OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Người thắng giải 8

danh mục Người chiến thắng Quốc gia
Lợi nhuận BABYCHEN(2)
India
+18 960.60 %
Yếu tố lợi nhuận chinnawas
Thailand
Khối lượng đã giao dịch N8Furry
Pakistan
Giao dịch hơn 15065% so với người tham gia cuộc thi trung bình

Thống kê Vòng

Tổng số người dự thi
8 000
Nhà giao dịch lời/lỗ
1 582  /  5 905
Tổng số giao dịch
844 824
Tổng số giao dịch lời/lỗ
560 968  /  283 856
Trung bình lời/lỗ của giao dịch
$7.27  /  -$21.78
Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
418 431  /  426 393

DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

Người dự thi
Xếp hạng theo Lãi
Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
1
+18 960.60 %
163
455.1478
144
aloooal(2)
Malaysia
2
+10 441.87 %
1113
1.3231
318
3
+3 885.91 %
564
2.5519
6
Darkman
Malaysia
4
+3 742.71 %
188
72.2144
601
DonzY
Malaysia
5
+3 363.31 %
259
10.5379
516
Hanafie(3)
Malaysia
6
+3 220.69 %
723
1.9442
265
Trumazz
India
7
+2 648.84 %
370
4.7887
271
SirMaha
Malaysia
8
+2 145.69 %
2029
0.8318
13
Saffuan
Malaysia
9
+1 849.67 %
1125
1.3134
4259
firdaziana
Malaysia
10
+1 694.57 %
1279
1.1707
269
Start livechat