OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
Trumazz
India
Xếp hạng chung
2

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 4
  Xếp hạng theo Lãi
 • 548
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 135
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 9.21
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 6.13
  411
  Lợi nhuận
  67
  Thua lỗ
 • 1.23
  264
  Mua
  215
  Bán
  • GBPUSD
   129
  • EURUSD
   118
  • USDJPY
   59
  • Other
   173
 • + 104548.28%
  Gain
Lợi nhuận
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
479
Các giao dịch thành công
411 (86%)
Các giao dịch đang lỗ
67 (14%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
479
Tổng pip
7545.9
Tỷ lệ Mua/Bán
264 (55%) / 215 (45%)
Bình quân thành công
21.2 pips
Bình quân lỗ
-17.4 pips
Bình quân kết quả giao dịch
15.8 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
11h 11m 31s
Lời cao nhất (pip)
167.3
Lỗ cao nhất (pip)
-91.3
Start livechat