OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
FiFaForex
Indonesia
Xếp hạng chung
1

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
  • 1
    Xếp hạng theo Lãi
  • 74
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
  • 55
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
  • 3.49
    Nhân tố Lợi nhuận
  • 3.32
    63
    Lợi nhuận
    19
    Thua lỗ
  • 0.79
    37
    Mua
    47
    Bán
    • GBPUSD
      35
    • EURUSD
      28
    • USDCAD
      21
  • + 5849.54%
    Gain
Lợi nhuận
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
84
Các giao dịch thành công
63 (77%)
Các giao dịch đang lỗ
19 (23%)
Các giao dịch đang mở
2
Các giao dịch đã đóng
82
Tổng pip
1519.6
Tỷ lệ Mua/Bán
37 (44%) / 47 (56%)
Bình quân thành công
31.2 pips
Bình quân lỗ
-21.1 pips
Bình quân kết quả giao dịch
18.1 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
12h 17m 26s
Lời cao nhất (pip)
105
Lỗ cao nhất (pip)
-66.9
Start livechat