OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   BurningCandle
   Indonesia
   Xếp hạng chung
   7
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 5
    Xếp hạng theo Lãi
   • 629
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 336
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 3.97
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 1.7
    63
    Lợi nhuận
    37
    Thua lỗ
   • 1.12
    57
    Mua
    51
    Bán
    • EURUSD
     76
    • GBPUSD
     16
    • USDCAD
     5
    • Other
     11
   • + 60280.63%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   108
   Các giao dịch thành công
   63 (63%)
   Các giao dịch đang lỗ
   37 (37%)
   Các giao dịch đang mở
   2
   Các giao dịch đã đóng
   106
   Tổng pip
   1250.7
   Tỷ lệ Mua/Bán
   57 (53%) / 51 (47%)
   Bình quân thành công
   28.6 pips
   Bình quân lỗ
   -11.3 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   11.6 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   21h 35m 37s
   Lời cao nhất (pip)
   112.8
   Lỗ cao nhất (pip)
   -110
   Start livechat