OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

CHAMPION
MT4 DEMO CONTEST

CHAMPION MT4 DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
  • 1 Jul 2019
     
Tham gia vòng tiếp theo!
2350 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
88
Thí sinh
3430
Hoạt động
2341
Kết thúc vào
29 Jun

Người đang dẫn đầu

Xếp hạng Người dự thi Giao dịch Pip Tài sản Thu nhập
1
Shogun
Indonesia
48 1 731.80 $76 442.47
+7 544.25 %
2
T4sr1na
Indonesia
37 1 193.50 $58 892.70
+5 789.27 %
3
-1
tyty
Burundi
79 3 222.00 $58 224.15
+5 722.42 %
4
4
hittu
India
47 1 167.70 $26 183.45
+2 518.35 %
5
khantahir
Pakistan
8 266.50 $22 028.18
+2 102.82 %
6
azzebn
Pakistan
8 230.50 $20 207.00
+1 920.70 %
7
Millenia3
Indonesia
35 858.90 $17 051.80
+1 605.18 %
8
zainal2512
Indonesia
1 -2.90 $13 514.00
+1 251.40 %
9
Rien
Indonesia
75 427.10 $10 537.15
+953.72 %
10
stas82
Uzbekistan
3 -31.50 $9 533.00
+853.30 %

Thay đổi xếp hạng hàng đầu

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
Kulmi212
Indonesia
15 (4)
Damon2019
Netherlands
28 (17)
hittu
India
4 (8)
giovelef
United Kingdom
26 (22)
FxMster
Malaysia
12 (14)
Ataloket
Indonesia
23 (25)
tyty
Burundi
3 (2)

Nạp

Xitrade and Rafthomi have switched their ranking positions. Xitrade is now up to position 1569. Rafthomi retreated to position 1570.
Moon89789 and Lakhi have switched their ranking positions. Moon89789 is now up to position 1513. Lakhi retreated to position 1514.
efriza and boonsiang have switched their ranking positions. efriza is now up to position 1507. boonsiang retreated to position 1508.
Razabhai and i3uos have switched their ranking positions. Razabhai is now up to position 1422. i3uos retreated to position 1423.
ak3132 and rudchan have switched their ranking positions. ak3132 is now up to position 1271. rudchan retreated to position 1272.
X-zibit position changed from 1213 to 1212
ShadowRipper position changed from 1212 to 1211
GreenLawu position changed from 1211 to 1210
MbahManio position changed from 1210 to 1209
topan11 position changed from 1209 to 1208
Corneliu position changed from 832 to 831
Wedang_Kopi and sanaplus have switched their ranking positions. Wedang_Kopi is now up to position 729. sanaplus retreated to position 730.
Omi108 and TaniStudent001 have switched their ranking positions. Omi108 is now up to position 656. TaniStudent001 retreated to position 657.
Tukiyem position changed from 645 to 644
BadakGentong position changed from 644 to 643
Alamin_76 and Ira_Wibowo have switched their ranking positions. Alamin_76 is now up to position 491. Ira_Wibowo retreated to position 492.
kamatchou18 and Ahmu have switched their ranking positions. kamatchou18 is now up to position 360. Ahmu retreated to position 361.
titumir and knightrader have switched their ranking positions. titumir is now up to position 352. knightrader retreated to position 353.
GUSTIIMAM position changed from 271 to 270
JinggoYus and Nine7 have switched their ranking positions. JinggoYus is now up to position 237. Nine7 retreated to position 238.
Start livechat