OctaFX | OctaFX Forex Broker
Mở tài khoản giao dịch
Copytrading

Điều khoản và Điều kiện của OctaFX Copytrading

OctaFX Copytrading (sau đây gọi là “Dịch vụ”) là dịch vụ cho phép các nhà giao dịch (sau đây gọi là “Nhà giao dịch copy trading”) copy trading các giao dịch từ nhà giao dịch khác (sau đây gọi là “Chuyên gia”) và có thể được kích hoạt bằng cách chọn “Bắt đầu copy trading”.

1. Nhà giao dịch copy trading cam kết tuân thủ các quy định sau để sử dụng Dịch vụ:

 1. đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản khách trên trang web OctaFX
 2. nạp tiền vào Ví
 3. bắt đầu copy trading.

2. Nhà giao dịch copy trading được quyền thực hiện các hoạt động sau:

 1. dừng copy trading các giao dịch vào bất cứ thời điểm nào bằng cách chọn “Dừng copy trading”
 2. sửa các thông số copy trading bằng chức năng Sửa cả trước khi đầu tư vào tài khoản Chuyên gia và trong quá trình copy trading giao dịch
 3. copy trading số lượng tài khoản Chuyên gia tùy thích (có thể xem tất cả tài khoản hiện tại trong Thẻ của tôi, phần Đánh giá chuyên gia hoặc Khu vực Nhà giao dịch copy trading)
 4. đóng thủ công bất cứ giao dịch đã copy trading nào vào bất cứ lúc nào trong Khu vực Nhà giao dịch copy trading.
 5. hủy đăng ký copy trading tài khoản Chuyên gia và dừng copy trading các giao dịch của Chuyên gia bằng cách bấm vào “Dừng copy trading”. Để hủy đăng ký, Nhà giao dịch copy trading cần phải đóng tất cả các giao dịch. Khi hủy đăng ký, tất cả tiền đã đầu tư vào tài khoản Chuyên gia và lợi nhuận sẽ được hoàn trả vào Ví của Nhà giao dịch copy trading.
 6. Thiết lập một trong hai phương thức về cách tính giá trị đầu tư của Nhà giao dịch copy trading khi tham gia vào từng hoạt động đầu tư dành cho mỗi Chuyên gia riêng biệt (Copy Trading toàn bộ 1:1 hoặc Theo tỷ lệ với Tiền của Nhà giao dịch copy trading). Hai phương thức này được giải thích rõ ràng trong Điều khoản 4, Điều khoản phụ 5 trong Điều khoản và Điều kiện.

3. Dịch vụ này được cung cấp trên nền tảng Metatrader 4.

4. Nguyên tắc chung về việc mở các giao dịch copy trading:

 1. Nhà giao dịch copy trading chỉ có thể copy trading các giao dịch được mở bằng tài khoản Chuyên gia sau khi đăng ký tài khoản Chuyên gia trong Dịch vụ. 
 2. Lệnh giảm lỗ/chốt lời sẽ không xuất hiện trong Khu vực Nhà giao dịch copy trading, nhưng nếu các lệnh này được mở bằng tài khoản Chuyên gia thì các giao dịch đã copy trading sẽ bị đóng.
 3. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Tỷ lệ giảm sút từ thời điểm đăng ký tài khoản Chuyên gia và dùng để điều chỉnh các rủi ro của Nhà giao dịch copy trading khi sử dụng dịch vụ. Nếu chênh lệch về tỷ lệ giữa số dư và vốn cổ phần của tài khoản Nhà giao dịch copy trading lớn hơn giá trị đã chọn trong Tỷ lệ nạp tiền khi một giao dịch mới được mở bằng tài khoản Chuyên gia, thì giao dịch đó sẽ không được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch copy trading.
 4. Khi đăng ký copy trading tài khoản Chuyên gia, Nhà giao dịch copy trading phải nêu rõ số tiền cần được khấu trừ vào Ví và đầu tư bằng tài khoản Chuyên gia đã chọn. Số tiền này và lợi nhuận của bạn sẽ được hoàn trả vào Ví của bạn khi dừng copy trading tài khoản Chuyên gia.
 5. Khối lượng của giao dịch được copy trading sẽ được chọn từ hai phương thức này. 

  5.1. Copy trading toàn bộ 1:1 nghĩa là khối lượng của giao dịch mà Chuyên gia mở bằng với khối lượng của giao dịch được copy trading, mở cho Nhà giao dịch copy trading.     

  5.2. Theo tỷ lệ với Tiền của Nhà giao dịch copy trading nghĩa là khối lượng phụ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy và vốn cổ phần của cả tài khoản của Chuyên gia và Nhà giao dịch copy trading, đồng thời được tính như sau: Khối luợng (giao dịch được copy trading) = Vốn cổ phần (Nhà giao dịch copy trading)/Vốn cổ phần (Chuyên gia) × Đòn bẩy (Nhà giao dịch copy trading)/Đòn bẩy (Chuyên gia) × khối luợng (Chuyên gia).

 6. Tỷ lệ đòn bẩy của Nhà giao dịch copy trading được đặt là 1:500. Nhà giao dịch copy trading muốn điều chỉnh tỈ lệ này cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của OctaFX.
 7. Sau khi dịch vụ được kích hoạt, các giao dịch sẽ được copy trading vào tài khoản của Nhà giao dịch copy trading dù chủ tài khoản có đăng nhập hay không.

5. Giới hạn áp dụng:

 1. Khối lượng tối thiểu của giao dịch được copy trading là 0,01 lot, khối lượng tối đa là 100 lot.
 2. Nếu khối lượng của giao dịch được copy trading thấp hơn 0,01 lot sau khi tính, thì giao dịch này sẽ được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch copy trading.
 3. Nếu khối lượng của giao dịch được copy trading lớn hơn 100 lot sau khi tính, thì giao dịch này sẽ được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch copy trading.

6. Nếu Chuyên gia thay đổi vốn cổ phần (bằng cách nạp tiền hoặc rút tiền) hoặc đòn bẩy, mọi giao dịch đã copy trading sẽ giữ nguyên khối lượng ban đầu trên tài khoản của Nhà giao dịch copy trading.

7. Mọi điều kiện giao dịch (đòn bẩy, swap, mức chênh lệch) của Nhà giao dịch copy trading đều tương tự với điều kiện của tài khoản MT4 Micro.

8. Tài khoản Chuyên gia nên là MT4 Micro.

9. Hệ thống có thể thực hiện các điều sau:

 1. Giới hạn số lượng Tài khoản Chuyên gia mà Chuyên gia có thể tạo bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình.
 2. Huỷ sao chép của người đang copy Chuyên gia mà không cần thông báo trước.

10. Chuyên gia chọn loại phí hoa hồng (trong hai loại: “Cố định mỗi lot” và “Phần tiền phải nộp”) cùng giá trị của loại phí này khi giao chép độc lập. Phí hoa hồng Cố định mỗi lot có thể dao động từ 0 USD đến 15 USD mỗi lot giao dịch được Nhà giao dịch copy trading mở. Phí hoa hồng Phần tiền phải nộp có thể dao động từ 1% đến 50% trong số lợi nhuận của Nhà giao dịch copy trading. Phí hoa hồng được cộng dồn trong một tuần và được thanh toán vào Ví của Chuyên gia vào cuối tuần đó.

11. a) Nếu Chuyên gia thu phí hoa hồng Cố định mỗi lot và là IB của Nhà giao dịch copy trading, tổng phí (phí hoa hồng IB + phí hoa hồng Copy Trading giao dịch) không được vượt quá 15 USD mỗi lot giao dịch. Trong trường hợp này, phí hoa hồng Copy Trading giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng. Chẳng hạn, nếu Chuyên gia đầu tư thu 5 USD hoa hồng cho mỗi lô giao dịch đối với các dịch vụ IB và 15 USD hoa hồng cho mỗi lô giao dịch đối với các dịch vụ Chuyên gia đầu tư, Chuyên gia đầu tư sẽ nhận được tổng cộng 15 USD cho mỗi lô giao dịch (15 USD cho mỗi lô—hoa hồng của CopyTrader, 0 USD—hoa hồng IB).
b) Nếu Chuyên gia thu phí hoa hồng Phần tiền phải nộp và là IB của Nhà giao dịch copy trading, tổng phí (phí hoa hồng IB + phí hoa hồng Copy Trading giao dịch) bằng 5 USD + số tiền phí hoa hồng Phần tiền phải nộp.
c) Số tiền hoa hồng mà Người copy trả cho Chuyên gia được thiết đặt vào thời điểm khi Người copy nhấn "Bắt đầu Copy Trading". Nếu Chuyên gia thay đổi số tiền hoa hồng, mức hoa hồng đó chỉ được áp dụng cho các khoản đầu tư tiếp theo với Chuyên gia này.

12. Thưởng Copytrading

 • Thưởng lên tới 50% số tiền được đầu tư khi bắt đầu copy trading một Nhà giao dịch Chuyên gia.
 • Một Chuyên gia Giao dịch chỉ được nhận Thưởng một lần trong thời hạn khuyến mại.
 • Thưởng không thể được áp dụng cho các khoản đầu tư liên tục.
 • Nếu số dư tức thời trong tài khoản của bạn trở nên thấp hơn quy mô thưởng, Thưởng sẽ bị hủy.
 • Người copy có thể hủy Thưởng theo cách thủ công trong Khu vực Người copy.
 • Thưởng sẽ bị hủy khi Người copy dừng copy trading Nhà giao dịch Chuyên gia.
 • Sau khi hủy, Thưởng không thể được áp dụng lại hoặc kích hoạt lại.
 • OctaFX có thể từ chối đăng ký thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra lý do cho quyết định đó.
 • OctaFX có thể hủy thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào trước khi thông báo.
 • Bất kỳ tình huống nào không được mô tả trong những quy tắc này sẽ tuân theo quyết định của Công ty.
 • OctaFX có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mãi này mà không cần thông báo trong phần tin tức Công ty.

13. Thử miễn phí

- Nhà giao dịch chuyên gia có thể kích hoạt và tắt Thử miễn phí vào bất cứ lúc nào.

- Thử miễn phí sẽ tựđộng kích hoạt khi Nhà giao dịch copy trading bắt đầu copy trading Tài khoản Chuyên gia nếu:

 1. Nhà giao dịch chuyên gia bật Thử miễn phí cho Tài khoản Chuyên gia này
 2. Nhà giao dịch copy trading trước đó chưa kích hoạt Thử miễn phí cho Tài khoản Chuyên gia này.

- Nếu Nhà giao dịch chuyên gia tắt Thử miễn phí, Thử miễn phí sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với những Nhà giao dịch copy trading đã kích hoạt Thử miễn phí.

- Nếu Nhà giao dịch copy trading dừng copy trading Tài khoản Chuyên gia trong khi Thử miễn phí đang được bật, Nhà giao dịch copy trading không thể kích hoạt lại Thử miễn phí cho Tài khoản Chuyên gia này.

- Sau khi Thử miễn phí hết hạn, việc Nhà giao dịch copy trading đăng ký Thử miễn phí sẽ tuân thủđiều kiện trước đó, bao gồm giá trị phí hoa hồng.

13. Loại phí hoa hồng được cài đặt sau khi tạo tài khoản Chuyên gia và không thể thay đổi sau đó.

14. Chỉ Nhà giao dịch copy trading mới có thể xem thống kê giao dịch của Nhà giao dịch copy trading.

15. Thống kê của Chuyên gia được công bố công khai.

16. Nhà giao dịch copy trading không có quyền truy cập cổng giao dịch. Mọi hoạt động bằng tài khoản đăng ký của họ và giao dịch đều được thực hiện trong Khu vực Nhà giao dịch copy trading.

17. Nếu Dịch vụ nghi ngờ một cách hợp lý rằng Người copy vi phạm các quy tắc Nạp tiền và Rút tiền được nêu trong Thỏa thuận Khách hàng hoặc luật pháp của quốc gia cư trú của Người copy, Dịch vụ có quyền tạm dừng việc cung cấp các dịch vụ cho Người copy đó.

18. Vui lòng lưu ý rằng Chuyên gia có thể có cả giao dịch lời và lỗ.

Start livechat