OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Nạp tiền và Rút tiền

  • 0%
    Chúng tôi không tính phí hoa hồng
  • Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái tốt nhất
cho cả tiền gửi và tiền rút
Tỷ giá hối đoái tốt nhất
23375 VND = $1
Gửi tiền vào tài khoản của bạn

Các tùy chọn thanh toán

Hệ thống thanh toán Tín dụng tài khoản Tiền gửi Rút tiền
Số tiền tối thiểu Phí hoa hồng Số tiền tối thiểu Phí hoa hồng
Tức thì 50 MYR 0%
Tức thì 0.00096 BTC 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 1 EUR 0% 1 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 100000 VND 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 2000 NGN 0% 5 USD 0%
Tức thì 5 USD 0% 20 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 500 BDT 0% 5 USD 0%
Tức thì 50 MYR 0%
Tức thì 500 INR 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 500 INR 0% 15 USD 0%
Tức thì 500 BDT 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 20 MYR 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 500 INR 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 1000 THB 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 50000 IDR 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương Tất cả các yêu cầu được xử lý trong vòng 1-3 giờ làm việc của Phòng tài chính của chúng tôi (Thứ Hai – Thứ Sáu 06:00-22:00 EET) 5000 PKR 0% 20 USD 0%
Tức thì 70000 IDR 0% 5 USD 0%
Tức thì 50 USD 0% 5 USD 0%
Tức thì 50 USD 0% 5 USD 0%
Tức thì 100 CNY 0%
Tức thì 100 CNY 0% 5 USD 0%
Start livechat