OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

CHAMPION
MT4 DEMO CONTEST

CHAMPION MT4 DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
  • 16 Mar 2020
     
Tham gia vòng tiếp theo!
2548 nhà giao dịch đã đăng ký

VÒNG 96

ĐĂNG KÝ
23 Dec 2019 - 20 Jan 2020 (EET)
Thời gian
20 Jan 2020 - 15 Feb 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất samber
Azerbaijan
+$142 898.50 +14 189.85 %
Giải nhì AndokoFX
Indonesia
+$103 255.30 +10 225.53 %
Giải ba NPC
Malaysia
+$60 309.18 +5 930.92 %
Giải tư karma81
Indonesia
+$42 389.00 +4 138.90 %
Giải năm Ciawii
Indonesia
+$29 235.19 +2 823.52 %

VÒNG 95

ĐĂNG KÝ
25 Nov 2019 - 23 Dec 2019 (EET)
Thời gian
23 Dec 2019 - 18 Jan 2020 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất yunto77
Indonesia
+$145 336.78 +14 433.68 %
Giải nhì Ibad_juara
Indonesia
+$80 140.84 +7 914.08 %
Giải ba Hybrid
Indonesia
+$35 269.18 +3 426.92 %
Giải tư Bumi_Borneo
Indonesia
+$29 367.58 +2 836.76 %
Giải năm Vino72
Indonesia
+$26 804.97 +2 580.50 %

VÒNG 94

ĐĂNG KÝ
28 Oct 2019 - 25 Nov 2019 (EET)
Thời gian
25 Nov 2019 - 21 Dec 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất PrimeMinister
Pakistan
+$216 069.34 +21 506.93 %
Giải nhì Bukalapak
Indonesia
+$177 849.71 +17 684.97 %
Giải ba pathanonline
Pakistan
+$78 814.75 +7 781.48 %
Giải tư needo
Pakistan
+$64 223.74 +6 322.37 %
Giải năm silawi
Jordan
+$58 139.60 +5 713.96 %

VÒNG 93

ĐĂNG KÝ
30 Sep 2019 - 28 Oct 2019 (EET)
Thời gian
28 Oct 2019 - 23 Nov 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Art_Forex
Indonesia
+$268 073.47 +26 707.35 %
Giải nhì diran
Indonesia
+$109 503.77 +10 850.38 %
Giải ba AJIBBBBB12
Indonesia
+$98 328.21 +9 732.82 %
Giải tư Rezha7
Indonesia
+$73 106.75 +7 210.68 %
Giải năm frend
Indonesia
+$37 553.50 +3 655.35 %

VÒNG 92

ĐĂNG KÝ
2 Sep 2019 - 30 Sep 2019 (EET)
Thời gian
30 Sep 2019 - 26 Oct 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất fxadrian
Romania
+$70 339.88 +6 933.99 %
Giải nhì Novisa
Indonesia
+$61 371.11 +6 037.11 %
Giải ba Kikil_enyak
Indonesia
+$61 111.18 +6 011.12 %
Giải tư ChildOk
Indonesia
+$40 627.65 +3 962.77 %
Giải năm Aydil
Indonesia
+$25 410.36 +2 441.04 %

VÒNG 91

ĐĂNG KÝ
29 Jul 2019 - 2 Sep 2019 (EET)
Thời gian
2 Sep 2019 - 28 Sep 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất sigitsig
Indonesia
+$268 714.73 +26 771.47 %
Giải nhì Lestari_Joss
Indonesia
+$138 216.29 +13 721.63 %
Giải ba seregey
Uzbekistan
+$80 869.60 +7 986.96 %
Giải tư fazle
Pakistan
+$48 652.78 +4 765.28 %
Giải năm Umikalthum
Malaysia
+$30 564.04 +2 956.40 %

VÒNG 90

ĐĂNG KÝ
1 Jul 2019 - 29 Jul 2019 (EET)
Thời gian
29 Jul 2019 - 24 Aug 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất sil
Indonesia
+$180 083.23 +17 908.32 %
Giải nhì KESpon
Indonesia
+$139 342.30 +13 834.23 %
Giải ba amoeba01
Indonesia
+$49 564.00 +4 856.40 %
Giải tư X-zibit
Indonesia
+$28 259.07 +2 725.91 %
Giải năm 0810jlg
China
+$14 302.00 +1 330.20 %

VÒNG 89

ĐĂNG KÝ
3 Jun 2019 - 1 Jul 2019 (EET)
Thời gian
1 Jul 2019 - 27 Jul 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất bolpitik
Indonesia
+$177 262.84 +17 626.28 %
Giải nhì RicaMenthok
Indonesia
+$77 389.53 +7 638.95 %
Giải ba Nature
Indonesia
+$69 274.20 +6 827.42 %
Giải tư najam
Pakistan
+$49 732.22 +4 873.22 %
Giải năm oksy-princess
Uzbekistan
+$25 230.00 +2 423.00 %

VÒNG 88

ĐĂNG KÝ
6 May 2019 - 3 Jun 2019 (EET)
Thời gian
3 Jun 2019 - 29 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất tyty
Burundi
+$88 754.15 +8 775.42 %
Giải nhì Shogun
Indonesia
+$76 442.47 +7 544.25 %
Giải ba T4sr1na
Indonesia
+$58 892.70 +5 789.27 %
Giải tư hittu
India
+$41 523.51 +4 052.35 %
Giải năm dimas207
Indonesia
+$14 210.07 +1 321.01 %

VÒNG 87

ĐĂNG KÝ
1 Apr 2019 - 6 May 2019 (EET)
Thời gian
6 May 2019 - 1 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất silvomed
Pakistan
+$129 074.32 +12 807.43 %
Giải nhì Malioboro
Indonesia
+$87 425.50 +8 642.55 %
Giải ba Kayuputih
Indonesia
+$71 201.73 +7 020.17 %
Giải tư Carmay
Malaysia
+$36 723.69 +3 572.37 %
Giải năm nDoglenk
Indonesia
+$26 424.34 +2 542.43 %

VÒNG 86

ĐĂNG KÝ
4 Mar 2019 - 1 Apr 2019 (EET)
Thời gian
1 Apr 2019 - 27 Apr 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Bimoli
Indonesia
+$129 289.64 +12 828.96 %
Giải nhì adibogel
Indonesia
+$78 005.96 +7 700.60 %
Giải ba MrSanusi
Malaysia
+$66 893.75 +6 589.38 %
Vị trí cuối cùng NinjaIjo
Indonesia
-$4 411.25 -541.13 %

VÒNG 85

ĐĂNG KÝ
4 Feb 2019 - 4 Mar 2019 (EET)
Thời gian
4 Mar 2019 - 30 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Shahid-iqbal1
Pakistan
+$382 599.15 +38 159.92 %
Giải nhì BrojoL
Indonesia
+$362 813.49 +36 181.35 %
Giải ba QemaFX
Malaysia
+$353 125.44 +35 212.54 %
Vị trí cuối cùng Keuyep
Indonesia
-$12 920.03 -1 392.00 %

VÒNG 84

ĐĂNG KÝ
7 Jan 2019 - 4 Feb 2019 (EET)
Thời gian
4 Feb 2019 - 2 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Kalungemas
Indonesia
+$148 732.80 +14 773.28 %
Giải nhì astr777
Uzbekistan
+$94 198.94 +9 319.89 %
Giải ba rsh15
Uzbekistan
+$72 006.23 +7 100.62 %
Vị trí cuối cùng zhafira
Indonesia
-$13 955.40 -1 495.54 %

VÒNG 83

ĐĂNG KÝ
3 Dec 2018 - 7 Jan 2019 (EET)
Thời gian
7 Jan 2019 - 2 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Hishakoor
Pakistan
+$223 696.65 +22 269.67 %
Giải nhì ZhangC
China
+$161 382.65 +16 038.27 %
Giải ba Imamm
Indonesia
+$103 757.38 +10 275.74 %
Vị trí cuối cùng Mamal
Indonesia
-$1 145.04 -214.50 %

VÒNG 82

ĐĂNG KÝ
5 Nov 2018 - 3 Dec 2018 (EET)
Thời gian
3 Dec 2018 - 29 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Mugen
Indonesia
+$112 093.20 +11 109.32 %
Giải nhì Sial
Pakistan
+$111 289.28 +11 028.93 %
Giải ba begybandit
Indonesia
+$61 781.28 +6 078.13 %
Vị trí cuối cùng sugeng_rawuh
Indonesia
-$1 466.50 -246.65 %

VÒNG 81

ĐĂNG KÝ
1 Oct 2018 - 5 Nov 2018 (EET)
Thời gian
5 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất khaleq
Bangladesh
+$213 722.45 +21 272.25 %
Giải nhì finndaFX
Indonesia
+$105 507.14 +10 450.71 %
Giải ba Nenis
Indonesia
+$42 775.80 +4 177.58 %
Vị trí cuối cùng decky90
Indonesia
-$2 956.42 -395.64 %

VÒNG 80

ĐĂNG KÝ
3 Sep 2018 - 1 Oct 2018 (EET)
Thời gian
1 Oct 2018 - 27 Oct 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Saksi_Bisu
Indonesia
+$69 862.59 +6 886.26 %
Giải nhì Bellarosa
Indonesia
+$49 698.20 +4 869.82 %
Giải ba harleya
China
+$39 492.67 +3 849.27 %
Vị trí cuối cùng Masruru
Indonesia
-$2 237.57 -323.76 %

VÒNG 79

ĐĂNG KÝ
6 Aug 2018 - 3 Sep 2018 (EET)
Thời gian
3 Sep 2018 - 29 Sep 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất PELI_cilik
Indonesia
+$210 207.94 +20 920.79 %
Giải nhì Any
Indonesia
+$47 551.58 +4 655.16 %
Giải ba tinot
Indonesia
+$46 394.98 +4 539.50 %
Vị trí cuối cùng maukayaFX
Malaysia
-$1 467.09 -246.71 %

VÒNG 78

ĐĂNG KÝ
2 Jul 2018 - 6 Aug 2018 (EET)
Thời gian
6 Aug 2018 - 1 Sep 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất myace
Indonesia
+$286 665.37 +28 566.54 %
Giải nhì GelUt
Indonesia
+$67 144.36 +6 614.44 %
Giải ba Any
Indonesia
+$25 091.91 +2 409.19 %
Vị trí cuối cùng igcom
Uzbekistan
-$7 483.38 -848.34 %

VÒNG 77

ĐĂNG KÝ
4 Jun 2018 - 2 Jul 2018 (EET)
Thời gian
2 Jul 2018 - 28 Jul 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất LANG_ILANG
Indonesia
+$57 874.09 +5 687.41 %
Giải nhì Mekah
Indonesia
+$52 092.26 +5 109.23 %
Giải ba Larashati
Indonesia
+$51 950.56 +5 095.06 %
Vị trí cuối cùng Nature
Indonesia
-$2 323.00 -332.30 %

VÒNG 76

ĐĂNG KÝ
30 Apr 2018 - 4 Jun 2018 (EET)
Thời gian
4 Jun 2018 - 30 Jun 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Karamoy
Indonesia
+$109 739.92 +10 873.99 %
Giải nhì YPing
China
+$109 063.96 +10 806.40 %
Giải ba Mazaddith
Indonesia
+$45 674.23 +4 467.42 %
Vị trí cuối cùng Ryonkarom55
Indonesia
-$3 841.92 -484.19 %

VÒNG 75

ĐĂNG KÝ
2 Apr 2018 - 30 Apr 2018 (EET)
Thời gian
30 Apr 2018 - 26 May 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất adien
Indonesia
+$188 978.14 +18 797.81 %
Giải nhì Sihombing
Indonesia
+$105 533.06 +10 453.31 %
Giải ba aprilliaFX
Indonesia
+$25 949.11 +2 494.91 %
Vị trí cuối cùng llking
China
-$467.24 -146.72 %

VÒNG 74

ĐĂNG KÝ
5 Mar 2018 - 2 Apr 2018 (EET)
Thời gian
2 Apr 2018 - 28 Apr 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất elhadi
Algeria
+$73 626.83 +7 262.68 %
Giải nhì ForeveR
Indonesia
+$57 711.79 +5 671.18 %
Giải ba Warnita55555
Indonesia
+$41 334.00 +4 033.40 %
Vị trí cuối cùng dilawar
Pakistan
-$182.25 -118.23 %

VÒNG 73

ĐĂNG KÝ
5 Feb 2018 - 5 Mar 2018 (EET)
Thời gian
5 Mar 2018 - 31 Mar 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ajmakbar
Pakistan
+$217 215.48 +21 621.55 %
Giải nhì oksy-princess
Uzbekistan
+$63 538.29 +6 253.83 %
Giải ba namze
Malaysia
+$19 443.06 +1 844.31 %
Vị trí cuối cùng tahu
Indonesia
-$2 875.39 -387.54 %

VÒNG 72

ĐĂNG KÝ
8 Jan 2018 - 5 Feb 2018 (EET)
Thời gian
5 Feb 2018 - 3 Mar 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất best_plan
Indonesia
+$95 204.52 +9 420.45 %
Giải nhì fx_sniper
Bangladesh
+$11 839.97 +1 084.00 %
Giải ba Tercier
Hungary
+$10 777.73 +977.77 %
Vị trí cuối cùng Tausif181
Kuwait
-$1 913 943.61 -191 494.36 %

VÒNG 71

ĐĂNG KÝ
27 Nov 2017 - 8 Jan 2018 (EET)
Thời gian
8 Jan 2018 - 3 Feb 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Vic2525
Indonesia
+$119 835.50 +11 883.55 %
Giải nhì fraeners
Indonesia
+$78 759.78 +7 775.98 %
Giải ba Nuraini
Indonesia
+$66 466.72 +6 546.67 %
Vị trí cuối cùng goodgravity
Nigeria
-$2 899.50 -389.95 %

VÒNG 70

ĐĂNG KÝ
30 Oct 2017 - 27 Nov 2017 (EET)
Thời gian
27 Nov 2017 - 23 Dec 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Chotib
Indonesia
+$93 388.84 +9 238.88 %
Giải nhì SegoGoreng
Indonesia
+$80 765.49 +7 976.55 %
Giải ba Amzad
Indonesia
+$66 017.23 +6 501.72 %
Vị trí cuối cùng SHAMIM4444
Bangladesh
-$1 728.96 -272.90 %

VÒNG 69

ĐĂNG KÝ
2 Oct 2017 - 30 Oct 2017 (EET)
Thời gian
30 Oct 2017 - 25 Nov 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Humayoon
Pakistan
+$134 161.14 +13 316.11 %
Giải nhì Indra87
Indonesia
+$88 076.87 +8 707.69 %
Giải ba tungki
Indonesia
+$61 308.90 +6 030.89 %
Vị trí cuối cùng batagor21
Indonesia
-$1 209.87 -220.99 %

VÒNG 68

ĐĂNG KÝ
4 Sep 2017 - 2 Oct 2017 (EET)
Thời gian
2 Oct 2017 - 28 Oct 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất alcidahu
Indonesia
+$115 452.90 +11 445.29 %
Giải nhì omardaralq
Italy
+$43 731.78 +4 273.18 %
Giải ba gundol
Indonesia
+$23 619.54 +2 261.95 %
Vị trí cuối cùng yanuariniFX
Indonesia
-$89 550.57 -9 055.06 %

VÒNG 67

ĐĂNG KÝ
31 Jul 2017 - 4 Sep 2017 (EET)
Thời gian
4 Sep 2017 - 30 Sep 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất AYAGUNG
Indonesia
+$96 574.02 +9 557.40 %
Giải nhì BojoKetelu
Indonesia
+$70 192.70 +6 919.27 %
Giải ba yonie_zamroni
Indonesia
+$13 791.77 +1 279.18 %
Vị trí cuối cùng irvan44
Indonesia
-$17 596.52 -1 859.65 %

VÒNG 66

ĐĂNG KÝ
3 Jul 2017 - 31 Jul 2017 (EET)
Thời gian
31 Jul 2017 - 26 Aug 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất rafsaan
Bangladesh
+$133 299.82 +13 229.98 %
Giải nhì AfreenRoshan
Pakistan
+$91 902.68 +9 090.27 %
Giải ba Sikriting
Indonesia
+$58 340.21 +5 734.02 %
Vị trí cuối cùng NellaKharisma
Indonesia
-$1 786.50 -278.65 %

VÒNG 65

ĐĂNG KÝ
29 May 2017 - 3 Jul 2017 (EET)
Thời gian
3 Jul 2017 - 29 Jul 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Endog
Indonesia
+$57 355.62 +5 635.56 %
Giải nhì silitmambu
Indonesia
+$53 564.26 +5 256.43 %
Giải ba Aquaa
Indonesia
+$53 490.04 +5 249.00 %
Vị trí cuối cùng Komendan
Indonesia
-$5 233.35 -623.34 %

VÒNG 64

ĐĂNG KÝ
1 May 2017 - 29 May 2017 (EET)
Thời gian
29 May 2017 - 24 Jun 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất chamchoun
Morocco
+$309 364.90 +30 836.49 %
Giải nhì Doro
Indonesia
+$123 067.01 +12 206.70 %
Giải ba SIKATTyyy
Indonesia
+$114 227.39 +11 322.74 %
Vị trí cuối cùng Simbok
Indonesia
-$46 044.23 -4 704.42 %

VÒNG 63

ĐĂNG KÝ
3 Apr 2017 - 1 May 2017 (EET)
Thời gian
1 May 2017 - 27 May 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất WongIndoTegal
Indonesia
+$173 572.75 +17 257.28 %
Giải nhì dandangireng
Indonesia
+$101 968.53 +10 096.85 %
Giải ba Chew87
Malaysia
+$78 104.29 +7 710.43 %
Vị trí cuối cùng seregey
Uzbekistan
-$30 169.50 -3 116.95 %

VÒNG 62

ĐĂNG KÝ
27 Feb 2017 - 3 Apr 2017 (EET)
Thời gian
3 Apr 2017 - 29 Apr 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Blakijem
Indonesia
+$32 544.68 +3 154.47 %
Giải nhì Gembrot
Indonesia
+$27 511.19 +2 651.12 %
Giải ba YACOUTI
Morocco
+$15 808.58 +1 480.86 %
Vị trí cuối cùng ChieuD
Vietnam
-$13 069.77 -1 406.98 %

VÒNG 61

ĐĂNG KÝ
30 Jan 2017 - 27 Feb 2017 (EET)
Thời gian
27 Feb 2017 - 25 Mar 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Timunmas
Indonesia
+$128 049.58 +12 704.96 %
Giải nhì blek_kok
Indonesia
+$26 083.98 +2 508.40 %
Giải ba 7777777
China
+$11 721.34 +1 072.13 %
Vị trí cuối cùng JazzRS
Indonesia
-$2 581.88 -358.19 %

VÒNG 60

ĐĂNG KÝ
2 Jan 2017 - 30 Jan 2017 (EET)
Thời gian
30 Jan 2017 - 25 Feb 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất reajuddin
Bangladesh
+$119 852.47 +11 885.25 %
Giải nhì manusia
Indonesia
+$108 663.81 +10 766.38 %
Giải ba limkim
Vietnam
+$36 521.42 +3 552.14 %
Vị trí cuối cùng KADMANI
Indonesia
-$3 033.19 -403.32 %

VÒNG 59

ĐĂNG KÝ
28 Nov 2016 - 2 Jan 2017 (EET)
Thời gian
2 Jan 2017 - 28 Jan 2017 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất jamila
Bangladesh
+$74 422.99 +7 342.30 %
Giải nhì hong8
China
+$60 361.38 +5 936.14 %
Giải ba Nusi
Indonesia
+$34 719.01 +3 371.90 %
Vị trí cuối cùng Jontra
Indonesia
-$4 138.95 -513.90 %

VÒNG 58

ĐĂNG KÝ
17 Oct 2016 - 28 Nov 2016 (EET)
Thời gian
28 Nov 2016 - 24 Dec 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất karsono
Indonesia
+$33 288.48 +3 228.85 %
Giải nhì YACOUTI
Morocco
+$32 098.14 +3 109.81 %
Giải ba muhlish
Indonesia
+$28 383.80 +2 738.38 %
Vị trí cuối cùng PongdilHokya
Indonesia
-$2 528.91 -352.89 %

VÒNG 57

ĐĂNG KÝ
19 Sep 2016 - 17 Oct 2016 (EET)
Thời gian
17 Oct 2016 - 12 Nov 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất iwakenak
Indonesia
+$69 438.26 +6 843.83 %
Giải nhì 123fx
Greece
+$14 730.81 +1 373.08 %
Giải ba bgian08
Indonesia
+$6 140.00 +514.00 %
Vị trí cuối cùng diantoni97007
Indonesia
-$6 103.27 -710.33 %

VÒNG 56

ĐĂNG KÝ
22 Aug 2016 - 19 Sep 2016 (EET)
Thời gian
19 Sep 2016 - 15 Oct 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất penjahat
Indonesia
+$165 272.00 +16 427.20 %
Giải nhì Iqra
Indonesia
+$71 442.23 +7 044.22 %
Giải ba MtPro
Indonesia
+$55 567.95 +5 456.80 %
Vị trí cuối cùng Lapipo
Indonesia
-$1 557.90 -255.79 %

VÒNG 55

ĐĂNG KÝ
25 Jul 2016 - 22 Aug 2016 (EET)
Thời gian
22 Aug 2016 - 17 Sep 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất DeKo123
Macedonia
+$63 823.30 +6 282.33 %
Giải nhì yuliantono
Indonesia
+$61 312.61 +6 031.26 %
Giải ba adiputra7
Indonesia
+$58 146.58 +5 714.66 %
Vị trí cuối cùng BangJai3
Indonesia
+$648.46 -35.15 %

VÒNG 54

ĐĂNG KÝ
27 Jun 2016 - 25 Jul 2016 (EET)
Thời gian
25 Jul 2016 - 20 Aug 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Sandiaza
Indonesia
+$108 131.53 +10 713.15 %
Giải nhì alveniko
Indonesia
+$42 799.43 +4 179.94 %
Giải ba ByronHamlett
Malaysia
+$15 642.88 +1 464.29 %
Vị trí cuối cùng ariesarehman
Pakistan
-$4 583.37 -558.34 %

VÒNG 53

ĐĂNG KÝ
30 May 2016 - 27 Jun 2016 (EET)
Thời gian
27 Jun 2016 - 23 Jul 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất iesel
Indonesia
+$145 626.26 +14 462.63 %
Giải nhì blee
Indonesia
+$88 429.00 +8 742.90 %
Giải ba budishung
Indonesia
+$30 392.24 +2 939.22 %
Vị trí cuối cùng iin85
Indonesia
-$3 663.22 -466.32 %

VÒNG 52

ĐĂNG KÝ
2 May 2016 - 30 May 2016 (EET)
Thời gian
30 May 2016 - 25 Jun 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất zhafira
Indonesia
+$335 951.38 +33 495.14 %
Giải nhì BangCholik
Indonesia
+$170 946.57 +16 994.66 %
Giải ba DenBravo
Indonesia
+$45 010.88 +4 401.09 %
Vị trí cuối cùng jazkof
Malaysia
-$7 132.79 -813.28 %

VÒNG 51

ĐĂNG KÝ
28 Mar 2016 - 2 May 2016 (EET)
Thời gian
2 May 2016 - 28 May 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất alex1732
Ukraine
+$115 269.22 +11 426.92 %
Giải nhì zero888
Indonesia
+$75 399.31 +7 439.93 %
Giải ba yuni3456
Indonesia
+$20 394.00 +1 939.40 %
Vị trí cuối cùng fenixalfredo
Spain
-$3 916.23 -491.62 %

VÒNG 50

ĐĂNG KÝ
29 Feb 2016 - 28 Mar 2016 (EET)
Thời gian
28 Mar 2016 - 23 Apr 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất dyfan
Indonesia
+$40 216.98 +3 921.70 %
Giải nhì noorsb
Pakistan
+$23 686.23 +2 268.62 %
Giải ba ledicantik89
Indonesia
+$18 143.28 +1 714.33 %
Vị trí cuối cùng geMPolpahit
Indonesia
-$10 710.12 -1 171.01 %

VÒNG 49

ĐĂNG KÝ
1 Feb 2016 - 29 Feb 2016 (EET)
Thời gian
29 Feb 2016 - 26 Mar 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Calixed
Malaysia
+$725 392.84 +72 439.28 %
Giải nhì shumilya
Ukraine
+$416 529.10 +41 552.91 %
Giải ba ilsor1959
Malaysia
+$127 702.77 +12 670.28 %
Vị trí cuối cùng artemidiy
Spain
-$7 149.15 -814.92 %

VÒNG 48

ĐĂNG KÝ
4 Jan 2016 - 1 Feb 2016 (EET)
Thời gian
1 Feb 2016 - 27 Feb 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất OmidFX
Afghanistan
+$88 673.89 +8 767.39 %
Giải nhì ajat58
Indonesia
+$52 396.78 +5 139.68 %
Giải ba Wesyu
Indonesia
+$28 409.59 +2 740.96 %
Vị trí cuối cùng iponkusbandi
Indonesia
-$8 117.41 -287.22 %

VÒNG 47

ĐĂNG KÝ
30 Nov 2015 - 4 Jan 2016 (EET)
Thời gian
4 Jan 2016 - 30 Jan 2016 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Aderio
Indonesia
+$17 368.44 +1 636.84 %
Giải nhì widijahe
Indonesia
+$17 335.00 +1 633.50 %
Giải ba Taranoke
Indonesia
+$15 439.90 +1 443.99 %
Vị trí cuối cùng Forex-Dey
Indonesia
-$2 843.30 -384.33 %

VÒNG 46

ĐĂNG KÝ
2 Nov 2015 - 30 Nov 2015 (EET)
Thời gian
30 Nov 2015 - 26 Dec 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất W-n
Indonesia
+$108 609.23 +10 760.92 %
Giải nhì ofank
Indonesia
+$41 212.50 +4 021.25 %
Giải ba Agh103
Malaysia
+$15 213.00 +1 421.30 %
Vị trí cuối cùng deosmon
Indonesia
-$1 339.00 -233.90 %

VÒNG 45

ĐĂNG KÝ
5 Oct 2015 - 2 Nov 2015 (EET)
Thời gian
2 Nov 2015 - 28 Nov 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất nehafx
Bangladesh
+$454 212.56 +45 321.26 %
Giải nhì dicoba
Indonesia
+$294 999.00 +29 399.90 %
Giải ba arjuna_bima
Indonesia
+$223 277.00 +22 227.70 %
Vị trí cuối cùng MP-01
Thailand
-$11 366.51 -1 236.65 %

VÒNG 44

ĐĂNG KÝ
31 Aug 2015 - 5 Oct 2015 (EET)
Thời gian
5 Oct 2015 - 31 Oct 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Aleksiy
Kazakhstan
+$48 870.70 +4 787.07 %
Giải nhì adifarandy
Indonesia
+$13 408.50 +1 240.85 %
Giải ba alvinofx
Indonesia
+$6 259.44 +525.94 %
Vị trí cuối cùng sriniVASA
India
-$4 652.86 -565.29 %

VÒNG 43

ĐĂNG KÝ
3 Aug 2015 - 31 Aug 2015 (EET)
Thời gian
31 Aug 2015 - 26 Sep 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kosim
Indonesia
+$436 565.10 +43 556.51 %
Giải nhì Boyzzha
Indonesia
+$173 947.94 +17 294.79 %
Giải ba davidp16
Indonesia
+$26 031.65 +2 503.17 %
Vị trí cuối cùng anooymi
Vietnam
-$147 873.65 -14 887.37 %

VÒNG 42

ĐĂNG KÝ
6 Jul 2015 - 3 Aug 2015 (EET)
Thời gian
3 Aug 2015 - 29 Aug 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Ultraman
Indonesia
+$187 489.84 +18 648.98 %
Giải nhì Justinlee
Vietnam
+$69 568.50 +6 856.85 %
Giải ba moipipskiller
Malaysia
+$34 971.30 +3 397.13 %
Vị trí cuối cùng sniper1985
Indonesia
-$2 382.40 -338.24 %

VÒNG 41

ĐĂNG KÝ
8 Jun 2015 - 6 Jul 2015 (EET)
Thời gian
6 Jul 2015 - 1 Aug 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Selim
Bangladesh
+$78 148.57 +7 714.86 %
Giải nhì shazhuzhu
China
+$53 192.93 +5 219.29 %
Giải ba KANNAN
India
+$27 400.08 +2 640.01 %
Vị trí cuối cùng astr777
Uzbekistan
-$10 165.00 -1 116.50 %

VÒNG 40

ĐĂNG KÝ
11 May 2015 - 8 Jun 2015 (EET)
Thời gian
8 Jun 2015 - 4 Jul 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ekosetyopanji
Indonesia
+$136 725.28 +13 572.53 %
Giải nhì dollaroke
Indonesia
+$14 424.80 +1 342.48 %
Giải ba Umbara
Indonesia
+$12 374.34 +1 137.43 %
Vị trí cuối cùng DMSH
Indonesia
-$17 173.00 -1 817.30 %

VÒNG 39

ĐĂNG KÝ
13 Apr 2015 - 11 May 2015 (EET)
Thời gian
11 May 2015 - 6 Jun 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất OneFX717
Indonesia
+$50 725.65 +4 972.57 %
Giải nhì jayanto
Indonesia
+$27 702.90 +2 670.29 %
Giải ba ant_speedtrader
Indonesia
+$15 340.40 +1 434.04 %
Vị trí cuối cùng shahidul228
Bangladesh
-$79 086.05 -8 008.61 %

VÒNG 38

ĐĂNG KÝ
16 Mar 2015 - 13 Apr 2015 (EET)
Thời gian
13 Apr 2015 - 9 May 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất crisjohnson
Malaysia
+$94 712.17 +9 371.22 %
Giải nhì maxja
Jamaica
+$36 551.02 +3 555.10 %
Giải ba KOMANDAN
Indonesia
+$34 007.46 +3 300.75 %
Vị trí cuối cùng gladkiyss
Russia
-$94 493.96 -9 549.40 %

VÒNG 37

ĐĂNG KÝ
16 Feb 2015 - 16 Mar 2015 (EET)
Thời gian
16 Mar 2015 - 11 Apr 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất chuouou
Vietnam
+$64 519.53 +6 351.95 %
Giải nhì dc881ancora
Italy
+$46 103.98 +4 510.40 %
Giải ba veerasooriya
Sri Lanka
+$36 364.77 +3 536.48 %
Vị trí cuối cùng ibazk
Indonesia
-$2 136.13 -313.61 %

VÒNG 36

ĐĂNG KÝ
19 Jan 2015 - 16 Feb 2015 (EET)
Thời gian
16 Feb 2015 - 14 Mar 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Kaiol
Vietnam
+$102 160.07 +10 116.01 %
Giải nhì arafah2014
Indonesia
+$77 785.17 +7 678.52 %
Giải ba warrior
India
+$53 923.63 +5 292.36 %
Vị trí cuối cùng Vanpro
Vietnam
-$3 965.40 -496.54 %

VÒNG 35

ĐĂNG KÝ
22 Dec 2014 - 19 Jan 2015 (EET)
Thời gian
19 Jan 2015 - 14 Feb 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Suramus
Indonesia
+$34 292.83 +3 329.28 %
Giải nhì benhur
Italy
+$33 355.96 +3 235.60 %
Giải ba tiyo
Indonesia
+$23 559.00 +2 255.90 %
Vị trí cuối cùng Ocavaksi
Indonesia
-$4 017.85 -501.79 %

VÒNG 34

ĐĂNG KÝ
24 Nov 2014 - 22 Dec 2014 (EET)
Thời gian
22 Dec 2014 - 17 Jan 2015 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất tsani
Indonesia
+$35 524.05 +3 452.41 %
Giải nhì SIBUFX
Malaysia
+$35 306.95 +3 430.70 %
Giải ba CECEPCELUP
Indonesia
+$32 070.10 +3 107.01 %
Vị trí cuối cùng Aminul55
Bangladesh
-$29 714.65 -3 071.47 %

VÒNG 33

ĐĂNG KÝ
27 Oct 2014 - 24 Nov 2014 (EET)
Thời gian
24 Nov 2014 - 20 Dec 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Zafirah
Indonesia
+$161 319.79 +16 031.98 %
Giải nhì ckjlvice
Belarus
+$90 545.95 +8 954.60 %
Giải ba assassin
Turkey
+$65 321.35 +6 432.14 %
Vị trí cuối cùng suranga571
Sri Lanka
-$2 625.20 -362.52 %

VÒNG 32

ĐĂNG KÝ
29 Sep 2014 - 27 Oct 2014 (EET)
Thời gian
27 Oct 2014 - 22 Nov 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Neynio
Vietnam
+$103 189.23 +10 218.92 %
Giải nhì Zanki
Indonesia
+$71 010.76 +7 001.08 %
Giải ba batiya
Sri Lanka
+$43 916.27 +4 291.63 %
Vị trí cuối cùng indigo74
Uzbekistan
-$7 582.76 -858.28 %

VÒNG 31

ĐĂNG KÝ
1 Sep 2014 - 29 Sep 2014 (EET)
Thời gian
29 Sep 2014 - 25 Oct 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất zity
Indonesia
+$268 642.62 +26 764.26 %
Giải nhì malith
Sri Lanka
+$96 355.65 +9 535.57 %
Giải ba Liekie
Vietnam
+$24 859.49 +2 385.95 %
Vị trí cuối cùng Calssels
Indonesia
-$3 790.34 -479.03 %

VÒNG 30

ĐĂNG KÝ
28 Jul 2014 - 1 Sep 2014 (EET)
Thời gian
1 Sep 2014 - 27 Sep 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất edisants
Indonesia
+$220 827.99 +21 982.80 %
Giải nhì ranesh
Sri Lanka
+$46 686.28 +4 568.63 %
Giải ba bulelebo
Indonesia
+$19 444.11 +1 844.41 %
Vị trí cuối cùng alexsukno
Ukraine
-$5 461.57 -646.16 %

VÒNG 29

ĐĂNG KÝ
30 Jun 2014 - 28 Jul 2014 (EET)
Thời gian
28 Jul 2014 - 23 Aug 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ohrim08
Ukraine
+$31 502.00 +3 050.20 %
Giải nhì sveta2012
Ukraine
+$29 612.73 +2 861.27 %
Giải ba Syamfitri
Indonesia
+$13 164.18 +1 216.42 %
Vị trí cuối cùng Mehwish_Raheel
Pakistan
-$4 631.09 -563.11 %

VÒNG 28

ĐĂNG KÝ
2 Jun 2014 - 30 Jun 2014 (EET)
Thời gian
30 Jun 2014 - 26 Jul 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kembarmas
Indonesia
+$21 197.83 +2 019.78 %
Giải nhì Moncor
Indonesia
+$19 701.72 +1 870.17 %
Giải ba Sawunggaling
Indonesia
+$13 387.23 +1 238.72 %
Vị trí cuối cùng cepmahpud
Indonesia
-$3 479.00 -447.90 %

VÒNG 27

ĐĂNG KÝ
28 Apr 2014 - 2 Jun 2014 (EET)
Thời gian
2 Jun 2014 - 28 Jun 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất musik
Indonesia
+$48 048.74 +4 704.87 %
Giải nhì chamika
Sri Lanka
+$30 835.21 +2 983.52 %
Giải ba bezia
Indonesia
+$24 378.71 +2 337.87 %
Vị trí cuối cùng AWID
Indonesia
-$685.76 -168.58 %

VÒNG 26

ĐĂNG KÝ
31 Mar 2014 - 28 Apr 2014 (EET)
Thời gian
28 Apr 2014 - 24 May 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất paribufx
Indonesia
+$36 505.47 +3 550.55 %
Giải nhì Trader_Belopa
Indonesia
+$29 655.36 +2 865.54 %
Giải ba stas82
Uzbekistan
+$22 836.59 +2 183.66 %
Vị trí cuối cùng vap61
Russia
-$5 307.81 -630.78 %

VÒNG 25

ĐĂNG KÝ
3 Mar 2014 - 31 Mar 2014 (EET)
Thời gian
31 Mar 2014 - 26 Apr 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Dipe
Vietnam
+$37 946.10 +3 694.61 %
Giải nhì Dimuthu
Sri Lanka
+$33 251.19 +3 225.12 %
Giải ba account1983
Egypt
+$30 796.56 +2 979.66 %
Vị trí cuối cùng aryo_penangsang
Indonesia
-$1 417.04 -241.70 %

VÒNG 24

ĐĂNG KÝ
3 Feb 2014 - 3 Mar 2014 (EET)
Thời gian
3 Mar 2014 - 29 Mar 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất rock8040
India
+$25 559.04 +2 455.90 %
Giải nhì baladewa
Indonesia
+$15 790.48 +1 479.05 %
Giải ba igoabe
Indonesia
+$9 687.78 +868.78 %
Vị trí cuối cùng handrian
Indonesia
-$935.83 -193.58 %

VÒNG 23

ĐĂNG KÝ
6 Jan 2014 - 3 Feb 2014 (EET)
Thời gian
3 Feb 2014 - 1 Mar 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Kim_Dung_Forex
Vietnam
+$145 759.45 +14 475.95 %
Giải nhì blitzfx
Indonesia
+$53 527.40 +5 252.74 %
Giải ba dienkfx
Indonesia
+$40 677.52 +3 967.75 %
Vị trí cuối cùng messiFX
Malaysia
-$2 756.00 -375.60 %

VÒNG 22

ĐĂNG KÝ
25 Nov 2013 - 6 Jan 2014 (EET)
Thời gian
6 Jan 2014 - 1 Feb 2014 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất sioux
Indonesia
+$123 330.50 +12 233.05 %
Giải nhì wontuno
Indonesia
+$58 783.41 +5 778.34 %
Giải ba basilio
Ukraine
+$56 848.45 +5 584.85 %
Vị trí cuối cùng Babeh
Indonesia
-$5 666.89 -666.69 %

VÒNG 21

ĐĂNG KÝ
28 Oct 2013 - 25 Nov 2013 (EET)
Thời gian
25 Nov 2013 - 21 Dec 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất james
Bangladesh
+$122 062.95 +12 106.30 %
Giải nhì momoflex
Egypt
+$34 103.40 +3 310.34 %
Giải ba nelofa
Malaysia
+$25 808.00 +2 480.80 %
Vị trí cuối cùng wanshida
China
-$1 145.56 -214.56 %

VÒNG 20

ĐĂNG KÝ
30 Sep 2013 - 28 Oct 2013 (EET)
Thời gian
28 Oct 2013 - 23 Nov 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Fiyta
Indonesia
+$136 391.28 +13 539.13 %
Giải nhì nehag
Pakistan
+$52 647.11 +5 164.71 %
Giải ba goodgravity
Nigeria
+$29 649.43 +2 864.94 %
Vị trí cuối cùng ontimepass
Bangladesh
-$2 425.50 -342.55 %

VÒNG 19

ĐĂNG KÝ
2 Sep 2013 - 30 Sep 2013 (EET)
Thời gian
30 Sep 2013 - 26 Oct 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất gioteen
Hungary
+$71 542.53 +7 054.25 %
Giải nhì mtcipoy
Indonesia
+$68 150.51 +6 715.05 %
Giải ba macztech
Indonesia
+$35 396.03 +3 439.60 %
Vị trí cuối cùng jayatrade
Indonesia
-$3 291.00 -429.10 %

VÒNG 18

ĐĂNG KÝ
29 Jul 2013 - 2 Sep 2013 (EET)
Thời gian
2 Sep 2013 - 28 Sep 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Newbeman
Indonesia
+$130 817.19 +12 981.72 %
Giải nhì Makmun
Indonesia
+$38 120.80 +3 712.08 %
Giải ba Mus75dhl
Brunei
+$35 782.51 +3 478.25 %
Vị trí cuối cùng falys
Indonesia
-$18 676.09 -1 967.61 %

VÒNG 17

ĐĂNG KÝ
1 Jul 2013 - 29 Jul 2013 (EET)
Thời gian
29 Jul 2013 - 24 Aug 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kissshore
India
+$88 531.05 +8 753.11 %
Giải nhì tanadmi
Indonesia
+$61 598.37 +6 059.84 %
Giải ba indigo74
Uzbekistan
+$22 705.71 +2 170.57 %
Vị trí cuối cùng nyarura
South Korea
-$14 291.25 -1 529.13 %

VÒNG 16

ĐĂNG KÝ
3 Jun 2013 - 1 Jul 2013 (EET)
Thời gian
1 Jul 2013 - 27 Jul 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất sahma
Indonesia
+$184 228.76 +18 322.88 %
Giải nhì purwa
Indonesia
+$24 553.30 +2 355.33 %
Giải ba nubitor
Indonesia
+$10 817.01 +981.70 %
Vị trí cuối cùng hanafibatam
Indonesia
-$2 470.00 -347.00 %

VÒNG 15

ĐĂNG KÝ
29 Apr 2013 - 3 Jun 2013 (EET)
Thời gian
3 Jun 2013 - 29 Jun 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Immanuel
Indonesia
+$213 223.10 +21 222.31 %
Giải nhì lcls520
China
+$21 299.42 +2 029.94 %
Giải ba Fern
Russia
+$16 904.00 +1 590.40 %
Vị trí cuối cùng rinkulath
India
-$805.28 -180.53 %

VÒNG 14

ĐĂNG KÝ
1 Apr 2013 - 29 Apr 2013 (EET)
Thời gian
29 Apr 2013 - 25 May 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất abrabenz
Indonesia
+$197 839.00 +19 683.90 %
Giải nhì comillaocta
Bangladesh
+$41 054.98 +4 005.50 %
Giải ba ammar123
Yemen
+$21 510.38 +2 051.04 %
Vị trí cuối cùng cutaminahfx
Indonesia
-$3 021.25 -402.13 %

VÒNG 12

ĐĂNG KÝ
4 Mar 2013 - 1 Apr 2013 (EET)
Thời gian
1 Apr 2013 - 27 Apr 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất Rusdian33
Indonesia
+$16 428.91 +1 542.89 %
Giải nhì plimanan
Indonesia
+$12 351.25 +1 135.13 %
Giải ba nathan2012
Indonesia
+$10 638.50 +963.85 %
Vị trí cuối cùng NonStopPiping
Bangladesh
-$981.49 -198.15 %

VÒNG 11

ĐĂNG KÝ
4 Feb 2013 - 4 Mar 2013 (EET)
Thời gian
4 Mar 2013 - 30 Mar 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất 123fx
Greece
+$26 390.30 +2 539.03 %
Giải nhì sham88
Malaysia
+$23 102.25 +2 210.23 %
Giải ba evidence
Russia
+$9 995.07 +899.51 %
Vị trí cuối cùng Insect
Russia
-$50 671.00 -5 167.10 %

VÒNG 10

ĐĂNG KÝ
19 Jan 2013 - 4 Feb 2013 (EET)
Thời gian
4 Feb 2013 - 2 Mar 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất kukul3
Ukraine
+$206 976.60 +20 597.66 %
Giải nhì Ivopen
Bulgaria
+$15 975.00 +1 497.50 %
Giải ba Luffy
Malaysia
+$12 303.60 +1 130.36 %
Vị trí cuối cùng lili
Bulgaria
-$6 925.00 -792.50 %

VÒNG 9

ĐĂNG KÝ
26 Nov 2012 - 7 Jan 2013 (EET)
Thời gian
7 Jan 2013 - 2 Feb 2013 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất AjiedFx
Malaysia
+$51 006.20 +5 000.62 %
Giải nhì abdawiza
Indonesia
+$21 190.09 +2 019.01 %
Giải ba TemburongFX
Brunei
+$12 051.39 +1 105.14 %
Vị trí cuối cùng wofale
China
-$1 769.50 -276.95 %

VÒNG 8

ĐĂNG KÝ
29 Oct 2012 - 26 Nov 2012 (EET)
Thời gian
26 Nov 2012 - 22 Dec 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất KianSantang
Indonesia
+$38 473.48 +3 747.35 %
Giải nhì lakaryans
Sri Lanka
+$17 691.82 +1 669.18 %
Giải ba xiaozhu
China
+$9 139.00 +813.90 %
Vị trí cuối cùng forex72012
Vietnam
-$1 138.86 -213.89 %

VÒNG 7

ĐĂNG KÝ
1 Oct 2012 - 29 Oct 2012 (EET)
Thời gian
29 Oct 2012 - 24 Nov 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất januarta
Indonesia
+$54 558.76 +5 355.88 %
Giải nhì blackherry
Indonesia
+$18 707.00 +1 770.70 %
Giải ba sersert
Ukraine
+$8 115.40 +711.54 %
Vị trí cuối cùng jetlee
Vietnam
-$3 527.80 -452.78 %

VÒNG 6

ĐĂNG KÝ
3 Sep 2012 - 1 Oct 2012 (EET)
Thời gian
1 Oct 2012 - 27 Oct 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất fian182
Indonesia
+$34 005.89 +3 300.59 %
Giải nhì rh3yna
Indonesia
+$22 602.28 +2 160.23 %
Giải ba hadytnata
Indonesia
+$15 557.07 +1 455.71 %
Vị trí cuối cùng baoma
Serbia
-$466.65 -146.67 %

VÒNG 5

ĐĂNG KÝ
30 Jul 2012 - 3 Sep 2012 (EET)
Thời gian
3 Sep 2012 - 29 Sep 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất raharjopra
Indonesia
+$26 317.92 +2 531.79 %
Giải nhì fernan
Belarus
+$9 467.00 +846.70 %
Giải ba thawvicx
Indonesia
+$5 914.34 +491.43 %
Vị trí cuối cùng DDHRISTO
Bulgaria
-$755.87 -175.59 %

VÒNG 4

ĐĂNG KÝ
2 Jul 2012 - 30 Jul 2012 (EET)
Thời gian
30 Jul 2012 - 25 Aug 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất fatema-khaled
Bangladesh
+$19 187.80 +1 818.78 %
Giải nhì trtienhoang
Vietnam
+$11 760.35 +1 076.04 %
Giải ba jewel53935
Bangladesh
+$7 368.20 +636.82 %
Vị trí cuối cùng omrdoo
Oman
-$31.30 -103.13 %

VÒNG 3

ĐĂNG KÝ
4 Jun 2012 - 2 Jul 2012 (EET)
Thời gian
2 Jul 2012 - 28 Jul 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất ranu
Bangladesh
+$652 632.90 +65 163.29 %
Giải nhì MANIAC
Indonesia
+$8 328.80 +732.88 %
Giải ba danmixa
Russia
+$3 016.69 +201.67 %
Vị trí cuối cùng on4y
Indonesia
-$333.00 -133.30 %

VÒNG 2

ĐĂNG KÝ
30 Apr 2012 - 4 Jun 2012 (EET)
Thời gian
4 Jun 2012 - 30 Jun 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất shaheen
Bangladesh
+$79 204.71 +7 820.47 %
Giải nhì ilsor1959
Malaysia
+$12 070.74 +1 107.07 %
Giải ba Sani
Kazakhstan
+$7 443.90 +644.39 %
Vị trí cuối cùng Selim
Bangladesh
-$7 723.50 -872.35 %

VÒNG 1

ĐĂNG KÝ
27 Mar 2012 - 30 Apr 2012 (EET)
Thời gian
30 Apr 2012 - 26 May 2012 (EET)
Xem kết quả vòng
Người chiến thắng Quốc gia Vốn sở hữu Lãi
Giải nhất foton
Germany
+$15 131.50 +1 413.15 %
Giải nhì fxperia
Indonesia
+$8 715.33 +771.53 %
Giải ba Ato
Indonesia
+$5 482.80 +448.28 %
Vị trí cuối cùng musicana
Canada
-$3 419.32 -441.93 %
Start livechat