OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   hairigraphic
   Malaysia
   Xếp hạng chung
   616
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 1
    Xếp hạng theo Lãi
   • 981
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 40
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 0.96
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 1.51
    426
    Lợi nhuận
    283
    Thua lỗ
   • 0.58
    260
    Mua
    452
    Bán
    • GBPJPY
     198
    • EURUSD
     108
    • USDJPY
     70
    • Other
     336
   • + 4821.18%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   712
   Các giao dịch thành công
   426 (60%)
   Các giao dịch đang lỗ
   283 (40%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   712
   Tổng pip
   -479.4
   Tỷ lệ Mua/Bán
   260 (37%) / 452 (63%)
   Bình quân thành công
   11.7 pips
   Bình quân lỗ
   -19.1 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   -0.7 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   1h 54m 39s
   Lời cao nhất (pip)
   67.1
   Lỗ cao nhất (pip)
   -167.7
   Start livechat