OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Switzerland: Foreign Currency Reserves (Jan): 427B vs 427.2B in Dec

Đọc thêm Previous

Switzerland: Foreign currency Reserves almost unchanged in January

Swiss Foreign Currency Reserves decreased slightly in January, to CHF 427.0B from 427.2B in December, according to data released today by the Swiss National Bank.
Đọc thêm Next
Bắt đầu trò chuyện trực tuyến