OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Mar 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
54167 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
5
Vòng thi sẽ kết thúc sau
11 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
3345
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu vòng

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
Moc
Indonesia
1
+4 127.62 %
181
-18
8.1417
1320
-7
azoey(6)
Indonesia
2
1
+1 510.16 %
1128
38
0.9112
418
7
Faizallamin
Malaysia
3
1
+1 438.71 %
855
21
1.1514
1218
23
fxrebel2018
Indonesia
4
-2
+1 331.89 %
238
-50
4.8955
510
-2
5
2
+1 276.41 %
657
9
1.4862
195
WawaM(2)
Indonesia
6
-1
+1 209.00 %
2535
-5
0.272
931
3
Dedoscy(2)
Indonesia
7
-1
+1 144.67 %
583
-19
1.7018
239
-1
FXVRS
India
8
+1 104.30 %
1
589
89
Sobr
Malaysia
9
+973.81 %
138
-8
17.524
894
12
Aimanyusoff
Malaysia
10
+967.98 %
1087
-7
0.9463
18

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
MIHBobby
Bangladesh
24 (7038)
15 (5150)
25 (5056)
28 (4350)
11 (4001)
19 (3839)
couger
Malaysia
8 (3101)
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến