OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   Tomyam
   Malaysia
   Xếp hạng chung
   12237
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 20188
    Xếp hạng theo Lãi
   • 9753
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 5127
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 0.61
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 0.95
    133
    Lợi nhuận
    140
    Thua lỗ
   • 1.15
    146
    Mua
    127
    Bán
    • GBPUSD
     53
    • GBPJPY
     46
    • EURUSD
     23
    • Other
     151
   • -1140.13%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   273
   Các giao dịch thành công
   133 (49%)
   Các giao dịch đang lỗ
   140 (51%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   273
   Tổng pip
   -1072.5
   Tỷ lệ Mua/Bán
   146 (53%) / 127 (47%)
   Bình quân thành công
   13.9 pips
   Bình quân lỗ
   -20.8 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   -3.9 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   4h 32m 45s
   Lời cao nhất (pip)
   62.9
   Lỗ cao nhất (pip)
   -74.9
   Start livechat