OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   FiFaForex
   Indonesia
   Xếp hạng chung
   2
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 4
    Xếp hạng theo Lãi
   • 415
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 121
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 9.68
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 5.95
    363
    Lợi nhuận
    61
    Thua lỗ
   • 0.8
    189
    Mua
    235
    Bán
    • EURUSD
     164
    • GBPUSD
     128
    • USDCAD
     30
    • Other
     102
   • + 62628.46%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   424
   Các giao dịch thành công
   363 (86%)
   Các giao dịch đang lỗ
   61 (14%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   424
   Tổng pip
   8450.2
   Tỷ lệ Mua/Bán
   189 (45%) / 235 (55%)
   Bình quân thành công
   28.4 pips
   Bình quân lỗ
   -30.6 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   19.9 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   19h 56m 20s
   Lời cao nhất (pip)
   282
   Lỗ cao nhất (pip)
   -164.1
   Start livechat