OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 5

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận hazrilmohdajil(4)
Malaysia
+4 482.90 %
Yếu tố lợi nhuận FXVRS
India
Khối lượng đã giao dịch McRey
Indonesia
Giao dịch hơn 11743% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
4 485
Nhà giao dịch lời/lỗ
1 140  /  3 031
Tổng số giao dịch
479 764
Tổng số giao dịch lời/lỗ
316 759  /  163 005
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$7.02  /  -$17.34
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
230 506  /  249 258

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
+4 482.90 %
225
6.035
1201
FXVRS
India
2
+4 341.16 %
1
240
Moc
Indonesia
3
+3 279.47 %
940
1.154
817
fxrebel2018
Indonesia
4
+3 194.84 %
160
18.8607
618
Faizallamin
Malaysia
5
+2 063.85 %
968
1.1249
1315
Dedoscy(2)
Indonesia
6
+1 731.41 %
586
1.7188
305
7
+1 531.96 %
1170
0.9784
156
gp30
Indonesia
8
+1 354.45 %
1090
1.0371
160
Jalaldin(2)
Malaysia
9
+1 277.23 %
470
2.1412
234
10
+1 265.72 %
1267
0.9343
24
Start livechat