OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
nomimalik
Pakistan
Xếp hạng chung
9227

Thống kê
cá nhân

Supercharged 2 cuộc thi thật
 • 2663
  Xếp hạng theo Lãi
 • 969
  Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
 • 1
  Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
 • 0.8
  Nhân tố Lợi nhuận
 • 0.84
  1285
  Lợi nhuận
  1528
  Thua lỗ
 • 1.01
  1415
  Mua
  1398
  Bán
  • EURUSD
   2541
  • USDJPY
   261
  • GBPUSD
   5
  • Other
   6
 • -1375.18%
  Gain
Lãi
Xếp hạng
Ký hiệu
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch
2813
Các giao dịch thành công
1285 (46%)
Các giao dịch đang lỗ
1528 (54%)
Các giao dịch đang mở
0
Các giao dịch đã đóng
2813
Tổng pip
-3145.8
Tỷ lệ Mua/Bán
1415 (50%) / 1398 (50%)
Bình quân thành công
7.6 pips
Bình quân lỗ
-8.4 pips
Bình quân kết quả giao dịch
-1.1 pips
Bình quân thời lượng giao dịch
0h 51m 38s
Lời cao nhất (pip)
70
Lỗ cao nhất (pip)
-71.9
Start livechat