OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 1

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận FiFaForex
Indonesia
+5 849.54 %
Yếu tố lợi nhuận Pinky777
Pakistan
Khối lượng đã giao dịch ShehzadMalik
Pakistan
Giao dịch hơn 8412% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
1 288
Nhà giao dịch lời/lỗ
286  /  917
Tổng số giao dịch
107 734
Tổng số giao dịch lời/lỗ
71 811  /  35 923
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$6.72  /  -$19.12
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
51 761  /  55 973

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
FiFaForex
Indonesia
1
+5 849.54 %
74
3.4911
55
luffykecik
Malaysia
2
+2 760.57 %
226
1.1701
103
Redkoi(3)
Malaysia
3
+2 122.45 %
42
12.3308
49
Bull_200018
Indonesia
4
+1 321.35 %
35
22.5538
243
Dramio
South Africa
5
+1 211.63 %
744
0.4378
1185
kabelfx
Indonesia
6
+1 138.49 %
307
0.9496
35
mbz1970
Malaysia
7
+1 040.39 %
222
1.1806
44
8
+982.48 %
82
3.175
199
Zeerul
Malaysia
9
+903.68 %
325
0.9069
413
agan77(2)
Malaysia
10
+804.62 %
300
0.9631
32
Start livechat