OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   LuongNgocHoa(3)
   Vietnam
   Xếp hạng chung
   8
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 386
    Xếp hạng theo Lãi
   • 375
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 271
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 13
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 6.95
    132
    Lợi nhuận
    19
    Thua lỗ
   • 0.88
    71
    Mua
    81
    Bán
    • GBPUSD.fix
     74
    • USDCHF.fix
     32
    • EURUSD.fix
     16
    • Other
     30
   • + 362.75%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   152
   Các giao dịch thành công
   132 (87%)
   Các giao dịch đang lỗ
   19 (13%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   152
   Tổng pip
   1728.09
   Tỷ lệ Mua/Bán
   71 (47%) / 81 (53%)
   Bình quân thành công
   14.1 pips
   Bình quân lỗ
   -6.5 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   11.4 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   0h 20m 09s
   Lời cao nhất (pip)
   129.9
   Lỗ cao nhất (pip)
   -32
   Start livechat