OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Sep 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
184260 tài khoản đã đăng ký
Vòng hiện tại
11
Vòng thi sẽ kết thúc sau
12 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
7541
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu vòng

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
Darkman
Malaysia
1
+10 959.73 %
334
2
12.0165
432
-1
SweetDream
Indonesia
2
+10 754.10 %
200
-2
425.903
255
-1
3
+7 576.03 %
295
-2
17.261
198
MREDZUAN(2)
Malaysia
4
+6 531.52 %
1499
-7
1.2825
455
-3
Trumazz
India
5
+6 518.45 %
251
-6
44.4107
242
jamali333
Pakistan
6
+5 376.85 %
3604
-5
0.6041
1844
-2
7
+2 656.40 %
256
3
37.5942
206
8
+2 436.42 %
2513
15
0.8158
914
-1
DocPG
Malaysia
9
+2 304.27 %
1185
2
1.5997
268
2
Menaran1
Thailand
10
+2 052.48 %
1860
6
1.0471
465
2

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
el1897
Indonesia
17 (22330)
11 (21605)
couger
Malaysia
8 (21596)
15 (17836)
25 (17217)
Ustax
Malaysia
27 (16643)
28 (15859)
Start livechat