OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Đánh giá mức độ thành thạo

Mức độ thành thạo
Lãi
Số lượng Nhà giao dịch sao chép
Hoa hồng
gwyap
Indonesia
+1 786.21 % 30 25%
Bắt đầu sao chép
Loooser
Pakistan
+1 151.80 % 6 $10 / lot
Bắt đầu sao chép
Unknown
Malaysia
+707.47 % 133 $0 / lot
Bắt đầu sao chép
+594.04 % 10 $5 / lot
Bắt đầu sao chép
Ahmad_Di
Indonesia
+512.88 % 10 $4 / lot
Bắt đầu sao chép
FX_Cyber
Thailand
+439.08 % 6 33%
Bắt đầu sao chép
VenusCORP
Indonesia
+338.77 % 6 20%
Bắt đầu sao chép
crisjohnson
Malaysia
+324.83 % 2 $10 / lot
Bắt đầu sao chép
rohfiyanor
Indonesia
+321.32 % 0 $3 / lot
Bắt đầu sao chép
11pips
Indonesia
+272.45 % 2 $9 / lot
Bắt đầu sao chép
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến