OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
Copytrading
Bonus 50% khi Copy Trading giao dịch
Ngày 20 tháng 1 - ngày 31 tháng 1, bắt đầu Copy tradingbất cứ Nhà giao dịch chuyên gia nào để tăng 50% lợi nhuận đầu tư của bạn!

Bảng xếp hạng Chuyên gia

new
Bộ lọc
Đặt lại tất cả
Đầu tư tối thiểu
new
Số tiền quá nhỏ
Loại phí hoa hồng
Trình độ tối thiểu
Người đạt thành tích cao
Theo nhà giao dịch
new
Theo thời gian
Theo nhà giao dịch
new
Theo thời gian
Đầu tư tối thiểu
Số tiền quá nhỏ
new
Loại phí hoa hồng
Trình độ tối thiểu
Nhà giao dịch chuyên gia được hiển thị
Lãi
trong 3 tháng
lợi nhuận và thua lỗ
trong 3 tháng
người copy
+ thay đổi sau 3 tháng
Hoa hồng
Makkal-Forex
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+7292%
$386
$0
572
572
30%
Makkal-Forex
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+7274%
$385
$0
303
303
30%
sahota
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+4292%
$803
$44.6
269
269
40%
Wilson_Trader
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+1362%
$741
$441
25
25
20%
Marlin88
Chuyên gia
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+848%
$175
$32.3
33
33
$10 / lot
Pips_Gainer
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+668%
$189
$155
2
2
30%
Chakwal
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+560%
$33.0
$0
8
-63
7 ngày miễn phí
$15 / lot sau
DNewbie
Chuyên gia
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+526%
$1 219
$200
2
2
25%
mqasim
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+465%
$781
$302
0
0
$6 / lot
Hafiz9385
Chuyên gia
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
+397%
$68 299
$46 252
12
12
$3 / lot
1 / 175
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 175
 • Cách sao chép các giao dịch
  Các lệnh được sao chép với cùng khối lượng như khối lượng của Chuyên gia Giao dịch.
  Dù khoản đầu tư của bạn nhỏ hơn hay lớn hơn số dư của Chuyên gia Giao dịch, khối lượng của các giao dịch sẽ thay đổi tương ứng.
  Mức đầu tư
  Số vốn gợi ý
  Khi đầu tư số tiền này hoặc cao hơn, bạn sẽ có thể sao chép gần như tất cả các lệnh. Chúng tôi đã tính số tiền này cho bạn, có cân nhắc đến vốn cổ phần, đòn bẩy và lịch sử lệnh của Nhà giao dịch chuyên gia này.
  Tỷ lệ giảm sút
  Tỷ lệ giảm sút—là điểm cao nhất trong thua lỗ đầu tư liên tục mà bạn có thể chịu đựng. Nếu số dư tức thời hiện tại của bạn giảm xuống dưới số dư hiện tại của bạn bằng tỷ lệ này trong quá trình sao chép Chuyên gia đầu tư này, bạn sẽ ngừng sao chép các giao dịch mới.
  Thưởng % khi Copy Trading giao dịch
  Tài sản của bạn sẽ là
  $
   + 
  % = 
  $
  Tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản và điều kiện.
  Xin chúc mừng! Bạn đã bắt đầu sao chép
  Start livechat