OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
Ris0102
Indonesia
Xếp hạng chung
10711

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 3597
  Xếp hạng theo Lãi
 • 1574
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 1
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 0.7
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 2.66
  4980
  Lợi nhuận
  1872
  Thua lỗ
 • 1.17
  3697
  Mua
  3171
  Bán
  • EURUSD
   6868
 • -410.29%
  Gain
Lợi nhuận
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
6868
Các giao dịch thành công
4980 (73%)
Các giao dịch đang lỗ
1872 (27%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
6868
Tổng pip
-2777.86
Tỷ lệ Mua/Bán
3697 (54%) / 3171 (46%)
Bình quân thành công
4.2 pips
Bình quân lỗ
-12.5 pips
Bình quân kết quả giao dịch
-0.4 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
7h 44m 25s
Lời cao nhất (pip)
168
Lỗ cao nhất (pip)
-131.9
Start livechat