OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Ris0102
   Indonesia
   Xếp hạng chung
   7817
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 3597
    Xếp hạng theo Lãi
   • 1574
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 1
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 0.7
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 2.66
    4980
    Lợi nhuận
    1872
    Thua lỗ
   • 1.17
    3697
    Mua
    3171
    Bán
    • EURUSD
     6868
   • -410.29%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   6868
   Các giao dịch thành công
   4980 (73%)
   Các giao dịch đang lỗ
   1872 (27%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   6868
   Tổng pip
   -2777.86
   Tỷ lệ Mua/Bán
   3697 (54%) / 3171 (46%)
   Bình quân thành công
   4.2 pips
   Bình quân lỗ
   -12.5 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   -0.4 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   7h 44m 25s
   Lời cao nhất (pip)
   168
   Lỗ cao nhất (pip)
   -131.9
   Start livechat