OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
Copytrading

Bảng xếp hạng Chuyên gia

new
Bộ lọc
Đặt lại tất cả
Đầu tư tối thiểu
new
Số tiền quá nhỏ
Loại phí hoa hồng
Trình độ tối thiểu
Người đạt thành tích cao
Theo nhà giao dịch
new
Theo thời gian
Theo nhà giao dịch
new
Theo thời gian
Đầu tư tối thiểu
Số tiền quá nhỏ
new
Loại phí hoa hồng
Trình độ tối thiểu
Nhà giao dịch chuyên gia được hiển thị
Lãi
trong 3 tháng
lợi nhuận và thua lỗ
trong 3 tháng
người copy
+ thay đổi sau 3 tháng
Hoa hồng
Kopat2020
Chuyên gia
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+16471%
$16 252
$4 062
1947
1947
$15 / lot
AdoLcOiN
Chuyên gia
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+1848%
$536
$339
36
36
30%
PremkumarGM
Huyền thoại
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+1588%
$1 820
$788
90
90
27%
ViEsEi
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+1305%
$2 256
$721
438
438
$15 / lot
Ujie
Chuyên gia
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+1272%
$4 217
$1 021
8
7
$10 / lot
PowerMA
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+981%
$1 562
$585
24
24
35%
Typingg
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+851%
$885
$481
228
227
$15 / lot
Sanket09
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+769%
$749
$587
2
2
7 ngày miễn phí
30% sau
Reva-AA
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+684%
$1 287
$306
321
321
23%
musz
Người đạt thành tích cao
Kinh nghiệm của Nhà giao dịch Chuyên gia
Xếp hạng chuyên môn phụ thuộc vào thời lượng Nhà giao dịch Chuyên gia giao dịch với chúng tôi, số lượng giao dịch họ đã thực hiện, và khối lượng họ đã giao dịch.
Tài năng đang phát triển
Người đạt thành tích cao
Chuyên gia
Huyền thoại
copying
Đã tạm dừng
+673%
$520
$126
1
1
$5 / lot
1 / 245
 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 245
 • Cách sao chép các giao dịch
  Các lệnh được sao chép với cùng khối lượng như khối lượng của Chuyên gia Giao dịch.
  Dù khoản đầu tư của bạn nhỏ hơn hay lớn hơn số dư của Chuyên gia Giao dịch, khối lượng của các giao dịch sẽ thay đổi tương ứng.
  Mức đầu tư
  Số vốn gợi ý
  Khi đầu tư số tiền này hoặc cao hơn, bạn sẽ có thể sao chép gần như tất cả các lệnh. Chúng tôi đã tính số tiền này cho bạn, có cân nhắc đến vốn cổ phần, đòn bẩy và lịch sử lệnh của Nhà giao dịch chuyên gia này.
  Cần bao nhiêu phần trăm đầu tư để bảo vệ
  Nếu thị trường đi ngược lại với Nhà giao dịch chính, cơ chế bảo vệ của chúng tôi, Balance Keeper sẽ giữ copy của bạn ở trạng thái chờ. Xin lưu ý, công cụ này không chính xác 100%, đặc biệt là trong lúc thị trường có biến động cao.
  Không bảo vệ: toàn bộ số tiền đầu tư của bạn sẽ được sử dụng để sao chép không ngừng các chiến lược của Master Trader.
  Nếu khoản đầu tư của bạn giảm xuống $, Balance Keeper sẽ đóng tất cả các lệnh giao dich và giữ bản sao của bạn ở trạng thái chờ
  Thưởng % khi Copy Trading giao dịch
  Tài sản của bạn sẽ là
  $
   + 
  % = 
  $
  Tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản và điều kiện.
  Xin chúc mừng! Bạn đã bắt đầu sao chép
  Start livechat