OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Jun 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
110187 tài khoản đã đăng ký
Vòng hiện tại
8
Vòng thi sẽ kết thúc sau
7 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
7146
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu vòng

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
+18 668.72 %
185
447.5963
119
aloooal(2)
Malaysia
2
+10 480.40 %
892
1.7237
334
3
+3 885.91 %
637
2.5527
5
SirMaha
Malaysia
4
+2 554.74 %
1344
1.134
14
Darkman
Malaysia
5
+2 044.05 %
1
808
Yeezaq
Malaysia
6
+1 879.12 %
1214
1.2504
962
Saffuan
Malaysia
7
+1 849.67 %
1157
1.3128
3599
Reza199(3)
Indonesia
8
+1 809.06 %
1710
0.9386
474
Trumazz
India
9
+1 746.65 %
531
3.1956
389
Zahir987(2)
Pakistan
10
+1 410.52 %
183
530.7384
1749

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
N8Furry
Pakistan
0 (34)
0 (25)
0 (20)
0 (10)
0 (30)
MAK24
Kuwait
0 (15)
Kerto289(7)
Indonesia
0 (27)
Start livechat