OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Oct 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
216299 tài khoản đã đăng ký
Vòng hiện tại
12
Vòng thi sẽ kết thúc sau
14 ngày
Nhà giao dịch hoạt động
8209
Cuộc thi kết thúc sau
1 oct 2019

Người dẫn đầu cuộc thi

Xếp hạng
Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
FiFaForex
Indonesia
6
+65 750.76 %
473
19.7657
70
2
Trumazz
India
4
+98 396.18 %
457
-3
24.5459
174
3
DonzY
Malaysia
10
+45 831.24 %
437
-2
29.4473
237
4
SweetDream
Indonesia
3
+109 692.94 %
738
2
5.1859
48
5
Darkman
Malaysia
2
+130 488.48 %
781
-5
4.5003
139
6
1
m42n(2)
Indonesia
20
+5 715.08 %
790
-2
4.4055
193
7
-1
N8Furry
Pakistan
5
+72 653.12 %
995
-9
3.0453
8
8
Thanh2019
Vietnam
120
+1 076.22 %
925
-4
3.3576
118
9
8
+58 322.49 %
1220
-8
2.3915
21
10
BurningCandle
Indonesia
7
+60 280.54 %
835
-6
3.9589
503

Top xếp hạng chung thay đổi

Người dự thi Thay đổi xếp hạng
el1897
Indonesia
17 (25460)
11 (24656)
15 (20258)
zgunawan
Indonesia
21 (19681)
25 (19595)
Ustax
Malaysia
27 (18807)
28 (18356)
Start livechat