OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

VÒNG 12

Thời gian
1 Sep 2019 - 1 Oct 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Darkman
Malaysia
+72 963.79 %
Yếu tố lợi nhuận FiFaForex
Indonesia
Khối lượng đã giao dịch Linhtinh85
Vietnam
Giao dịch hơn 21369% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 11

Thời gian
1 Aug 2019 - 1 Sep 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Darkman
Malaysia
+31 900.58 %
Yếu tố lợi nhuận hazrilmohdajil(19)
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch Phuruoi86
Vietnam
Giao dịch hơn 20290% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 10

Thời gian
1 Jul 2019 - 1 Aug 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận SweetDream
Indonesia
+40 097.90 %
Yếu tố lợi nhuận FiFaForex
Indonesia
Khối lượng đã giao dịch NgocNhieu
Vietnam
Giao dịch hơn 19974% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 9

Thời gian
1 Jun 2019 - 1 Jul 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Darkman
Malaysia
+8 328.46 %
Yếu tố lợi nhuận FiFaForex
Indonesia
Khối lượng đã giao dịch chinhkafx
Vietnam
Giao dịch hơn 29022% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 8

Thời gian
1 May 2019 - 1 Jun 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận BABYCHEN(2)
India
+18 960.60 %
Yếu tố lợi nhuận chinnawas
Thailand
Khối lượng đã giao dịch N8Furry
Pakistan
Giao dịch hơn 15065% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 7

Thời gian
1 Apr 2019 - 1 May 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận N8Furry
Pakistan
+8 831.66 %
Yếu tố lợi nhuận hazrilmohdajil(6)
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch khairi1993(3)
Malaysia
Giao dịch hơn 16915% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 6

Thời gian
1 Mar 2019 - 1 Apr 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Trumazz
India
+16 704.63 %
Yếu tố lợi nhuận Muhammad_Hafizul(495)
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch McRey
Indonesia
Giao dịch hơn 11413% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 5

Thời gian
1 Feb 2019 - 1 Mar 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận hazrilmohdajil(4)
Malaysia
+4 482.90 %
Yếu tố lợi nhuận FXVRS
India
Khối lượng đã giao dịch McRey
Indonesia
Giao dịch hơn 11743% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 4

Thời gian
1 Jan 2019 - 1 Feb 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận hairigraphic
Malaysia
+4 821.18 %
Yếu tố lợi nhuận kartika77
Indonesia
Khối lượng đã giao dịch Ris0102
Indonesia
Giao dịch hơn 39442% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 3

Thời gian
1 Dec 2018 - 1 Jan 2019 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận BurningCandle
Indonesia
+9 331.43 %
Yếu tố lợi nhuận Darkman
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch nomimalik
Pakistan
Giao dịch hơn 17997% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 2

Thời gian
1 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Giry
Indonesia
+1 742.83 %
Yếu tố lợi nhuận needhivetra123
India
Khối lượng đã giao dịch TaniStudent1
Pakistan
Giao dịch hơn 11888% so với người tham gia cuộc thi trung bình

VÒNG 1

Thời gian
1 Oct 2018 - 1 Nov 2018 (EET)
Xem kết quả vòng
danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận FiFaForex
Indonesia
+5 849.54 %
Yếu tố lợi nhuận Pinky777
Pakistan
Khối lượng đã giao dịch ShehzadMalik
Pakistan
Giao dịch hơn 8412% so với người tham gia cuộc thi trung bình
Start livechat