OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
cupin225
Malaysia
Xếp hạng chung
549

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 6
  Xếp hạng theo Lãi
 • 329
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 362
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 2
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 2.48
  407
  Lợi nhuận
  164
  Thua lỗ
 • 0.39
  160
  Mua
  411
  Bán
  • EURUSD
   159
  • GBPUSD
   121
  • USDJPY
   54
  • Other
   237
 • + 1170.93%
  Gain
Lãi
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
571
Các giao dịch thành công
407 (71%)
Các giao dịch đang lỗ
164 (29%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
571
Tổng pip
2315.5
Tỷ lệ Mua/Bán
160 (28%) / 411 (72%)
Bình quân thành công
14.9 pips
Bình quân lỗ
-22.9 pips
Bình quân kết quả giao dịch
4.1 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
5h 06m 37s
Lời cao nhất (pip)
54.5
Lỗ cao nhất (pip)
-104.4
Start livechat