OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Jan 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
25598 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
3
Vòng thi sẽ kết thúc sau
14 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
2198
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu cuộc thi

Xếp hạng
Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
118
-5
+224.50 %
113
-1
11.6703
18
2
MAK24
Kuwait
154
-3
+171.49 %
95
-5
25.7349
16
3
Sulhadi
Indonesia
77
3
+304.20 %
190
9
4.6848
12
4
1
200
1
+130.18 %
97
-6
25.0308
13
5
-1
84
-1
+283.83 %
194
-14
4.556
35
6
kohsooiseng
Malaysia
14
1
+1 018.22 %
308
-21
2.3301
29
7
Bull_200018
Indonesia
1
+9 226.79 %
103
-5
20.8815
269
8
Luke(2)
Indonesia
137
+198.00 %
248
-21
3.021
23
9
Aarif
India
54
-2
+449.27 %
369
-24
1.9694
9
10
198
1
+130.96 %
173
-13
5.66
66

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
11 (1790)
SadikDt
India
20 (1347)
Berger
Malaysia
11 (1280)
zgunawan
Indonesia
21 (1262)
m_azizi(2)
Malaysia
3 (1221)
Ence
Indonesia
10 (1186)
19 (1051)
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến