OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 4

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận hairigraphic
Malaysia
+4 821.18 %
Yếu tố lợi nhuận kartika77
Indonesia
Khối lượng đã giao dịch Ris0102
Indonesia
Giao dịch hơn 39442% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
4 014
Nhà giao dịch lời/lỗ
930  /  2 855
Tổng số giao dịch
474 202
Tổng số giao dịch lời/lỗ
315 953  /  158 249
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$6.72  /  -$17.61
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
225 728  /  248 474

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
+4 821.18 %
981
0.9631
40
Aw_Scalper(2)
Indonesia
2
+2 760.50 %
621
1.4015
177
zowano
Malaysia
3
+2 454.32 %
245
4.2218
863
4
+1 923.11 %
3
1869
ali61d
Pakistan
5
+1 831.59 %
249
4.1811
865
Ricowiku
Indonesia
6
+1 785.70 %
812
1.0973
423
shakirin
Malaysia
7
+1 693.76 %
404
2.1428
871
cynglung
Indonesia
8
+1 557.61 %
546
1.5662
476
Bayyan
Pakistan
9
+1 524.39 %
760
1.1584
16
JenangCandil
Indonesia
10
+1 492.24 %
327
2.96
385
Start livechat