OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

CHAMPION
MT4 DEMO CONTEST

CHAMPION MT4 DEMO CONTEST
Vòng tiếp theo bắt đầu:
 • 16 Mar 2020
   
Tham gia vòng tiếp theo!
2552 nhà giao dịch đã đăng ký
 • Tên cuộc thi là OctaFX Champion(Nhà vô địch OctaFX), sau đây gọi là Cuộc thi.
 • Cuộc thi được tổ chức và điều hành bởi Octa Markets Incorporated, sau đây gọi là Công ty.
 • Thời gian diễn ra Cuộc thi là 1 tháng, từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.
 • Đăng ký Cuộc thi được công bố trước khi bắt đầu. Trong thời gian đăng ký, bất cứ ai cũng có thể đăng ký Cuộc thi.
 • Giải thưởng Cuộc thi:
  • Giải nhất nhận 500 USD
  • Giải nhì nhận 300 USD
  • Giải ba nhận 100 USD
  • Người thắng giải 4 được thưởng 60 USD
  • Người thắng giải 5 được thưởng 40 USD
 • Chỉ những người có độ tuổi hợp lệ mới có thể tham gia Cuộc thi.
 • Mỗi người tham gia phải đăng ký một tài khoản demo mới cho mỗi vòng của Cuộc thi.
 • Mỗi người tham gia đồng ý cung cấp dữ liệu thật trong thời gian đăng ký. Việc cung cấp dữ liệu giả có thể khiến bạn mất tư cách tham gia Cuộc thi.
 • MỌI TRƯỜNG HỢP khớp IP đều bị mất tư cách tham gia.
 • Mọi hành vi giao dịch chứng khoán hoặc mọi hành vi lạm dụng khác đối với việc định giá và/hoặc báo giá sẽ bị mất tư cách tham gia Cuộc thi.
 • Công ty có quyền từ chối hoặc hủy tư cách bất cứ người tham gia nào mà không cần giải thích lý do. Lý do hủy tư cách có thể bao gồm việc mở các lệnh ngược khối lượng lớn với cùng cặp tiền tệ trong các tài khoản giao dịch khác nhau xấp xỉ cùng lúc, cũng như việc lợi dụng những hoạt động không thành công trong quy trình báo giá để đạt được lợi nhuận đảm bảo hoặc bất cứ hành vi gian lận nào khác.
 • Mỗi tài khoản cuộc thi đều có cùng các điều kiện giao dịch, đó là:
  • Loại tài khoản - tương tự với tài khoản OctaFX Micro
  • Công cụ giao dịch - tương tự với tài khoản OctaFX Micro
  • Tiền ký gửi ban đầu - 1.000 USD
  • Đòn bẩy: 1:500
  • Khối lượng tối thiểu - 0.01 lot, không giới hạn khối lượng tối đa
 • Mọi kỹ thuật giao dịch hoặc EA đều được cho phép.
 • Mọi thống kê của cuộc thi hiện tại đều có trên trang web của OctaFX.
 • Vào ngày cuộc thi kết thúc, mọi lệnh mở đều sẽ được tự động đóng ở mức giá thị trường hiện tại.
 • Người tham gia có số dư cao nhất sẽ thắng cuộc thi.
 • Người thắng cuộc đồng ý công bố tên của họ trên phương tiện truyền thông xã hội.
 • Người chiến thắng phải trả lời tất cả những câu hỏi phỏng vấn được đăng trên trang web của OctaFX
 • Người thắng giải phải nhận thưởng trong vòng một tháng sau khi kết thúc vòng thi. Nếu không, OctaFX có quyền từ chối trao giải.
 • Mỗi người tham gia đồng ý một số dữ liệu đăng ký của họ (bao gồm nhưng không giới hạn đến quốc gia cư trú) sẽ được công bố tại www.octafx.com.
 • Giải thưởng được trả vào Ví của khách hàng và có thể được rút ra.
 • Trong trường hợp có 2 người thắng cuộc trở lên có cùng số dư vào cuối cuộc thi, họ sẽ chia đều giải thưởng.
 • Công ty có quyền công bố mọi giải thưởng đã trao là không hợp lệ và hủy giá trị giải thưởng khi có bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy hành vi gian lận.
Start livechat