OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Forex Flash: EUR longs and JPY shorts increase – OCBC Bank

Emmanuel Ng of OCBC Bank has taken a look at key G7 pairs and the factors which may push price action this week,
Đọc thêm Previous
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến