OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
Copytrading

Điều khoản và Điều kiện của OctaFX Copytrading

OctaFX Copytrading (sau đây gọi là “Dịch vụ”) là dịch vụ cho phép các nhà giao dịch (sau đây gọi là “Nhà giao dịch copy trading”) copy trading các giao dịch từ nhà giao dịch khác (sau đây gọi là “Chuyên gia”) và có thể được kích hoạt bằng cách chọn “Bắt đầu copy trading”.

1. Nhà giao dịch copy trading cam kết tuân thủ các quy định sau để sử dụng Dịch vụ:

1.1. đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản khách trên trang web OctaFX

1.2. nạp tiền vào Ví

1.3. bắt đầu copy trading.

2. Nhà giao dịch copy trading được quyền thực hiện các hoạt động sau:

2.1. dừng copy trading các giao dịch vào bất cứ thời điểm nào bằng cách chọn “Dừng copy trading”

2.2. sửa các thông số copy trading bằng chức năng Sửa cả trước khi đầu tư vào tài khoản Chuyên gia và trong quá trình copy trading giao dịch

2.3. copy trading số lượng tài khoản Chuyên gia tùy thích (có thể xem tất cả tài khoản hiện tại trong Thẻ của tôi, phần Đánh giá chuyên gia hoặc Khu vực Nhà giao dịch copy trading)

2.4. đóng thủ công bất cứ giao dịch đã copy trading nào vào bất cứ lúc nào trong Khu vực Nhà giao dịch copy trading.

2.5. hủy đăng ký copy trading tài khoản Chuyên gia và dừng copy trading các giao dịch của Chuyên gia bằng cách bấm vào “Dừng copy trading”. Để hủy đăng ký, Nhà giao dịch copy trading cần phải đóng tất cả các giao dịch. Khi hủy đăng ký, tất cả tiền đã đầu tư vào tài khoản Chuyên gia và lợi nhuận sẽ được hoàn trả vào Ví của Nhà giao dịch copy trading.

2.6. Thiết lập một trong hai phương thức về cách tính giá trị đầu tư của Nhà giao dịch copy trading khi tham gia vào từng hoạt động đầu tư dành cho mỗi Chuyên gia riêng biệt (Copy Trading toàn bộ 1:1 hoặc Theo tỷ lệ với Tiền của Nhà giao dịch copy trading). Hai phương thức này được giải thích rõ ràng trong Điều khoản 4, Điều khoản phụ 5 trong Điều khoản và Điều kiện.

3. Dịch vụ này được cung cấp trên nền tảng Metatrader 4.

4. Nguyên tắc chung về việc mở các giao dịch copy trading:

4.1. Nhà giao dịch copy trading chỉ có thể copy trading các giao dịch được mở bằng tài khoản Chuyên gia sau khi đăng ký tài khoản Chuyên gia trong Dịch vụ.

4.2. Lệnh giảm lỗ/chốt lời sẽ không xuất hiện trong Khu vực Nhà giao dịch copy trading, nhưng nếu các lệnh này được mở bằng tài khoản Chuyên gia thì các giao dịch đã copy trading sẽ bị đóng.

4.3. Tùy chọn Trình giữ số dư khả dụng ngay từ khi đầu tư vào Chuyên gia và được sử dụng để tùy chỉnh các rủi ro của người copy khi sử dụng dịch vụ. Người copy có thể đặt Trình giữ số dư ở bất kỳ mức độ nào từ 0% đến 50% số tiền đầu tư với Chuyên gia. Trình giữ số dư tạm dừng sao chép các lệnh mới của Chuyên gia và đóng tất cả các lệnh hiện có nếu % vốn chủ sở hữu của Copier thấp hơn giá trị đã đặt. Trình giữ số dư kích hoạt giá trị đã đặt nhưng không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi các khoản lỗ phát sinh ngay lập tức, do đó, nó có thể giữ ít khoản đầu tư hơn, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động cao.

4.4. Khi đăng ký copy trading tài khoản Chuyên gia, Nhà giao dịch copy trading phải nêu rõ số tiền cần được khấu trừ vào Ví và đầu tư bằng tài khoản Chuyên gia đã chọn. Số tiền này và lợi nhuận của bạn sẽ được hoàn trả vào Ví của bạn khi dừng copy trading tài khoản Chuyên gia.

4.5. Khối lượng của giao dịch được copy trading sẽ được chọn từ hai phương thức này. 

4.5.1. Copy trading toàn bộ 1:1 nghĩa là khối lượng của giao dịch mà Chuyên gia mở bằng với khối lượng của giao dịch được copy trading, mở cho Nhà giao dịch copy trading.     
4.5.2. Theo tỷ lệ với Tiền của Nhà giao dịch copy trading nghĩa là khối lượng phụ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy và vốn cổ phần của cả tài khoản của Chuyên gia và Nhà giao dịch copy trading, đồng thời được tính như sau: Khối luợng (giao dịch được copy trading) = Vốn cổ phần (Nhà giao dịch copy trading)/Vốn cổ phần (Chuyên gia) × Đòn bẩy (Nhà giao dịch copy trading)/Đòn bẩy (Chuyên gia) × khối luợng (Chuyên gia).

4.6. Tỷ lệ đòn bẩy của Nhà giao dịch copy trading được đặt là 1:500. Nhà giao dịch copy trading muốn điều chỉnh tỈ lệ này cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của OctaFX.

4.7. Sau khi dịch vụ được kích hoạt, các giao dịch sẽ được copy trading vào tài khoản của Nhà giao dịch copy trading dù chủ tài khoản có đăng nhập hay không.

4.8. Lệnh của Người sao chép được thực hiện theo lệnh của Chuyên gia (Mua hoặc Bán) được mở trong tài khoản của người đó. Tín hiệu mở một lệnh trong tài khoản của Người copy sẽ kích hoạt khi Chuyên gia đặt một lệnh à lệnh của Người copy đó được thực hiện theo giá thị trường. Cơ chế tương tự sẽ kích hoạt việc đóng lệnh. Do đó, giá thực hiện của các lệnh này có thể khác nhau. Ngoài ra, số lượng Người sao chép theo Chuyên gia này có thể ảnh hưởng đến thời gian thực thi.

5. Giới hạn áp dụng:

5.1. Khối lượng tối thiểu của giao dịch được copy trading là 0,01 lot, khối lượng tối đa là 100 lot.

5.2. Nếu khối lượng của giao dịch được copy trading thấp hơn 0,01 lot sau khi tính, thì giao dịch này sẽ không được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch copy trading.

5.3. Nếu khối lượng của giao dịch được copy trading lớn hơn 100 lot sau khi tính, thì giao dịch này sẽ được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch copy trading.

6. Nếu Chuyên gia thay đổi vốn cổ phần (bằng cách nạp tiền hoặc rút tiền) hoặc đòn bẩy, mọi giao dịch đã copy trading sẽ giữ nguyên khối lượng ban đầu trên tài khoản của Nhà giao dịch copy trading.

7. Mọi điều kiện giao dịch (đòn bẩy, swap, mức chênh lệch) của Nhà giao dịch copy trading đều tương tự với điều kiện của tài khoản OctaFX MT4.

8. Tài khoản Chuyên gia nên là OctaFX MT4.

9. Hệ thống có thể thực hiện các điều sau:

9.1. Giới hạn số lượng Tài khoản Chuyên gia mà Chuyên gia có thể tạo bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình.

9.2. Huỷ sao chép của người đang copy Chuyên gia mà không cần thông báo trước.

9.3. Giảm hoa hồng do Chuyên gia đặt ra và giới hạn giá trị tối đa tất cả Tài khoản Chuyên gia mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

9.4. Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người sao chép hoặc Chuyên gia giao dịch. Các sửa đổi đó có hiệu lực ngay khi chúng được công bố trên trang Dịch vụ trong các Điều khoản và Điều kiện này.

9.5. Theo dõi hoạt động của Chuyên gia trên nền tảng, đánh dấu tài khoản của Chuyên gia bằng cảnh báo 'Hoạt động đáng ngờ' nếu Chuyên gia thao túng thống kê của họ và loại trừ tài khoản đó khỏi Bảng xếp hạng được lọc theo mặc định (tài khoản này sẽ được lưu lại cho Người sao chép thay đổi cài đặt bộ lọc cho phù hợp).

9.6 sửa đổi hoặc xóa biệt hiệu và (hoặc) ảnh người dùng của Chuyên gia mà không cần thông báo trước nếu Dịch vụ nghi ngờ một cách hợp lý rằng Chuyên gia cố tình sao chép hoặc bắt chước biệt hiệu và (hoặc) ảnh của một Chuyên gia khác có thể dẫn đến việc trình bày không trung thực về Chuyên gia.

10. Chuyên gia chọn loại phí hoa hồng (trong hai loại: “Cố định mỗi lot” và “Chia sẻ lợi nhuận”) cùng giá trị của loại phí này khi giao chép độc lập. Phí hoa hồng Cố định mỗi lô có thể dao động từ 0 USD đến 15 USD mỗi lot giao dịch được Nhà giao dịch sao chép mở. Phí hoa hồng Chia sẻ lợi nhuận có thể dao động từ 0% đến 50% trong số lợi nhuận của Nhà giao dịch sao chép. Phí hoa hồng được tích lũy trong vòng một tuần sẽ được thanh toán vào Ví của Chuyên gia tùy thuộc vào loại hoa hồng: đối với hoa hồng Cố định mỗi lô—vào các ngày thứ Bảy và hoa hồng Chia sẻ lợi nhuận—vào Chủ nhật.

11. Số tiền hoa hồng mà Người copy trả cho Chuyên gia được thiết đặt vào thời điểm khi Người copy nhấn "Bắt đầu Copy Trading". Nếu Chuyên gia thay đổi số tiền hoa hồng, điều đó không ảnh hưởng đến số tiền đến hạn theo đăng ký này cho Chuyên gia.

12. Các loại phí hoa hồng IB

12.1 Nếu Chuyên gia tính hoa hồng cố định trên mỗi lô và đồng thời là IB của người copy, tổng hoa hồng nhận được (hoa hồng IB + hoa hồng cố định trên mỗi lô) không vượt quá 15 USD cho mỗi lô giao dịch. Trong trường hợp này, hoa hồng cố định trên mỗi lô sẽ được áp dụng. Giả dụ, nếu Chuyên gia nhận được 5 USD hoa hồng IB trên mỗi lô giao dịch và 15 USD hoa hồng Chuyên gia cho mỗi lô giao dịch, thì Chuyên gia sẽ nhận được tổng cộng 15 USD cho mỗi lô giao dịch (tổng cộng 15 USD cho mỗi lô hoa hồng cố định và 0 USD - hoa hồng IB).   

12.2. Nếu Chuyên gia tính phí hoa hồng Chia sẻ lợi nhuận và đồng thời là IB của người copy, tổng hoa hồng (hoa hồng IB + hoa hồng chia sẻ lợi nhuận) sẽ không có giới hạn về số tiền có thể nhận được.

13. Loại phí hoa hồng chỉ được đặt một lần khi tạo Tài khoản chuyên gia và không thể thay đổi sau đó.

14. Thưởng Copytrading

14.1. Tiền thưởng Bonus tới 50% số tiền đầu tư khi bắt đầu sao chép Chuyên gia - Master.

14.2. Phần thưởng chỉ có thể được áp dụng một lần cho một Master cụ thể trong những ngày khuyến mãi.

14.3. Tiền thưởng không thể áp dụng cho các khoản đầu tư đang diễn ra.

14.4. Tiền thưởng không thể được rút hoặc coi là một phần không thể thiếu trong khoản đầu tư của người sao chép Copier.

14.5. Nếu vốn sở hữu trong tài khoản của bạn nhỏ hơn số tiền thưởng  hoặc bằng số tiền đó, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

14.6. Người sao chép có thể hủy Thưởng theo cách thủ công trong Khu vực Người sao chép.

14.7. Thưởng sẽ bị hủy khi Người sao chép dừng sao chép Nhà giao dịch Chuyên gia.

14.8. Sau khi hủy, Thưởng sẽ không thể được áp dụng lại hoặc kích hoạt lại.

14.9. Dịch vụ Copytrading này có thể từ chối đăng ký thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra lý do cho quyết định đó.

14.10. Dịch vụ Copytrading có thể hủy thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào trước khi thông báo.

14.11. Nếu số tiền cá nhân của Người sao chép được đầu tư với Chuyên gia khi rút tiền/chuyển tiền nội bộ trở nên nhỏ hơn hoặc bằng với Số tiền thưởng, Tiền thưởng sẽ bị hủy.

14.12. Mọi tình huống không được mô tả trong các quy tắc này sẽ tùy thuộc vào quyết định của Dịch vụ.

14.13. Dịch vụ có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này với thông báo trong tin tức Dịch vụ.

15. Thử miễn phí

15.1. Nhà giao dịch chuyên gia có thể kích hoạt và tắt Thử miễn phí vào bất cứ lúc nào.

15.2. Thử miễn phí sẽ tựđộng kích hoạt khi Nhà giao dịch copy trading bắt đầu copy trading Tài khoản Chuyên gia nếu:
15.2.1. Nhà giao dịch chuyên gia bật Thử miễn phí cho Tài khoản Chuyên gia này
15.2.2. Nhà giao dịch copy trading trước đó chưa kích hoạt Thử miễn phí cho Tài khoản Chuyên gia này.

15.3. Nếu Nhà giao dịch chuyên gia tắt Thử miễn phí, Thử miễn phí sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với những Nhà giao dịch copy trading đã kích hoạt Thử miễn phí.

15.4. Nếu Nhà giao dịch copy trading dừng copy trading Tài khoản Chuyên gia trong khi Thử miễn phí đang được bật, Nhà giao dịch copy trading không thể kích hoạt lại Thử miễn phí cho Tài khoản Chuyên gia này.

15.5. Sau khi Thử miễn phí hết hạn, việc Nhà giao dịch copy trading đăng ký Thử miễn phí sẽ tuân thủđiều kiện trước đó, bao gồm giá trị phí hoa hồng.

16. Chỉ Nhà giao dịch copy trading mới có thể xem thống kê giao dịch của Nhà giao dịch copy trading.

17. Thống kê của Chuyên gia được công bố công khai.

18. Nhà giao dịch copy trading không có quyền truy cập cổng giao dịch. Mọi hoạt động bằng tài khoản đăng ký của họ và giao dịch đều được thực hiện trong Khu vực Nhà giao dịch copy trading.

19. Nếu Dịch vụ nghi ngờ một cách hợp lý rằng Người copy vi phạm các quy tắc Nạp tiền và Rút tiền được nêu trong Thỏa thuận Khách hàng hoặc luật pháp của quốc gia cư trú của Người copy, Dịch vụ có quyền tạm dừng việc cung cấp các dịch vụ cho Người copy đó.

20. Vui lòng lưu ý rằng Chuyên gia có thể có cả giao dịch lời và lỗ.

Start livechat