OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
BurningCandle
Indonesia
Xếp hạng chung
10

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 7
  Xếp hạng theo Lãi
 • 788
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 541
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 3.96
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 1.49
  64
  Lợi nhuận
  43
  Thua lỗ
 • 1.17
  62
  Mua
  53
  Bán
  • EURUSD
   83
  • GBPUSD
   16
  • USDCAD
   5
  • Other
   11
 • + 60280.53%
  Gain
Lợi nhuận
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
115
Các giao dịch thành công
64 (60%)
Các giao dịch đang lỗ
43 (40%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
115
Tổng pip
1311.1
Tỷ lệ Mua/Bán
62 (54%) / 53 (46%)
Bình quân thành công
31.0 pips
Bình quân lỗ
-13.2 pips
Bình quân kết quả giao dịch
11.4 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
21h 00m 16s
Lời cao nhất (pip)
187.2
Lỗ cao nhất (pip)
-146.4
Start livechat