OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Oct 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
213951 tài khoản đã đăng ký

Thời lượng

12 tháng

Thời gian của Vòng thi

1 tháng

Tiền gửi tối thiểu

$50

Nền tảng

MT4 hoặc MT5

راؤنڈ 2 کے فاتحین

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Giry
Indonesia
+1 742.83 %
Yếu tố lợi nhuận needhivetra123
India
Khối lượng đã giao dịch TaniStudent1
Pakistan
Giao dịch hơn 11888% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
1 901
Nhà giao dịch lời/lỗ
509  /  1 252
Tổng số giao dịch
180 182
Tổng số giao dịch lời/lỗ
120 288  /  59 894
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$7.44  /  -$17.34
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
86 718  /  93 464

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
Giry
Indonesia
1
+1 742.83 %
418
1.2177
186
2
+1 493.46 %
67
20.0655
440
AsyrafAzmir
Malaysia
3
+1 212.60 %
66
20.8363
468
4
+909.60 %
1411
0.279
786
5
+876.31 %
211
2.5148
96
6
+840.73 %
125
4.6902
417
mbz1970(2)
Malaysia
7
+662.06 %
536
0.9526
43
Luckyme
Malaysia
8
+650.69 %
242
2.1553
501
BKFOREX
Indonesia
9
+625.02 %
117
5.4426
634
2Box
Ireland
10
+623.18 %
3
217
Start livechat