OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   SweetDream
   Indonesia
   Xếp hạng chung
   1
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 3
    Xếp hạng theo Lãi
   • 473
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 51
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 7.12
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 4.11
    325
    Lợi nhuận
    79
    Thua lỗ
   • 1.51
    243
    Mua
    161
    Bán
    • EURUSD
     120
    • GBPUSD
     95
    • USDCAD
     61
    • Other
     128
   • + 69510.41%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   404
   Các giao dịch thành công
   325 (80%)
   Các giao dịch đang lỗ
   79 (20%)
   Các giao dịch đang mở
   6
   Các giao dịch đã đóng
   398
   Tổng pip
   7298.2
   Tỷ lệ Mua/Bán
   243 (60%) / 161 (40%)
   Bình quân thành công
   27.1 pips
   Bình quân lỗ
   -17.5 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   18.1 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   19h 06m 04s
   Lời cao nhất (pip)
   168.4
   Lỗ cao nhất (pip)
   -120.5
   Start livechat