OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   McRey
   Indonesia
   Xếp hạng chung
   7927
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 2463
    Xếp hạng theo Lãi
   • 4040
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 1
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 0.42
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 4.68
    1002
    Lợi nhuận
    214
    Thua lỗ
   • 0.53
    424
    Mua
    805
    Bán
    • EURJPY
     1229
   • -21.75%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   1229
   Các giao dịch thành công
   1002 (82%)
   Các giao dịch đang lỗ
   214 (18%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   1229
   Tổng pip
   -4106.5
   Tỷ lệ Mua/Bán
   424 (34%) / 805 (66%)
   Bình quân thành công
   3.4 pips
   Bình quân lỗ
   -33.0 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   -3.3 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   8h 36m 30s
   Lời cao nhất (pip)
   31.9
   Lỗ cao nhất (pip)
   -247.3
   Start livechat