OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Mar 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
55007 nhà giao dịch đã đăng ký

VÒNG 4

Thời gian
1 Jan 2019 - 1 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận hairigraphic
Malaysia
+4 821.18 %
Yếu tố lợi nhuận kartika77
Indonesia
Khối lượng đã giao dịch Ris0102
Indonesia
Giao dịch hơn 39442% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 3

Thời gian
1 Dec 2018 - 1 Jan 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận BurningCandle
Indonesia
+9 331.43 %
Yếu tố lợi nhuận Darkman
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch nomimalik
Pakistan
Giao dịch hơn 17997% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 2

Thời gian
1 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Giry
Indonesia
+1 742.83 %
Yếu tố lợi nhuận needhivetra123
India
Khối lượng đã giao dịch TaniStudent1
Pakistan
Giao dịch hơn 11888% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 1

Thời gian
1 Oct 2018 - 1 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận FiFaForex
Indonesia
+5 849.54 %
Yếu tố lợi nhuận Pinky777
Pakistan
Khối lượng đã giao dịch ShehzadMalik
Pakistan
Giao dịch hơn 8412% so với người tham gia cuộc thi trung bình
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến