OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

CHAMPION
MT4 DEMO CONTEST

CHAMPION MT4 DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
  • 7 Jan 2019
     
Tham gia vòng tiếp theo!
812 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
82
Thí sinh
2866
Hoạt động
2290
Kết thúc vào
29 Dec

Người đang dẫn đầu

Xếp hạng Người dự thi Giao dịch Pip Tài sản Thu nhập
1
1
ayiez800
Malaysia
793 26 880.20 $107 357.88
+10 635.79 %
2
DOMINGO
Kenya
62 2 361.40 $54 834.82
+5 383.48 %
3
Teamdiel
Malaysia
47 1 575.10 $40 290.61
+3 929.06 %
4
6
28 675.50 $26 876.79
+2 587.68 %
5
AGOUVIC
Morocco
37 704.30 $21 113.41
+2 011.34 %
6
SHIFTfN
Indonesia
23 632.10 $21 002.04
+2 000.20 %
7
Mugen
Indonesia
41 996.00 $16 633.10
+1 563.31 %
8
9
sujarni
Indonesia
16 351.20 $14 211.07
+1 321.11 %
9
Katana69
Malaysia
42 840.30 $12 599.95
+1 160.00 %
10
5
Raaa
Indonesia
10 477.80 $11 612.21
+1 061.22 %

Thay đổi xếp hạng hàng đầu

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
Suliana
Indonesia
798 (24)
MKtrader
Indonesia
473 (16)
mrizkyku
Indonesia
457 (27)
Sumiati
Indonesia
429 (21)
Destroy
Indonesia
28 (213)
Lexy
Indonesia
24 (47)
budishung
Indonesia
15 (30)

Nạp

Acespades position changed from 1449 to 1448
JAFOR90 position changed from 1448 to 1447
baim position changed from 1447 to 1446
HHH333 position changed from 1446 to 1445
trader1234 position changed from 1445 to 1444
Sinchankeke position changed from 1444 to 1443
khaleq position changed from 1443 to 1442
cakqus position changed from 1442 to 1441
jamaluddinforex1 position changed from 1441 to 1440
MustIpuL and Nenis have switched their ranking positions. MustIpuL is now up to position 1234. Nenis retreated to position 1235.
AnitaAzr and AndokoFX have switched their ranking positions. AnitaAzr is now up to position 1137. AndokoFX retreated to position 1138.
yusrizamie and Monarch have switched their ranking positions. yusrizamie is now up to position 1134. Monarch retreated to position 1135.
miwon position changed from 1121 to 1120
amatjaya86 position changed from 1120 to 1119
monoXteam position changed from 1119 to 1118
md12 position changed from 1118 to 1117
YUSLAN position changed from 1113 to 1112
Nurhaya position changed from 1112 to 1111
SeaDanze position changed from 1111 to 1110
Fayyaz555 position changed from 1110 to 1109
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến