OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản
   q6trading
   Spain
   Xếp hạng chung
   14830
   Trở lại cuộc thi

   Thống kê
   cá nhân

   Supercharged 2 cuộc thi thật
   Trở lại cuộc thi
   • 11904
    Xếp hạng theo Lãi
   • 16620
    Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   • 10631
    Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   • 0.29
    Nhân tố Lợi nhuận
   • 3.13
    50
    Lợi nhuận
    16
    Thua lỗ
   • 0.94
    32
    Mua
    34
    Bán
    • GBPUSD
     51
    • EURUSD
     10
    • EURCHF
     5
   • -100%
    Gain
   Lãi
   Xếp hạng
   Ký hiệu
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này
   Không có sẵn dữ liệu cho chế độ xem này

   Tổng số giao dịch

   Tổng số giao dịch
   66
   Các giao dịch thành công
   50 (76%)
   Các giao dịch đang lỗ
   16 (24%)
   Các giao dịch đang mở
   0
   Các giao dịch đã đóng
   66
   Tổng pip
   -475.3
   Tỷ lệ Mua/Bán
   32 (48%) / 34 (52%)
   Bình quân thành công
   4.1 pips
   Bình quân lỗ
   -42.5 pips
   Bình quân kết quả giao dịch
   -7.2 pips
   Bình quân thời lượng giao dịch
   9h 00m 40s
   Lời cao nhất (pip)
   8.6
   Lỗ cao nhất (pip)
   -158.9
   Start livechat