OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   TaniStudent1
   Pakistan
   Xếp hạng chung
   7357
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 1757
    Xếp hạng theo Lãi
   • 743
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 1
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 0.75
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 0.78
    759
    Lợi nhuận
    975
    Thua lỗ
   • 1.03
    879
    Mua
    855
    Bán
    • EURUSD
     1660
    • USDJPY
     68
    • GBPUSD
     6
   • -1765.19%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   1734
   Các giao dịch thành công
   759 (44%)
   Các giao dịch đang lỗ
   975 (56%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   1734
   Tổng pip
   -2172.85
   Tỷ lệ Mua/Bán
   879 (51%) / 855 (49%)
   Bình quân thành công
   6.6 pips
   Bình quân lỗ
   -7.3 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   -1.3 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   0h 44m 35s
   Lời cao nhất (pip)
   53.5
   Lỗ cao nhất (pip)
   -56.3
   Start livechat