OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 3

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận BurningCandle
Indonesia
+9 331.43 %
Yếu tố lợi nhuận Darkman
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch nomimalik
Pakistan
Giao dịch hơn 17997% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
2 910
Nhà giao dịch lời/lỗ
689  /  1 984
Tổng số giao dịch
304 741
Tổng số giao dịch lời/lỗ
206 719  /  98 022
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$7.04  /  -$18.66
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
143 748  /  160 993

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
BurningCandle
Indonesia
1
+9 331.43 %
204
3.2891
89
SweetDream
Indonesia
2
+2 812.90 %
111
9.7418
370
Tomyam
Malaysia
3
+2 701.39 %
402
1.6164
86
Giry
Indonesia
4
+1 787.06 %
506
1.2864
199
Shah_84(3)
Malaysia
5
+1 337.47 %
271
2.3919
216
cupin225
Malaysia
6
+1 170.93 %
329
2.0044
362
7
+1 155.22 %
1181
0.6969
13
8
+1 010.05 %
226
2.9205
494
petanifx(2)
Indonesia
9
+950.27 %
331
1.9941
324
wan_asri
Malaysia
10
+947.00 %
601
1.1112
183
Start livechat