OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Giry
   Indonesia
   Xếp hạng chung
   20082
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 1
    Xếp hạng theo Lãi
   • 418
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 186
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 1.22
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 2.1
    995
    Lợi nhuận
    473
    Thua lỗ
   • 0.69
    598
    Mua
    870
    Bán
    • GBPJPY
     1417
    • GBPUSD
     51
   • + 1742.83%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   1468
   Các giao dịch thành công
   995 (68%)
   Các giao dịch đang lỗ
   473 (32%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   1468
   Tổng pip
   2381.45
   Tỷ lệ Mua/Bán
   598 (41%) / 870 (59%)
   Bình quân thành công
   17.3 pips
   Bình quân lỗ
   -31.4 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   1.6 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   4h 06m 40s
   Lời cao nhất (pip)
   97.7
   Lỗ cao nhất (pip)
   -69.9
   Start livechat