OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản
Back

Phân Tích Cơ Bản Và Chỉ Báo Kinh Tế

Phân tích cơ bản là nghiên cứu về việc nền kinh tế của đất nước ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ của nó như thế nào, chủ yếu liên quan đến việc giải thích các báo cáo thống kê và các chỉ báo kinh tế. Hàng trăm tin tức và báo cáo kinh tế được công bố hàng ngày, ở một mức độ nào đó, cho phép dự đoán liệu giá trị tiền tệ sẽ tăng hay giảm trong tương lai và khi nào có thể kỳ vọng đảo chiều xu hướng hiện tại.

Ngày và giờ báo cáo hoặc chỉ báo cụ thể sẽ được công bố theo lịch trình và có thể được tìm thấy trong Lịch sự kiện Kinh tế. Nó là công cụ chính mà các chuyên gia phân tích sử dụng để xác định tác động mà tin tức có thể tạo ra. Nó cũng cho thấy các dự báo của chuyên gia về dữ liệu sẽ được công bố.

Ngân hàng Trung ương và Lãi suất

Vì ngân hàng trung ương thường chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính của đất nước, nên chính sách mà họ đang theo đuổi có ảnh hưởng sâu sắc đến tỷ giá tiền tệ. Ví dụ, để tăng giá trị, ngân hàng trung ương có thể mua đồng tiền và giữ nó trong kho dự trữ của mình. Để giảm tỷ giá, tiền trong kho dự trữ được bán lại ra thị trường.

Khi gia tăng chi tiêu tiêu dùng được yêu cầu, Ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất cho vay đối với các ngân hàng thương mại. Nếu nó đặt mục tiêu làm chậm lạm phát, lãi suất sẽ tăng lên để giảm chi tiêu.

Tùy thuộc vào việc liệu nó có liên quan nhiều hơn đến lạm phát hay tăng trưởng, chính sách của ngân hàng trung ương có thể được gọi là "cứng rắn" hay "ôn hòa". Chính sách trước đây thường dẫn đến lãi suất cao hơn, trong khi sau này thường dẫn đến lãi suất giảm.

Lạm phát

Lạm phát đánh giá việc giá của hàng hóa và dịch vụ tăng lên nhanh chóng ở mức độ nào và mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến cung và cầu đối với đồng tiền và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá của nó. Các chỉ báo lạm phát chính là:

 • Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) 
  GDP đánh giá tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong giai đoạn báo cáo. Việc gia tăng GDP biểu thị tăng trưởng kinh tế và do đó nó được sử dụng để đo lường lạm phát. 
  Công bố: trước - bốn tuần sau khi kết thúc quý; cuối cùng - ba tháng sau khi kết thúc quý; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

 • Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI)
  CPI đo lường giá trị của giỏ hàng hóa và dịch vụ được xác định thể hiện như một chỉ số. Khi so sánh với kết quả trước đó, CPI cho thấy sức mua của người tiêu dùng đã thay đổi như thế nào và nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi lạm phát.
  Công bố: Hàng tháng, khoảng giữa tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

 • Chỉ số giá sản xuất (PPI)
  Chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá mà nhà sản xuất nhận được và cho phép đánh giá mức giá của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng như thế nào.
  Công bố: tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Việc làm

Mức độ việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá tiền tệ vì nó ảnh hưởng đến chi tiêu trong tương lai và hiện tại. Sự gia tăng thất nghiệp được cho là biểu hiện của nền kinh tế đang ngày càng suy yếu, do đó nhu cầu về tiền tệ của nó sẽ giảm. Ngược lại, số lượng việc làm mạnh mẽ là dấu hiệu của nền kinh tế đang tăng trưởng thường có nghĩa là nhu cầu về tiền tệ sẽ tiếp tục tăng.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các báo cáo việc làm quan trọng nhất từ ​​các quốc gia khác nhau:

 • Bảng lương Phi nông nghiệp của Mỹ - đánh giá xu hướng việc làm ngoại trừ chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và công nhân nông trại.

 • Đơn xin trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu của Mỹ - số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đo lường số lượng người thất nghiệp mới.

 • Khảo sát Lực lượng Lao động - đo lường sự thay đổi tỷ lệ việc làm hiện tại tại Canađa.

 • Chỉ số Giá Tiền lương - cho biết những thay đổi về tiền lương tại Australia.

 • Thay đổi Trợ cấp Thất nghiệp - các biện pháp thay đổi Trợ cấp Thất nghiệp từ một giai đoạn báo cáo này sang một giai đoạn báo cáo khác tại Vương Quốc Anh.

Doanh số Bán lẻ

Chỉ báo này rất quan trọng vì chi tiêu tiêu dùng chiếm một phần đáng kể trong nền kinh tế. Nó đo lường tổng số tiền chi cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Bán lẻ tăng trưởng cho thấy rằng người tiêu dùng có thêm thu nhập để chi tiêu và tự tin trong nền kinh tế của đất nước.

Công bố: Hàng tháng, khoảng giữa tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Bán Nhà ở

Thị trường nhà đang phát triển là một trong những chỉ báo chính của nền kinh tế mạnh. Chủ yếu dựa trên niềm tin tiêu dùng và lãi suất thế chấp, báo cáo doanh số bán nhà ở cho thấy nhu cầu tổng thể trong số những người tiêu dùng về nhà ở.

Công bố: Tuần thứ tư của tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Báo cáo Thương mại Bán buôn

Báo cáo Thương mại Bán buôn được dựa trên khảo sát của 4.500 thương nhân bán buôn được thực hiện hàng tháng, bao gồm các số liệu thống kê về doanh thu hàng tháng, hàng tồn kho và hàng tồn kho theo tỷ lệ bán hàng. Nó cho thấy sự mất cân bằng trong cung và cầu và có thể giúp dự đoán báo cáo GDP hàng quý, tuy nhiên, không tác động mạnh đến thị trường.

Công bố: Vào hoặc khoảng ngày thứ 9 của tháng; thời gian: 17.00 giờ theo giờ EET (16.00 giờ theo giờ EEST)

Cán cân Thanh toán (BOP)

Cán cân thanh toán tóm lược tất cả các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định giữa người cư trú của quốc gia và người không cư trú. Tất cả giao dịch được chia nhỏ thành tài khoản hiện tại bao gồm hàng hóa, dịch vụ và thu nhập, và tài khoản vốn bao gồm các giao dịch về công cụ tài chính. Những số liệu này rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách kinh tế quốc gia và quốc tế.

Công bố: khoảng ngày 19 trong tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST)

Cán cân Thương mại

Báo cáo cho thấy sự chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của quốc gia và là một phần quan trọng trong cán cân thanh toán. Thâm hụt thương mại có nghĩa là nhập khẩu của quốc gia nhiều hơn xuất khẩu, trong khi thặng dư thương mại thể hiện sự ngược lại. Thặng dư hoặc thâm hụt giảm thường biểu thị nhu cầu tăng đối với đồng tiền. 

Công bố: khoảng ngày 19 trong tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức thị trường Forex hoạt động trong bài viết này tại đây.

Start livechat