OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Thể loại IB

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Quy tắc cho danh mục IB trong cuộc thi Supercharged 2

 

Giới thiệu

OctaFX giới thiệu một danh mục riêng trong cuộc thi Supercharged 2 dành cho các IB. Các giải thưởng thuộc danh mục này là bốn chiếc xe hơi tốc độ Honda Jazz với cấu hình xe RS CVT hàng đầu. Hãy đăng ký cuộc thi, mời bạn bè tham gia và thắng giải thưởng xe hơi mỗi quý!

 

Tổng quan

Thời gian diễn ra cuộc thi: 12 tháng

Ngày bắt đầu: 1 tháng 10 năm 2018

Ngày kết thúc: 30 tháng 9 năm 2019

Thời gian diễn ra vòng thi: 3 tháng

Số lượng vòng thi: 4 vòng

Tên cuộc thi là “Danh mục IB của Supercharged 2” hoặc “Cuộc thi IB”. Cuộc thi do Octa Markets Incorporated điều hành.

Cuộc thi sẽ đóng đăng ký 7 ngày trước ngày kết thúc cuộc thi.

 

Yêu cầu tham gia

Chỉ những người đủ độ tuổi hợp pháp (18+) mới có thể tham gia Cuộc thi.

Tất cả những người tham gia (sau đây gọi là “Người tham gia IB”, “IB”) đều phải đăng ký và được xác nhận là IB trên OctaFX.

IB - nhà môi giới giới thiệu, hay đơn giản là IB - về cơ bản là người trung gian hoặc đại diện làm việc trực tiếp với một nhà môi giới để đem về khách hàng mới.

IB được xem là đang tham gia cuộc thi khi có ít nhất một người trong số các khách hàng của họ mở ít nhất một giao dịch qua Tài khoản Cuộc thi. Vào thời điểm đó, chỉ các giao dịch được mở trong thời gian diễn ra Cuộc thi qua các tài khoản tuân thủ Quy tắc Cuộc thi mới được tính.

 

Điều khoản giao dịch

Nếu một khách hàng bị cấm tham gia Cuộc thi, thống kê của khách hàng đó sẽ không được tính vào xếp hạng IB của khách hàng.

Nếu khách hàng của IB đó vi phạm Quy tắc Cuộc thi nhiều lần, IB đó có thể sẽ bị cấm tham gia Cuộc thi.

Chỉ các khối lượng giao dịch của những khách hàng tham gia cuộc thi do IB giới thiệu mới được tính vào xếp hạng Cuộc thi. Khối lượng của các khách hàng đó được tính trước khi kết thúc tất cả các vòng của Cuộc thi.

Công ty tùy theo quyết định của mìnhcó quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy các Quy tắc này và sẽ thông báo tiếp theo cho Người tham gia bằng cách đăng thông báo đó trong thư mục Tin tức công ty trên trang OctaFX.Công ty có quyền giải quyết mọi trường hợp không được quy định trong các Quy tắc này theo quyết định của mình.

 

Giải thưởng cuộc thi và thủ tục để chọn người chiến thắng

Danh mục IB của Cuộc thi gồm có bốn vòng, mỗi vòng diễn ra trong ba tháng. Mỗi vòng sẽ có một người thắng cuộc.

Người thắng vòng thi sẽ nhận được giải thưởng chính là một chiếc Honda Jazz với cấu hình RS CVT hàng đầu, hoặc 15.000 USD. Nếu xe trong giải thưởng không được bán tại khu vực của bạn, có thể thay bằng một sản phẩm tương tự có cùng mức giá.

IB có thể tham gia và thắng ở bất cứ vòng nào. Nếu một IB thắng nhiều kỳ, họ vẫn có thể nhận nhiều giải thưởng.

Công ty có quyền thay đổi giải thưởng mà không thông báo trước.

 

Thủ tục tính toán đánh giá cho Danh mục IB

Người thắng vòng thi được quyết định theo khối lượng mà khách hàng của IB đó đã giao dịch trong suốt kỳ. Số lượng giao dịch chỉ được tính khi các giao dịch này tuân thủ quy tắc chương trình IB và khi được mở bằng Tài khoản Cuộc thi sau khi đủ điều kiện tham gia Cuộc thi.

Nghĩa là khối lượng của khách hàng mới đăng ký trên OctaFX trong thời gian diễn ra vòng thi hoặc khách hàng được tái kích hoạt bởi IB (lần nạp tiền cho Cuộc thi là lần nạp tiền đầu tiên của họ trong sáu tháng qua) sẽ được tính với hệ số nhân tăng là 1,5. Khối lượng và số lần nạp tiền được tính riêng cho mỗi vòng của kỳ, nghĩa là số lượng của khách hàng chỉ có thể được tính theo hệ số nhân tăng cho một vòng. Trong thời gian diễn ra vòng thi đầu tiên, tất cả khách hàng và số lần nạp tiền đều được tính từ thời điểm họ đăng ký Cuộc thi.

Nếu IB giới thiệu một khách hàng đã đăng ký tài khoản tham gia Supercharged 2, bất cứ khối lượng nào mà khách hàng đó đã giao dịch bằng tất cả tài khoản cũng đều không hợp lệ để tham gia Danh mục IB.

Ví dụ:

Tổng khối lượng của khách hàng của IB đó = Khối lượng khách hàng 1 + (Khối lượng khách hàng 2 x 1,5) + … + Khối lượng khách hàng N

Trong phương trình này, Khách hàng 2 là khách hàng mới đã đăng ký cuộc thi trong thời gian diễn ra vòng thi và nạp tiền ít nhất một lần trong thời gian diễn ra vòng thi này.

Vui lòng lưu ý rằng hệ số nhân 1,5 được áp dụng cho tất cả Tài khoản Cuộc thi của khách hàng mới đăng ký từ thời điểm khách hàng này đăng ký Cuộc thi cho đến khi kết thúc vòng thi.

Nếu Công ty có lý do nghi ngờ khách hàng của IB sử dụng hai hoặc nhiều hồ sơ người dùng trên OctaFX để tham gia Cuộc thi, tất cả các tài khoản giao dịch đó sẽ bị cấm tham gia cuộc thi Supercharged 2 và không được tính vào cả thống kê của IB của khách hàng đó.

Nếu khách hàng của IB đó sử dụng Nạp tiền và đặt lại xếp hạng cuộc thi của mình cho một hoặc nhiều tài khoản giao dịch, khối lượng mà khách hàng đã giao dịch vẫn sẽ được tính vào xếp hạng của IB.

Dữ liệu xếp hạng được tính riêng mỗi tháng (vòng thi) có đánh dấu thời gian hạn chế chặt chẽ cho thời điểm bắt đầu và kết thúc vòng thi.

 

Khác

Kết quả vòng thi sẽ được thông báo không trễ hơn bảy ngày sau ngày kết thúc Vòng thi.

Người thắng sẽ được liên hệ trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Cuộc thi.

Người thắng cam kết tham gia lễ trao giải và bất cứ sự kiện PR nào có liên quan

đến Cuộc thi.

Lễ trao giải sẽ được công bố trên trang web OctaFX và/hoặc mạng xã hội hay phương tiện truyền thông đại chúng khác.

Công ty sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch của người thắng giải, tính hợp pháp của họ, hiệu lực của thông tin và các hành vi vi phạm có thể xảy ra. Nếu phát hiện bất vấn đề nào như vậy, Công ty có quyền hủy kết quả Cuộc thi.

Người thắng giải phải cung cấp đầy đủ giấy tờ gốc (hộ chiếu hoặc ID chứng nhận cư trú) trước khi nhận giải. ID phải hợp lệ.

Trong trường hợp đặc biệt, số tiền tương đương của giải thưởng có thể được thanh toán vào tài khoản giao dịch hoặc tài khoản ngân hàng của người thắng giải.

Tất cả hình ảnh của giải thưởng được sử dụng trong quảng cáo Cuộc thi, biểu ngữ khuyến mãi và các tài liệu quảng bá khác đều chỉ có mục đích cung cấp thông tin. Giải thưởng thật có thể khác so với hình.

Có thể nhận Giải thưởng chính tại đại lý xe gần nhất, nơi có bán model xe cụ thể hoặc tương tự. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc giao hàng bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc đối với bất cứ mất mát giải thưởng nào có thể xảy ra trong thời gian giao do lỗi của bên thứ ba. Công ty chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản thuế phí nào mà người thắng giải có thể sẽ phải trả tại quốc gia của họ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế tài sản, thuế cầu đường hoặc các khoản phí khác).

Nếu người thắng giải không thể nhận giải thưởng, có thể ký tín thác cho người khác dưới dạng giấy ủy quyền.

Công ty tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và hiểu rằng bạn có thể sẽ không muốn chia sẻ thông tin tài chính của mình, bao gồm số tiền nạp, khối lượng giao dịch, vốn cổ phần hay bất cứ thống kê nào khác. Bạn có thể dễ dàng quản lý khả năng hiển thị các con số này khi đăng ký tham gia Cuộc thi.

Công ty chịu trách nhiệm đối với trường hợp lỗi và/hoặc gián đoạn kết nối internet ở phía khách hàng hoặc dịch vụ của bên thứ ba, vốn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến việc khách hàng tham gia Cuộc thi.

Mọi tranh chấp phát sinh từ Cuộc thi và kết quả tranh chấp đều được giải quyết bằng thương lượng.

Nếu người thắng giải Cuộc thi từ chối tuân thủ Quy tắc Cuộc thi hay bất cứ quy định nào khác, Người tham gia sẽ bị cấm tham gia Cuộc thi.

Phiên bản tiếng Anh của Quy tắc này được ưu tiên áp dụng. Mọi bản dịch của Quy tắc Cuộc thi, trang Cuộc thi và thống kê đều chỉ để tham khảo. Trong trường hợp có bất cứ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và các bản khác, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Start livechat