OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Nạp tiền và Rút tiền

  • 0%
    Chúng tôi không tính phí hoa hồng
  • Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái tốt nhất
cho cả tiền gửi và tiền rút
Tỷ giá hối đoái tốt nhất
306.45 NGN = $1
Nạp tiền vào tài khoản của tôi

Các tùy chọn thanh toán

Hệ thống thanh toán Tín dụng tài khoản Tiền gửi Rút tiền
Số tiền tối thiểu Phí hoa hồng Số tiền tối thiểu Phí hoa hồng
Ngân hàng địa phương 10 phút 500 INR 0% 15 USD 0%
Tức thì 5 USD 0% 20 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 2000 NGN 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 100000 VND 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 1 EUR 0% 1 USD 0%
Tức thì 0.00150 BTC 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 500 BDT 0% 5 USD 0%
Tức thì 50 MYR 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 500 INR 0% 5 USD 0%
Tức thì 500 BDT 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 200 THB 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 20 MYR 0% 5 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 5000 PKR 0% 20 USD 0%
Ngân hàng địa phương 10 phút 50000 IDR 0% 5 USD 0%
Tức thì 50000 IDR 0% 5 USD 0%
Tức thì 50 USD 0% 5 USD 0%
Tức thì 50 USD 0% 5 USD 0%
Tức thì 100 CNY 0% 5 USD 0%
Tức thì 100 CNY 0%
Start livechat