OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch

Supercharged 2
cuộc thi thật

Thể loại IB

Cuộc thi Supercharged 2 đã kết thúc.
Hãy tiếp tục theo dõi các cuộc thi trong tương lai!

Vòng 3

Đối tác thắng Vòng 4

Giải thưởng: Honda Jazz

Việt Nam
Nguyen Thuy Linh

OctaFX cung cấp khớp lệnh nhanh nhất mà không có bất kỳ độ trượt giá nào. Điều đó rất quan trọng vì thị trường có thể được điều khiển bởi tin tức và khi nó đi sang phía đối diện, khớp lệnh nhanh có thể giúp giảm thu lỗ. Ngoài ra, spread của OctaFX cũng khá cạnh tranh so với chi phí. Chi phí càng thấp, cơ hội kiếm được lợi nhuận càng cao.

Start livechat