OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 6

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận Trumazz
India
+16 704.63 %
Yếu tố lợi nhuận Muhammad_Hafizul(495)
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch McRey
Indonesia
Giao dịch hơn 11413% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
5 649
Nhà giao dịch lời/lỗ
1 929  /  3 343
Tổng số giao dịch
658 218
Tổng số giao dịch lời/lỗ
444 552  /  213 666
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$8.40  /  -$18.28
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
314 153  /  344 065

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
Trumazz
India
1
+16 704.63 %
271
16.5718
322
FiFaForex
Indonesia
2
+10 916.94 %
224
36.5485
155
3
+10 760.22 %
302
12.2619
60
Darkman
Malaysia
4
+9 290.25 %
272
16.3302
147
indraoctafx
Indonesia
5
+7 604.76 %
210
51.3646
184
6
+7 305.40 %
1
116
Geb
Malaysia
7
+7 060.13 %
2194
0.8972
306
SweetDream
Indonesia
8
+6 631.37 %
547
3.9796
234
9
+6 251.70 %
1244
1.5059
1083
Audi
Indonesia
10
+5 536.51 %
1316
1.4379
1407
Start livechat