OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Đánh giá mức độ thành thạo

Mức độ thành thạo
Lãi
Số lượng Nhà giao dịch sao chép
Hoa hồng
BKFOREX
Indonesia
+1 786.01 % 38 40%
Bắt đầu sao chép
jacknin
Indonesia
+1 766.49 % 51 $11 / lot
Bắt đầu sao chép
gwyap
Indonesia
+1 427.29 % 101 25%
Bắt đầu sao chép
Bitcoin1
Pakistan
+1 318.60 % 8 $15 / lot
Bắt đầu sao chép
polonio
Portugal
+1 191.90 % 34 $5 / lot
Bắt đầu sao chép
Abbas15
Pakistan
+970.46 % 14 25%
Bắt đầu sao chép
Dessan
Indonesia
+934.28 % 4 15%
Bắt đầu sao chép
+915.00 % 7 30%
Bắt đầu sao chép
Unknown
Malaysia
+800.18 % 143 $0 / lot
Bắt đầu sao chép
Sulhadi
Indonesia
+758.20 % 20 $10 / lot
Dùng thử 7 ngày miễn phí
Bắt đầu sao chép

Nạp tiền để bắt đầu sao chép

Chúng tôi có Ví đặc biệt để giúp bạn chia các khoản đầu tư của mình ra giữa các tài khoản Chuyên gia. Trước tiên, bạn cần nạp tiền vào đó, không tính phí hoa hồng.

Ví của bạn đang trống. Hãy nạp tiền để bắt đầu một khoản đầu tư mới.

Nạp tiền

Đã thay đổi cài đặt Chuyên gia của bạn

Ok

Chỉnh sửa tỷ lệ giảm sút của bạn

Đặt tỷ lệ giảm sút
i
Vui lòng nhập một khoản tiền hợp lệ hoặc thử lại
Bạn đã thay đổi tỷ lệ giảm sút
Ok
Tỷ lệ giảm sút—là điểm cao nhất trong thua lỗ đầu tư liên tục mà bạn có thể chịu đựng. Nếu số dư tức thời hiện tại của bạn giảm xuống dưới số dư hiện tại của bạn bằng tỷ lệ này trong quá trình sao chép Chuyên gia đầu tư này, bạn sẽ ngừng sao chép các giao dịch mới.

Cảnh báo!

Bạn có chắc không?

Khoản đầu tư này được áp dụng một khoản tiền thưởng. Giá trị thưởng là USD. Nếu bạn dừng sao chép, thưởng sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể áp dụng lại.

Nếu dừng sao chép Nhà giao dịch chuyên gia ngay lúc này, bạn sẽ không thể dùng thử miễn phí lại với Nhà giao dịch chuyên gia này.


Hủy
Bạn đã dừng sao chép các giao dịch của Chuyên gia này.
0.00 đã hoàn trả vào Ví của bạn
Ok

Cảnh báo!

Bạn vẫn có các giao dịch đang mở với Chuyên gia này. Lợi nhuận thả nổi của họ là: 0.00.
Hãy đóng tất cả giao dịch ngay hoặc vào Khu vực Nhà giao dịch sao chép để đóng thủ công.

Khoản đầu tư này được áp dụng một khoản tiền thưởng. Giá trị thưởng là USD. Nếu bạn dừng sao chép, thưởng sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể áp dụng lại.

Nếu dừng sao chép Nhà giao dịch chuyên gia ngay lúc này, bạn sẽ không thể dùng thử miễn phí lại với Nhà giao dịch chuyên gia này.


Hủy
Bạn đã dừng sao chép các giao dịch của Chuyên gia này.
0.00 đã hoàn trả vào Ví của bạn
Ok

Cảnh báo!

Bạn có muốn hủy sao chép lệnh này và đóng ở mức giá hiện tại không?


Hủy

Thêm tiền đầu tư

i

Tổng số tiền đầu tư của bạn với Nhà giao dịch Chuyên gia này sẽ là USD

Bạn đã gia tăng khoản đầu tư của mình với Nhà giao dịch Chuyên gia này
Ok
Nhập số tiền mà bạn muốn thêm vào khoản đầu tư hiện tại với Nhà giao dịch Nhà giao dịch Chuyên gia này

Thêm tiền để gia tăng khoản đầu tư của bạn

Ví của bạn đang trống. Nạp tiền để gia tăng khoản đầu tư của bạn với Nhà giao dịch Chuyên gia này

Nạp tiền

Cảnh báo!

Sau khi hủy thưởng, vốn cổ phần của bạn sẽ là USD.

Một số giao dịch mà bạn hiện đang sao chép có thể bị buộc phải đóng vì vốn cổ phần của bạn sẽ bị giảm.


Quay lại

Bắt đầu sao chép

USD
Vốn cổ phần
Hoa hồng
Dùng thử 7 ngày miễn phí
1:
Đòn bẩy
Bạn đã nhận thời gian thử miễn phí với Nhà giao dịch chuyên gia này
Tôi muốn đầu tư
Nhập số tiền bạn muốn đầu tư từ Ví của bạn với tài khoản Chuyên gia này
Số tiền đề xuất
Khi đầu tư số tiền này hoặc cao hơn, bạn sẽ có thể sao chép gần như tất cả các lệnh. Chúng tôi đã tính số tiền này cho bạn, có cân nhắc đến vốn cổ phần, đòn bẩy và lịch sử lệnh của Nhà giao dịch chuyên gia này.
Cài đặt tỷ lệ giảm sút của bạn
Tỷ lệ giảm sút—là điểm cao nhất trong thua lỗ đầu tư liên tục mà bạn có thể chịu đựng. Nếu số dư tức thời hiện tại của bạn giảm xuống dưới số dư hiện tại của bạn bằng tỷ lệ này trong quá trình sao chép Chuyên gia đầu tư này, bạn sẽ ngừng sao chép các giao dịch mới.
Chọn khối lượng tương đối với các lệnh đã sao chép của bạn
Nhà giao dịch chuyên gia đặt khối lượng lệnh phù hợp với họ. Nếu bạn đầu tư với số tiền đề xuất, hãy chọn một khối lượng tương đương - tất cả các lệnh sẽ được sao chép đúng. Nếu bạn đầu tư nhiều hơn khối lượng của Nhà giao dịch chuyên gia, hãy đặt khối lượng cân đối để đạt được lợi nhuận cao hơn. Nếu bạn đầu tư ít hơn Nhà giao dịch chuyên gia, hãy lưu ý rằng một số lệnh có thể quá lớn để bạn có thể sao chép.
Tiền thưởng
Thưởng % khi sao chép giao dịch
Thưởng sao chép giao dịch là một phần hỗ trợ cho khoản đầu tư của bạn. Khoản tiền thưởng này sẽ làm tăng tiềm năng lợi nhuận của bạn lên một nửa và giúp bạn sao chép nhiều giao dịch hơn. Tuy nhiên, bạn không thể rút tiền thưởng; chỉ có thể nhận được lợi nhuận từ nó.
Bật
Tắt
Tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản và điều kiện.
Vốn cổ phần của bạn sẽ là
USD + 
% = 
 USD
Xin chúc mừng! Bạn đã bắt đầu sao chép
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến