OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Vòng hiện tại
12
Vòng thi sẽ kết thúc sau
0 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
10066
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu cuộc thi

Xếp hạng
Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
FiFaForex
Indonesia
6
+65 750.76 %
447
-1
19.7527
81
2
Trumazz
India
4
+104 548.28 %
548
-6
9.2053
135
3
DonzY
Malaysia
10
+48 479.20 %
582
-6
7.9028
139
4
SweetDream
Indonesia
3
+109 692.94 %
685
-6
5.1882
58
5
Darkman
Malaysia
2
+149 079.69 %
710
-3
4.7865
147
6
N8Furry
Pakistan
5
+77 631.23 %
947
-6
3.0699
8
7
m42n(2)
Indonesia
22
+5 717.51 %
732
-9
4.5043
215
8
Thanh2019
Vietnam
135
3
+1 076.22 %
876
-6
3.3573
134
9
8
+58 011.57 %
1182
-7
2.3826
22
10
BurningCandle
Indonesia
7
+60 280.53 %
788
-5
3.9572
541

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
Start livechat