OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

CHAMPION
MT4 DEMO CONTEST

CHAMPION MT4 DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
  • 4 Mar 2019
     
Tham gia vòng tiếp theo!
1493 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
84
Thí sinh
3453
Hoạt động
2711
Kết thúc vào
2 Mar

Người đang dẫn đầu

Xếp hạng Người dự thi Giao dịch Pip Tài sản Thu nhập
1
alcidahu
Indonesia
107 2 492.40 $108 339.55
+10 733.96 %
2
astr777
Uzbekistan
5 251.70 $81 414.30
+8 041.43 %
3
Mbahgundul
Indonesia
41 1 186.30 $39 505.98
+3 850.60 %
4
SulakLar
Indonesia
66 1 401.40 $32 072.38
+3 107.24 %
5
KESpon
Indonesia
31 680.60 $27 200.24
+2 620.02 %
6
Novisa
Indonesia
23 691.10 $18 900.33
+1 790.03 %
7
17 371.00 $13 753.08
+1 275.31 %
8
minus
Indonesia
11 94.40 $13 543.00
+1 254.30 %
9
SuksesJaya
Indonesia
24 518.10 $11 614.63
+1 061.46 %
10
dyuk77
Uzbekistan
4 163.40 $11 370.83
+1 037.08 %

Thay đổi xếp hạng hàng đầu

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
iau
Indonesia
27 (62)
hsfdewan
Pakistan
29 (48)
Dhekaryo
Indonesia
38 (20)
wandyrifaldi
Indonesia
18 (28)
wawan91
Indonesia
12 (21)
Ujung_Pandang
Indonesia
15 (24)
SuksesJaya
Indonesia
9 (13)

Nạp

Gesthapu and joy1234 have switched their ranking positions. Gesthapu is now up to position 1771. joy1234 retreated to position 1772.
Danny10 position changed from 1756 to 1755
SumintenEdan position changed from 1755 to 1754
ARIANdana position changed from 1754 to 1753
Pundi position changed from 1753 to 1752
ZeraH and Rahmat80 have switched their ranking positions. ZeraH is now up to position 1708. Rahmat80 retreated to position 1709.
khirjr position changed from 1684 to 1683
colokJitu position changed from 1683 to 1682
Wtoink and putrihan have switched their ranking positions. Wtoink is now up to position 1634. putrihan retreated to position 1635.
PANDUFOREX position changed from 1484 to 1483
Alvaro20 position changed from 1483 to 1482
ugu position changed from 1482 to 1481
Syavia position changed from 1481 to 1480
Yanespero position changed from 1480 to 1479
Usrok position changed from 1479 to 1478
Mys3guy position changed from 1385 to 1384
BadakGentong position changed from 1384 to 1383
nat position changed from 1383 to 1382
Sahibjee position changed from 1382 to 1381
fanata28 position changed from 1381 to 1380
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến