OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Jan 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
25191 nhà giao dịch đã đăng ký

VÒNG 2

Thời gian
1 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lãi
Giry
Indonesia
+1 742.83 %
Yếu tố lợi nhuận needhivetra123
India
Khối lượng đã giao dịch TaniStudent1
Pakistan
Giao dịch hơn 11888% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 1

Thời gian
1 Oct 2018 - 1 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lãi
FiFaForex
Indonesia
+5 849.54 %
Yếu tố lợi nhuận Pinky777
Pakistan
Khối lượng đã giao dịch ShehzadMalik
Pakistan
Giao dịch hơn 8412% so với người tham gia cuộc thi trung bình
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến