OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản

   Supercharged 2
   cuộc thi thật

   Vòng hiện tại sẽ kết thúc sau:
   • 1 Aug 2019
     
   Hãy tham gia cuộc thi ngay!
   155128 tài khoản đã đăng ký

   Thời lượng

   12 tháng

   Thời gian của Vòng thi

   1 tháng

   Tiền gửi tối thiểu

   $50

   Nền tảng

   MT4 hoặc MT5

   راؤنڈ 8 کے فاتحین

   danh mục Người chiến thắng Quốc gia
   Lợi nhuận BABYCHEN(2)
   India
   +18 960.60 %
   Yếu tố lợi nhuận chinnawas
   Thailand
   Khối lượng đã giao dịch N8Furry
   Pakistan
   Giao dịch hơn 15065% so với người tham gia cuộc thi trung bình

   Thống kê Vòng

   Tổng số người dự thi
   8 000
   Nhà giao dịch lời/lỗ
   1 582  /  5 905
   Tổng số giao dịch
   844 824
   Tổng số giao dịch lời/lỗ
   560 968  /  283 856
   Trung bình lời/lỗ của giao dịch
   $7.27  /  -$21.78
   Tỷ lệ Mua/Bán (tất cả giao dịch)
   418 431  /  426 393

   DANH SÁCH NGƯỜI DỰ THI

   Người dự thi
   Xếp hạng theo Lãi
   Xếp hạng theo Hệ số lợi nhuận
   Xếp hạng theo Khối lượng giao dịch
   1
   +18 960.60 %
   163
   455.1478
   144
   aloooal(2)
   Malaysia
   2
   +10 441.87 %
   1113
   1.3231
   318
   3
   +3 885.91 %
   564
   2.5519
   6
   Darkman
   Malaysia
   4
   +3 742.71 %
   188
   72.2144
   601
   DonzY
   Malaysia
   5
   +3 363.31 %
   259
   10.5379
   516
   Hanafie(3)
   Malaysia
   6
   +3 220.69 %
   723
   1.9442
   265
   Trumazz
   India
   7
   +2 648.84 %
   370
   4.7887
   271
   SirMaha
   Malaysia
   8
   +2 145.69 %
   2029
   0.8318
   13
   Saffuan
   Malaysia
   9
   +1 849.67 %
   1125
   1.3134
   4259
   firdaziana
   Malaysia
   10
   +1 694.57 %
   1279
   1.1707
   269
   Start livechat