OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
McRey
Indonesia
Xếp hạng chung
10923

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 2463
  Xếp hạng theo Lãi
 • 4040
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 1
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 0.42
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 4.68
  1002
  Lợi nhuận
  214
  Thua lỗ
 • 0.53
  424
  Mua
  805
  Bán
  • EURJPY
   1229
 • -21.75%
  Gain
Lợi nhuận
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
1229
Các giao dịch thành công
1002 (82%)
Các giao dịch đang lỗ
214 (18%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
1229
Tổng pip
-4106.5
Tỷ lệ Mua/Bán
424 (34%) / 805 (66%)
Bình quân thành công
3.4 pips
Bình quân lỗ
-33.0 pips
Bình quân kết quả giao dịch
-3.3 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
8h 36m 30s
Lời cao nhất (pip)
31.9
Lỗ cao nhất (pip)
-247.3
Start livechat