OctaFX | OctaFX Forex Broker
  Đăng nhập
   Mở tài khoản

   Hãy tận dụng Chương trình Mời bạn bè của chúng tôi

   CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

   Bạn muốn mời bạn bè và nhận thưởng?

   OctaFX giới thiệu một loại hình chương trình liên kết mới dành cho các nhà giao dịch sẵn sàng mời bạn bè và nhận thưởng. Chưa bao giờ dễ như bây giờ. Bạn không phải mở tài khoản IB để giới thiệu bạn bè nữa.

   Hãy chia sẻ liên kết giới thiệu từ Khu vực cá nhân của bạn và bắt đầu nhận thưởng ngay hôm nay

   Hoa hồng mỗi khối lượng do bạn bè của bạn giao dịch


   Bạn chưa có tài khoản?
   Hãy mở tài khoản ngay và tìm liên kết giới thiệu của bạn!

   mở tài khoản ngay

   Cách thức hoạt động

   1
   1
   Nhận liên kết giới thiệu trong Khu vực cá nhân
   2
   2
   Gửi liên kết giới thiệu cho bạn bè qua các ứng dụng gửi tin nhắn như WhatsApp, Skype, Telegram hoặc chia sẻ liên kết giới thiệu qua các mạng xã hội, như Facebook, Twitter hoặc Instagram.
   3
   Nhận hoa hồng mỗi lot tiêu chuẩn do bạn bè của bạn giao dịch
   3
   4
   4
   Nhận và rút hoa hồng một lần sau 24 giờ hoặc chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn
   5
   5
   Xem thống kê giới thiệu của bạn trong
   Khu vực cá nhân

   Điều kiện của chương trình Mời bạn bè

   • Tất cả khách hàng đều có thể tham gia chương trình, trừ khi đã tham gia vào chương trình giới thiệu khác của OctaFX
   • Hoa hồng được thanh toán dựa trên khối lượng giao dịch của bạn bè khách hàng, là những người đã mở tài khoản bằng liên kết giới thiệu riêng của khách hàng.
   • Để có được liên kết giới thiệu riêng, khách hàng phải xác minh và ký gửi tiền vào tài khoản OctaFX của mình.
   • Hoa hồng được trả cho các lệnh được thực hiện trên tất cả các nền tảng.
   • Hoa hồng chỉ được trả cho các lệnh hợp lệ. Lệnh hợp lệ là giao dịch tuân thủ MỌI điều kiện sau:
    1. Giao dịch kéo dài trong 180 giây trở lên;
    2. Chênh lệch giữa Giá mở và Giá đóng của lệnh bằng hoặc cao hơn 30 điểm (3 pip với độ chính xác 4 chữ số);
    3. Lệnh không được mở hoặc đóng bằng phương thức Đóng một phần và/hoặc đóng Nhiều lần.
   • Tỷ suất hoa hồng của Mời bạn bè là 1 USD mỗi 1 lot tiêu chuẩn.
   • Hoa hồng được trả một lần trong 24 giờ vào số dư giới thiệu của khách hàng.
   • Khách hàng có thể chuyển hoa hồng giới thiệu từ số dư giới thiệu vào tài khoản giao dịch của mình.
   • Số tiền chuyển tối thiểu là 5 USD.
   • Khách hàng không được giới thiệu bản thân, người thân làm bạn bè
   • Công ty có quyền loại bỏ khách hàng ra khỏi danh sách của người giới thiệu.
   • Công ty có quyền hủy liên kết giới thiệu của khách hàng trong trường hợp phát hiện hoạt động gian lận.
   • Bất cứ tình huống nào được mô tả trong các quy tắc này đều sẽ chịu sự quyết định của Công ty.
   • OctaFX có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này và thông báo trong tin tức của Công ty.

   Bạn đã từng giới thiệu tất cả bạn bè của mình và cảm thấy mình đang mở rộng cơ sở khách hàng hơn thế nữa? Bạn có thể đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi. IB là những người giới thiệu khách hàng mới thường xuyên và được trả phí theo các hoạt động của họ.

   Tìm hiểu thêm

   Liên hệ với chúng tôi ib@octafx.com

   Start livechat