OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   couger
   Malaysia
   Xếp hạng chung
   16
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 400
    Xếp hạng theo Lãi
   • 3
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 911
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • Nhân tố Lợi nhuận
   • 47
    Lợi nhuận
    0
    Thua lỗ
   • 0.21
    8
    Mua
    39
    Bán
    • GBPUSD
     24
    • USDJPY
     11
    • EURUSD
     6
    • Other
     6
   • + 348.76%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   47
   Các giao dịch thành công
   47 (100%)
   Các giao dịch đang lỗ
   0 (0%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   47
   Tổng pip
   194.5
   Tỷ lệ Mua/Bán
   8 (17%) / 39 (83%)
   Bình quân thành công
   4.1 pips
   Bình quân lỗ
   0.0 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   4.1 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   6h 00m 52s
   Lời cao nhất (pip)
   14.4
   Lỗ cao nhất (pip)
   -
   Start livechat