OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Mar 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
54240 nhà giao dịch đã đăng ký
Vòng hiện tại
5
Vòng thi sẽ kết thúc sau
10 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
3353
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu cuộc thi

Xếp hạng
Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
Sulhadi
Indonesia
88
-1
+533.39 %
242
-4
5.0864
6
2
136
+362.75 %
157
12.9653
55
3
195
+288.60 %
165
-3
11.3971
42
4
120
-2
+410.04 %
216
-2
6.1179
67
5
MAK24
Kuwait
289
-3
+189.29 %
155
13.2546
41
6
384
+130.18 %
133
-4
25.0294
33
7
BurningCandle
Indonesia
2
+18 874.64 %
453
-21
2.3591
123
8
Luke(2)
Indonesia
258
-3
+212.10 %
327
3.2187
72
9
4
hamid159(5)
Pakistan
158
3
+329.94 %
362
5
2.846
165
10
Suzanna
Indonesia
213
-2
+261.39 %
287
-1
3.884
190

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
MIHBobby
Bangladesh
24 (7154)
15 (5240)
25 (5127)
28 (4419)
11 (4065)
19 (3906)
couger
Malaysia
8 (3141)
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến