OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Jan 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
24436 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
3
Vòng thi sẽ kết thúc sau
18 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
1971
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu vòng

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
Mashraf(3)
Malaysia
1
 
+3 432.05 %
 
167
 
5.8198
 
481
Tomyam
Malaysia
2
 
+3 013.74 %
 
313
 
2.5206
 
66
Giry
Indonesia
3
 
+2 098.84 %
 
432
 
1.7664
 
188
annu(2)
India
4
 
+1 639.50 %
 
97
 
15.3945
 
146
ARWibowo(11)
Indonesia
5
 
+1 359.82 %
 
80
 
31.9517
 
700
cupin225
Malaysia
6
 
+1 211.99 %
 
341
 
2.2987
 
206
zowano
Malaysia
7
 
+1 142.01 %
 
176
 
5.5718
 
277
olush1
Nigeria
8
 
+1 105.87 %
 
400
 
1.8926
 
151
9
 
+834.46 %
 
376
 
2.0663
 
314
Drg
Indonesia
10
 
+771.08 %
 
331
 
2.3726
 
269

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
SadikDt
India
20 (1283)
zgunawan
Indonesia
21 (1243)
Berger
Malaysia
11 (1210)
m_azizi(2)
Malaysia
3 (1171)
11 (1085)
Ence
Indonesia
10 (1054)
19 (995)
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến