OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 7

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận N8Furry
Pakistan
+8 831.66 %
Yếu tố lợi nhuận hazrilmohdajil(6)
Malaysia
Khối lượng đã giao dịch khairi1993(3)
Malaysia
Giao dịch hơn 16915% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
6 833
Nhà giao dịch lời/lỗ
1 806  /  4 520
Tổng số giao dịch
668 628
Tổng số giao dịch lời/lỗ
451 062  /  217 566
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$6.82  /  -$17.82
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
304 519  /  364 109

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
N8Furry
Pakistan
1
+8 831.66 %
230
12.8316
161
2
+6 989.37 %
1963
0.9384
183
Darkman
Malaysia
3
+6 431.96 %
233
12.4848
136
Trumazz
India
4
+5 841.42 %
205
16.7609
144
Ove100(29)
United Kingdom
5
+4 486.36 %
241
11.5567
1581
DonzY
Malaysia
6
+3 604.52 %
166
51.0185
235
Ove100(28)
United Kingdom
7
+2 443.37 %
260
9.6495
2390
Ove100(27)
United Kingdom
8
+2 163.30 %
313
6.2756
1911
FarizJohn
Malaysia
9
+2 009.14 %
604
2.4846
913
10
+1 929.88 %
17
5589
Start livechat