OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Forex: USD/CHF rises above 0.9100

Around 07:00 GMT, the USD/CHF quickly rose above the 0.9100 and reached 0.9110, where it stands as of writing.
Đọc thêm Previous

France: Exports, EUR (Dec): €37.788B; Imports: €43.137B

Đọc thêm Next
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến