OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   chinnawas
   Thailand
   Xếp hạng chung
   2455
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 190
    Xếp hạng theo Lãi
   • 1
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 3081
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • Nhân tố Lợi nhuận
   • 2
    Lợi nhuận
    0
    Thua lỗ
   • 0
    0
    Mua
    2
    Bán
    • USDCHF
     2
   • + 186.85%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   2
   Các giao dịch thành công
   2 (100%)
   Các giao dịch đang lỗ
   0 (0%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   2
   Tổng pip
   192.6
   Tỷ lệ Mua/Bán
   0 (0%) / 2 (100%)
   Bình quân thành công
   96.3 pips
   Bình quân lỗ
   0.0 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   96.3 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   9h 13m 26s
   Lời cao nhất (pip)
   185.1
   Lỗ cao nhất (pip)
   -
   Start livechat