OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Supercharged 2
cuộc thi thật

Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
  • 1 Jan 2019
     
Hãy tham gia cuộc thi ngay!
25266 nhà giao dịch đã đăng ký

Thời lượng

12 tháng

Thời gian của Vòng thi

1 tháng

Tiền gửi tối thiểu

$50

Nền tảng

MT4 hoặc MT5

راؤنڈ 2 کے فاتحین

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lãi
Giry
Indonesia
+1 742.83 %
Yếu tố lợi nhuận needhivetra123
India
Khối lượng đã giao dịch TaniStudent1
Pakistan
Giao dịch hơn 11888% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
1 901
Nhà giao dịch lời/lỗ
509  /  1 252
Tổng số giao dịch
180 182
Tổng số giao dịch lời/lỗ
120 288  /  59 894
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$7.44  /  -$17.34
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
86 718  /  93 464

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
Giry
Indonesia
1
 
+1 742.83 %
 
418
 
1.2177
 
186
2
 
+1 493.46 %
 
67
 
20.0655
 
440
AsyrafAzmir
Malaysia
3
 
+1 212.60 %
 
66
 
20.8363
 
468
4
 
+909.60 %
 
1411
 
0.279
 
786
5
 
+876.31 %
 
211
 
2.5148
 
96
6
 
+840.73 %
 
125
 
4.6902
 
417
mbz1970(2)
Malaysia
7
 
+662.06 %
 
536
 
0.9526
 
43
Luckyme
Malaysia
8
 
+650.69 %
 
242
 
2.1553
 
501
BKFOREX
Indonesia
9
 
+625.02 %
 
117
 
5.4426
 
634
2Box
Ireland
10
 
+623.18 %
 
3
 
 
217
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến