OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
786ayan201(8)
Pakistan
Xếp hạng chung
755

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 7
  Xếp hạng theo Lãi
 • 1181
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 13
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 0.7
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 1.56
  173
  Lợi nhuận
  111
  Thua lỗ
 • 0.79
  125
  Mua
  159
  Bán
  • EURUSD
   280
  • EURUSD.zero
   4
 • + 1155.22%
  Gain
Lãi
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
284
Các giao dịch thành công
173 (61%)
Các giao dịch đang lỗ
111 (39%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
284
Tổng pip
-382.4
Tỷ lệ Mua/Bán
125 (44%) / 159 (56%)
Bình quân thành công
5.8 pips
Bình quân lỗ
-12.5 pips
Bình quân kết quả giao dịch
-1.3 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
0h 49m 29s
Lời cao nhất (pip)
16.7
Lỗ cao nhất (pip)
-53.5
Start livechat