OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   FXVRS
   India
   Xếp hạng chung
   62
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 2
    Xếp hạng theo Lãi
   • 1
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 240
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • Nhân tố Lợi nhuận
   • 28
    Lợi nhuận
    0
    Thua lỗ
   • 0.65
    11
    Mua
    17
    Bán
    • USDCAD
     10
    • GBPUSD
     5
    • EURUSD
     4
    • Other
     9
   • + 4341.16%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   28
   Các giao dịch thành công
   28 (100%)
   Các giao dịch đang lỗ
   0 (0%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   28
   Tổng pip
   744.75
   Tỷ lệ Mua/Bán
   11 (39%) / 17 (61%)
   Bình quân thành công
   26.6 pips
   Bình quân lỗ
   0.0 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   26.6 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   1h 39m 27s
   Lời cao nhất (pip)
   86.5
   Lỗ cao nhất (pip)
   -
   Start livechat