
Thời gian
22 Jan 2018 - 27 Jan 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Rinjaani
Indonesia
+$64 573.29 +6 357.33 %
Giải nhì Millions
Indonesia
+$43 388.80 +4 238.88 %
Giải ba welur1125
Poland
+$21 229.00 +2 022.90 %
Giải tư rabiasarwer
Pakistan
+$9 990.39 +899.04 %
Giải năm awiepasee
Indonesia
+$5 601.46 +460.15 %

VÒNG 86

ĐĂNG KÝ
18 Dec 2017 - 8 Jan 2018 (EET)
Thời gian
8 Jan 2018 - 13 Jan 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất viewvd
Vietnam
+$91 372.65 +9 037.27 %
Giải nhì rafsaan
Bangladesh
+$72 754.21 +7 175.42 %
Giải ba LissaLaund
Indonesia
+$66 171.61 +6 517.16 %
Giải tư Astanti
Indonesia
+$54 229.13 +5 322.91 %
Giải năm Rodes
Indonesia
+$52 883.21 +5 188.32 %

VÒNG 85

ĐĂNG KÝ
4 Dec 2017 - 18 Dec 2017 (EET)
Thời gian
18 Dec 2017 - 23 Dec 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Naik100
Indonesia
+$30 019.37 +2 901.94 %
Giải nhì Raja_Lele
Indonesia
+$21 638.50 +2 063.85 %
Giải ba Kuatati
Indonesia
+$20 443.93 +1 944.39 %
Giải tư HOANGNG
Vietnam
+$14 610.20 +1 361.02 %
Giải năm shreeahir
India
+$11 660.01 +1 066.00 %

VÒNG 84

ĐĂNG KÝ
20 Nov 2017 - 4 Dec 2017 (EET)
Thời gian
4 Dec 2017 - 9 Dec 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất DIE-END
Indonesia
+$52 833.43 +5 183.34 %
Giải nhì HajraBegum
Pakistan
+$45 558.38 +4 455.84 %
Giải ba susanmencret
Indonesia
+$42 551.80 +4 155.18 %
Giải tư Cleodyzza
Indonesia
+$42 209.17 +4 120.92 %
Giải năm miwon
Indonesia
+$37 274.86 +3 627.49 %

VÒNG 83

ĐĂNG KÝ
6 Nov 2017 - 20 Nov 2017 (EET)
Thời gian
20 Nov 2017 - 25 Nov 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kembangjambu
Indonesia
+$31 160.97 +3 016.10 %
Giải nhì jarwo007
Indonesia
+$26 541.07 +2 554.11 %
Giải ba bolpitik
Indonesia
+$20 077.53 +1 907.75 %
Giải tư Venz
Indonesia
+$18 351.42 +1 735.14 %
Giải năm sinbad
Indonesia
+$16 595.72 +1 559.57 %

VÒNG 82

ĐĂNG KÝ
23 Oct 2017 - 6 Nov 2017 (EET)
Thời gian
6 Nov 2017 - 11 Nov 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất MP-01
Thailand
+$45 406.03 +4 440.60 %
Giải nhì gonisg1
Bangladesh
+$42 363.58 +4 136.36 %
Giải ba BudiKondang
Indonesia
+$42 342.55 +4 134.26 %
Giải tư zarafx
Indonesia
+$40 975.29 +3 997.53 %
Giải năm adeahliforex
Indonesia
+$37 085.69 +3 608.57 %

VÒNG 81

ĐĂNG KÝ
9 Oct 2017 - 23 Oct 2017 (EET)
Thời gian
23 Oct 2017 - 28 Oct 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Tuguijo
Indonesia
+$49 367.17 +4 836.72 %
Giải nhì dodolkentang
Indonesia
+$48 226.70 +4 722.67 %
Giải ba TahirAbbas
Pakistan
+$31 988.79 +3 098.88 %
Giải tư cemplok
Indonesia
+$31 181.04 +3 018.10 %
Giải năm Mauuungg
Indonesia
+$25 040.37 +2 404.04 %

VÒNG 80

ĐĂNG KÝ
25 Sep 2017 - 9 Oct 2017 (EET)
Thời gian
9 Oct 2017 - 14 Oct 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất myace
Indonesia
+$56 762.93 +5 576.29 %
Giải nhì SumintenEdan
Indonesia
+$35 391.34 +3 439.13 %
Giải ba suparminpesat
Indonesia
+$31 270.86 +3 027.09 %
Giải tư booster
Indonesia
+$31 240.80 +3 024.08 %
Giải năm yuniantoFX
Indonesia
+$29 986.63 +2 898.66 %

VÒNG 79

ĐĂNG KÝ
11 Sep 2017 - 25 Sep 2017 (EET)
Thời gian
25 Sep 2017 - 30 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất PELI_cilik
Indonesia
+$25 777.21 +2 477.72 %
Giải nhì SilvesterST
Indonesia
+$24 231.37 +2 323.14 %
Giải ba ahmad00
Indonesia
+$21 736.22 +2 073.62 %
Giải tư BolaMingming
Indonesia
+$20 583.38 +1 958.34 %
Giải năm Randhawa
Pakistan
+$11 319.69 +1 031.97 %

VÒNG 78

ĐĂNG KÝ
28 Aug 2017 - 11 Sep 2017 (EET)
Thời gian
11 Sep 2017 - 16 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Makaroni
Indonesia
+$44 704.94 +4 370.49 %
Giải nhì rullyeka
Indonesia
+$40 220.21 +3 922.02 %
Giải ba tareq14
Sweden
+$8 027.00 +702.70 %
Giải tư kukang
Brunei
+$6 294.30 +529.43 %
Giải năm kiki-phua
Indonesia
+$5 429.57 +442.96 %

VÒNG 77

ĐĂNG KÝ
14 Aug 2017 - 28 Aug 2017 (EET)
Thời gian
28 Aug 2017 - 2 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất TahirAbbas
Pakistan
+$44 935.16 +4 393.52 %
Giải nhì ROY80AN10
Malaysia
+$39 457.22 +3 845.72 %
Giải ba murzik1992
Uzbekistan
+$33 252.25 +3 225.23 %
Giải tư purnomoFX
Indonesia
+$27 351.56 +2 635.16 %
Giải năm Cung92
Indonesia
+$24 728.81 +2 372.88 %

VÒNG 76

ĐĂNG KÝ
31 Jul 2017 - 14 Aug 2017 (EET)
Thời gian
14 Aug 2017 - 19 Aug 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất babarsultan
Pakistan
+$33 539.12 +3 253.91 %
Giải nhì alex701
Ukraine
+$14 018.17 +1 301.82 %
Giải ba oleg1979
Ukraine
+$13 960.00 +1 296.00 %
Giải tư king11
Egypt
+$12 018.67 +1 101.87 %
Giải năm MENDEMSEMER
Indonesia
+$10 913.53 +991.35 %

VÒNG 75

ĐĂNG KÝ
17 Jul 2017 - 31 Jul 2017 (EET)
Thời gian
31 Jul 2017 - 5 Aug 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất tradefx
Algeria
+$44 854.26 +4 385.43 %
Giải nhì rafsaan
Bangladesh
+$42 895.27 +4 189.53 %
Giải ba Humayoon
Pakistan
+$34 334.56 +3 333.46 %
Giải tư ilsor1959
Malaysia
+$31 424.36 +3 042.44 %
Giải năm querzy
France
+$30 708.29 +2 970.83 %

VÒNG 74

ĐĂNG KÝ
3 Jul 2017 - 17 Jul 2017 (EET)
Thời gian
17 Jul 2017 - 22 Jul 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất gkmbg
Bulgaria
+$14 184.00 +1 318.40 %
Giải nhì cumilla8
Bangladesh
+$11 733.22 +1 073.32 %
Giải ba aminox009
Algeria
+$8 987.53 +798.75 %
Giải tư HafidRahim28
Indonesia
+$8 534.97 +753.50 %
Giải năm sunny8
Pakistan
+$6 883.15 +588.32 %

VÒNG 73

ĐĂNG KÝ
19 Jun 2017 - 3 Jul 2017 (EET)
Thời gian
3 Jul 2017 - 8 Jul 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Gaegai98
Germany
+$35 522.96 +3 452.30 %
Giải nhì cevsmile
Indonesia
+$24 283.02 +2 328.30 %
Giải ba Njot
Indonesia
+$13 454.37 +1 245.44 %
Giải tư arad
Indonesia
+$8 938.31 +793.83 %
Giải năm Ruddinry
Indonesia
+$7 626.51 +662.65 %

VÒNG 72

ĐĂNG KÝ
5 Jun 2017 - 19 Jun 2017 (EET)
Thời gian
19 Jun 2017 - 24 Jun 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất TakerHat
Bangladesh
+$32 289.90 +3 128.99 %
Giải nhì ASAS
Pakistan
+$32 265.42 +3 126.54 %
Giải ba Poernomo
Indonesia
+$26 622.01 +2 562.20 %
Giải tư moniyu
Bangladesh
+$26 386.95 +2 538.70 %
Giải năm B-Rex
Indonesia
+$19 020.80 +1 802.08 %

VÒNG 71

ĐĂNG KÝ
22 May 2017 - 5 Jun 2017 (EET)
Thời gian
5 Jun 2017 - 10 Jun 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất WillyBanky
Nigeria
+$103 418.97 +10 241.90 %
Giải nhì Ridlo18
Indonesia
+$42 759.87 +4 175.99 %
Giải ba DIE-END
Indonesia
+$30 375.89 +2 937.59 %
Giải tư HTMT
Vietnam
+$18 684.06 +1 768.41 %
Giải năm Hadiyanto
Indonesia
+$18 281.45 +1 728.15 %

VÒNG 70

ĐĂNG KÝ
8 May 2017 - 22 May 2017 (EET)
Thời gian
22 May 2017 - 27 May 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất shobra
Egypt
+$26 800.03 +2 580.00 %
Giải nhì tradefx
Algeria
+$21 363.31 +2 036.33 %
Giải ba Badai
Indonesia
+$11 191.84 +1 019.18 %
Giải tư IbanWarrior
Brunei
+$10 128.69 +912.87 %
Giải năm sakr
Ukraine
+$5 331.35 +433.14 %

VÒNG 69

ĐĂNG KÝ
24 Apr 2017 - 8 May 2017 (EET)
Thời gian
8 May 2017 - 13 May 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Sunil2010
Bangladesh
+$23 201.09 +2 220.11 %
Giải nhì MariaS
Pakistan
+$18 450.62 +1 745.06 %
Giải ba QingChen
China
+$12 117.07 +1 111.71 %
Giải tư Donyfiet
Indonesia
+$8 761.36 +776.14 %
Giải năm paejoofx
Pakistan
+$8 750.64 +775.06 %

VÒNG 68

ĐĂNG KÝ
10 Apr 2017 - 24 Apr 2017 (EET)
Thời gian
24 Apr 2017 - 29 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất dewor
Indonesia
+$202 746.60 +20 174.66 %
Giải nhì vanhal510
Ukraine
+$18 094.08 +1 709.41 %
Giải ba yuni13
Indonesia
+$14 196.82 +1 319.68 %
Giải tư REMOOO
Egypt
+$12 523.55 +1 152.36 %
Giải năm Skywalkerccy
Malaysia
+$9 505.94 +850.59 %

VÒNG 67

ĐĂNG KÝ
27 Mar 2017 - 10 Apr 2017 (EET)
Thời gian
10 Apr 2017 - 15 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất sajidaziz
Pakistan
+$20 524.24 +1 952.42 %
Giải nhì FRONT
Indonesia
+$15 087.84 +1 408.78 %
Giải ba SharjeelDGK
Pakistan
+$12 249.88 +1 124.99 %
Giải tư hanijay
Morocco
+$10 663.25 +966.33 %
Giải năm arkadiy12
Ukraine
+$8 806.68 +780.67 %

VÒNG 66

ĐĂNG KÝ
13 Mar 2017 - 27 Mar 2017 (EET)
Thời gian
27 Mar 2017 - 1 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất pardalfx
Portugal
+$42 210.05 +4 121.01 %
Giải nhì saira
Bangladesh
+$19 245.14 +1 824.51 %
Giải ba count
Bangladesh
+$18 003.32 +1 700.33 %
Giải tư sakr
Ukraine
+$17 390.34 +1 639.03 %
Giải năm maxja
Jamaica
+$17 044.17 +1 604.42 %

VÒNG 65

ĐĂNG KÝ
27 Feb 2017 - 13 Mar 2017 (EET)
Thời gian
13 Mar 2017 - 18 Mar 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất azuy
Indonesia
+$58 968.32 +5 796.83 %
Giải nhì pandi007
United Arab Emirates
+$45 060.64 +4 406.06 %
Giải ba tornis
Latvia
+$34 144.98 +3 314.50 %
Giải tư Bux
Pakistan
+$33 584.45 +3 258.45 %
Giải năm janggutpanjang
Indonesia
+$19 258.29 +1 825.83 %

VÒNG 64

ĐĂNG KÝ
13 Feb 2017 - 27 Feb 2017 (EET)
Thời gian
27 Feb 2017 - 4 Mar 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Ilkin_2016
Azerbaijan
+$24 960.27 +2 396.03 %
Giải nhì abidour
Algeria
+$16 206.86 +1 520.69 %
Giải ba paisal00
Indonesia
+$12 468.34 +1 146.83 %
Giải tư maxja
Jamaica
+$5 815.50 +481.55 %
Giải năm X-Melon
Indonesia
+$5 114.96 +411.50 %

VÒNG 63

ĐĂNG KÝ
30 Jan 2017 - 13 Feb 2017 (EET)
Thời gian
13 Feb 2017 - 18 Feb 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Bond007
Indonesia
+$33 177.68 +3 217.77 %
Giải nhì Sungha
Indonesia
+$24 753.24 +2 375.32 %
Giải ba ihsankhan
Pakistan
+$22 326.28 +2 132.63 %
Giải tư shoogie
Indonesia
+$13 580.28 +1 258.03 %
Giải năm saktikaoca
Indonesia
+$11 927.00 +1 092.70 %

VÒNG 62

ĐĂNG KÝ
16 Jan 2017 - 30 Jan 2017 (EET)
Thời gian
30 Jan 2017 - 4 Feb 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ShoaibAmeer
Pakistan
+$30 035.82 +2 903.58 %
Giải nhì DeKo123
Macedonia
+$21 947.80 +2 094.78 %
Giải ba alatea
Indonesia
+$20 785.43 +1 978.54 %
Giải tư rodrigol
Brazil
+$20 456.70 +1 945.67 %
Giải năm pit12345
Pakistan
+$5 581.69 +458.17 %

VÒNG 61

ĐĂNG KÝ
2 Jan 2017 - 16 Jan 2017 (EET)
Thời gian
16 Jan 2017 - 21 Jan 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất bajinganforex
Indonesia
+$20 130.29 +1 913.03 %
Giải nhì yuni13
Indonesia
+$18 532.07 +1 753.21 %
Giải ba rsh15
Uzbekistan
+$18 002.45 +1 700.25 %
Giải tư lovelyy
Bangladesh
+$17 565.54 +1 656.55 %